Dativ hale getiren edatlar


İsmi Dativ halinde olan bu edatların gerekli açıklamasını yaparak bu edatlarla olan cümle kuruluşlarını ögrenelim

..

aus

-den, -dan

bei

de, da, yanında, civarında

von

den, dan

nach

e, a, ye, ya, doğru, -den,-dan sonra

ausser

hariç, -den, -dan başka

seit

-den, -dan beri

entgegen

karşı, mukabil

gegenüber

karşısında

zu

e, a, ye, ya

 

AUS – den, dan, VON – den, dan

 

Aus herhangi bir yerin içinden dış yöne doğru gitme durumunda den, dan anlamlarına gelir. Von edatına ise hareket belirli bir noktadan diger bir noktaya giderken kullanilir.

 

Ich komme aus Nürnberg. / Ben Nürnbergden geliyorum.                              

  

1.        Bir cinsmin veya nesnenin hangi cinsten olduğu söylenirken aus kullanılır.


Der Tisch ist aus Holz.Masa tahtadan.

Der Ring ist aus Gold. / Yüzük altından.

– Die Anlage ist aus Edelstahl. / Tesis saf yüksek kaliteli çelikten.


Der Stoff ist aus Seide. / Kumaş iplikten.

Die Platten sind aus Kunststoff. / Plakalar suni maddeden.


2. Okuduğumuz bir şeyin nereden geldiğini anlatırken :


aus dem Koran – Kur’anı Kerimden

aus der Zeitschriftdergiden

aus der Zeitung – gazeteden

aus dem Buch – kitaptan

 

3. Nereden geldigini söylemek için den, dan anlamında aus edatı kullanılır.

 

– Ich komme aus Nürnberg / Nürnberg’den geliyorum.

Er kommt aus der Türkei. / O Türkiye’den geliyor.

Er kommt aus Deutschland./ O Almanya’dan geliyor.

 

Not : Aus edatı şehir ve memleket isimlerinin önünde aşağıdaki gibi kullanılırsa Türkçe’deki (nın, nin) alamına gelir.

 

Die Menschen aus Türkei. / Türkiye’nin insanları.

Die Rosen aus der Türkei. / Türkiye’nin gülleri.

– Die Wassermelone aus Diyarbakır. / Diyarbakır karpuzu.

 

4. İstikamet belirten kelimelerde, sağdan soldan, güneyden, batıdan, aşağıdan, yukarıdan derken VON edatı kullanılır.

 

Rüzgar güneyden geliyor / esiyor.    Der Wind kommt von Süden.

 

Hiçbir usta gök yüzünden kendiliğinden inmez. ( inmedi ).

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.(Atasözü)

 

von unten – aşağıdan    

von oben – yukarıdan

von der Seite – yandan

 

NACH – e, a, ye, ya doğru   

 

İstikamet bildiren bir edattır. Bir ismin önüne konulduğu zaman o isme doğru bir hareketin gerektiği akla gelir.

 

nach Köln Kölne

nach Mersin  Mersine

nach Bursa  Bursa’ya


nach Samsun Samsun’a

nach Edirne Edirne’ye

nach Nevşehir Nevşehir’e

nach Berlin Berlin’e

 

Örnekler :


Sie fahren heute nach Düsseldorf. / Siz bugün Düsseldorf’a gidiyorsunuz.

Er klettert nach oben. / O Yukarıya tırmanıyor.

Wir möchten nach İstanbul fahren. / Biz İstabul’a gitmek istiyoruz.

Er fährt morgen nach Ankara. / O yarın Ankara’ya gidiyor.

                

yukarıya, aşağıya, sağa sola derken nach edatı kullanılır.

 

nach oben – yukarıya

nach unten – aşağıya

nach rechts – sağa

nach Süden – güneye

nach Norden – kuzeye

 


Nach edatının diğer anlamları:

Nach edatı ayrıca cümle içerisinde hal ve sebep durumunuda bağlar. Nach, hal bağıntısı olarak ; göre ve gereğince anlamlarına gelmekte. Zamanla ilgili bir durum söz konusu ise ; den sonra, dan sonra anlamlarında kullanılır.

 

nach

a ) e, a, ye, ya

b ) göre, gereğince

c ) den sonra, dan sonra

 

nach : göregereğince


Nach seiner Rede. / Onun konuşmasına göre.

Nach diesem Abkommen. / Bu anlaşmaya göre.

Er hat nach dem Gesetz recht. / O kanuna göre haklı.

Das ist meiner Meinung nach richtig. / Bu benim fikrime göre doğru.

 

nach – den sonra, dan sonra


Nachmittag. / Öğleden sonra.

Nach Köln kommt Nürnberg. / Köln’den sonra Nürnberg gelir.

