Genetiv Halini Alan Edatlar


Genetiv Türkçe’deki alamıyla ismin (- in, ın) halleridir.

..

 

Ali’ın, İsmail’in, Selma’nin kelimelerinde olduğu gibi. Der ve das ismi tariflerinin Genetiv hali des, die ismi tarifinin ise der dir.


Bu şekilde ismi daha doğrusu ismin Artikellerini ve zamirlerini değişime uğratan edatlar şunlardır :anfangs – başlangıçta

anstalt – yerine

statt – yerine

anstelle – yerine

aufgrund – sebebiyle

ausserhalb – haricinde, dışında

innerhalb – dahilinde, zarfında

trotz – rağmen

um . . . willen – . . . aşkına

wegen – dolayı

während – esnasında, zarfında

infolge – neticesi olarak

 

Bu Genetiv alan edatların karşılarına yazdığımız anlamların dışında ek bir anlamları bulunduğundan karışık olarak birkaç örnek verelim :


 

Er macht wegen ein paar Euro Krach.

– O birkaç Euro için gürültü yapıyor.

Er möchte während der Ferien arbeiten. 

 – O tatil esnasında çalışmak istiyor.

Infolge der Krankheit ist er gestorben.

O hastalığının neticesi öldü.

Sie dürfen während der Arbeit nicht rauchen. 

Sizin iş esnasında sigara içmeniz yasaktır.

Der Brunnen ist auberhalb des Dorfes.

– Çeşme köyün dışında.


Anstatt zu rauchen, kaut er Kaugummi.

O sigara içecegi yerine çiklet çiğniyor.

Aufgrund seiner Fehlzeiten ist er entlassen worden. 

– O devamsızlığı sebebiyle işten çıkarıldı.

Sie müssen innerhalb einer Woche ihren Krankenschein abgeben.

– Sizin bir hafta zarfında Vizite kağıdınızı vermeniz gerekiyor.

Trotz des schlechten Wetters geht er spazieren.

Havanın fena olmasına rağmen o gezmeye gidiyor.

Um Gottes willen.

– Allah aşkına.