Sebep Zarfları (Kausaladverbien)


Bir sebep veya maksat bildiren zarflardır. Bu zarfların soru kelimeleri ise:

..


warum

niçin

weshalb

neden

weswegen

neden dolayı

wozu

hangi maksatlazu welchem Zweck

 hangi gaye ile 

wofür

niçin 

womit

ne ile

wodurch

ne suretle 

worüber

ne hakkında

 

Bu sorulara cevap veren sebep zarflarında şunlardır:


andernfalls

aksi halde, yoksa

dafür

bunun için

daher

bu sebepten dolayı 

darüber

bunun üzerine, bu hususta 

darum

bunun içindemnach

buna göre 

deshalb

bundan dolayı

deswegen

bu sebepten ötürü 

dazu

bu hususta davon

bundan, ondan 

gegebenenfalls

aksi takdirde 

hierdurch

bu suretle 

hierfür

bunun için 

hiermit

bununla hierzu

bunun için, buna

sonst

yoksa, başka

meinetwegen

benim yüzümden

deinetwegen

senin yüzünden

   

– Was soll ich dazu sagen?

– Bu hususta ne söyleyebilirim ?


Andernfalls gehe ich zur Polizei.

Ben aksi halde polise gideceğim. 

 

Dafür muss man herz haben!

Bunun için yürek lazım.


Daher frage ich Sie.

Size bunun için soruyorum.


Sonst nicht !

– Baska birsey yok
 

Er hat sich darüber sehr gefreut.

O bunun üzerine çok sevindi.

 

Darum will er nicht heiraten.

– O bunun için evlenmek istemiyor.

 

Demnach muss das richtig sein.

– Bunun buna göre doğru olması lazım.