Er wird nach der Arbeit schwimmen gehen. / O işten sonra yüzmeye gidecek.

Nach Ali bist du an der Reihe.  / Ali’den sonra sıra sende. 

 

 

ZU e, a, ye, ya

Canlı varlıklar, yani insan ve hayvanlar için istikamet bildirirler ve belirli bir yere giderken kullanılan bir edattır. Amcaya, Teyzeye, Ahmete, kediye derken zu edatı  kullanılır.

 

Ben Ahmete veya Ismail’e gidiyorum demek istersek zu edatını kullanıriz.

Ich gehe zu Ahmet oder zu Ismail.

 

Örnekler:Ich gehe zu Ahmet. / Ben Ahmet’e gidiyorum.

Wir gehen zu dem Meister. / Biz ustabaşına gidiyoruz.

Er möchte heute zum Arzt gehen. / O bugün doktora gitmek istiyor.


Das Kind geht zu der Tante. / Çocuk halaya gidiyor.

Er geht zu dem Pförtner. / O kapıcıya gidiyor.

Sie müssen heute zu dem Finanzamt gehen. / Sizin bugün maliyeye gitmeniz gerekir.

 

Not :  zu dem ( zum ) olarak da söylenebilir.

 

ZU edatının diğer manaları:


a ) Parça veya tane başına sabit bir fiyata sahip olan şeyler için 3 tane 30 kuruşluk şunu veya bunu ver derken zu edatı para biriminin önünde kullanılır. ( pratikte )

 

Ich möchte 2 Milch zu 50 Cent.

Ben 2 tane 50 Centlik süt istiyorum.


b ) Zu sıfatların önlerinde kullanılırsa (fazla) çok anlamına gelir.

 

zu schön – çok güzel

zu tief – çok derin

zu hoch – çok yüksek

zu klein – çok küçük

zu nervös – çok sinirli

 

BEI de, da, yanında, civarında

 

Yer bildiren bir edattır. Herhangi bir yerin veya kişinin yanında bulunma hallerinde bei  kullanılır.

 

Ich habe kein Handy bei mir. / Benim yanımda ceptelefonu yok.


bei edatı da Dativ alan bir edattır. Bu durumda benimbana olarak değişime uğrar zira ben şahıs zamirinin dativ hali mir dir. Bei ayrıca esnasında alamınıda karşılayan bir edattır.

 

Örnek :

Bei der Arbeit soll mann vorsichtig sein. / İş esnasında dikkatli olmalı.

 

Günlük konusmalarda bei bu şekli ile yerleşmişse de während ikinci cümlemiz de daha doğru olarak esnasında kelimesinin karşılığını verir.

 

Örnekler:

Bei welchem Arzt sind Sie in Behandlung ? / Siz hangi doktorda tedavi görüyorsunuz.

Bei welcher Firma arbeiten Sie ? / Siz hangi firmada çalışıyorsunuz.

Er war während der Prüfung sehr aufgeregt. / O imtihan esnasında çok heyecanlıydı.

Ich wohne bei meinem Vater. / Babamın yanında oturuyorum.

Er wohnt bei seiner Tante. / O halasının yanında ikamet ediyor.            

Ich habe kein Kleingeld bei mir. / Benim yanımda bozuk para yok.

 

SEIT den, dan beri

 

Bir işin veya olayın ne zamandan beri yapıldığını, bir durumun süresini zaman yönüyle belirten bir edattır.

 

Örnekler :

Er ist seit gestern krank. / O dünden beri hasta.

Seit wann sind Sie hier ? / Siz ne zamandan beri buradasınız ?

Ich habe Sie seit Monaten nicht gesehen. / Ben sizi aylardan beri görmedim.

Er hat seit gestern Zahnschmerzen. / Onun dünden bu yana dişi ağrıyor.

Unsere Nachbarn sind seit gestern in Urlaub. / Bizim komşular dünden beri izinde.  

Er arbeitet seit drei Tagen nicht. / O üç günden beri çalışmıyor.

 

AUSSER hariç, den başka

 

Ausser diesem Mann ist niemand gekommen. / Bu adamdan başka kimse gelmedi.

Ausser mir wolltle hier keiner arbeiten. / Burada benden başka kimse çalışmak istemiyordu.

Ich esse ausser Fisch alles.  / Ben balıktan başka her şeyi yerim.

 

Entgegen – karşı olmak

 

Er kommt mir entgegen. / O benden tarafa geliyor.

– Ich gehe dem Mädchen entgegen. / Ben kıza karşı (karşılamak için) gidiyorum.

 

Gegenüber – karşısında

 

Gegenüber der straße / Sokağın karşısında.

Gegenüber der Stadt. / Şehrin karşısında.

– Gegenüber der Frau. / Kadının karşısında.