Almanca da ”GENUS” yani Cinsiyet ayrımı nedir? Neden yapılır?

Almanca da ”GENUS” yani Cinsiyet ayrımı artikeller üzerinde gösterilmektedir. 

Konumuz: Almanca da GENUS – Cinsiyet Kavramı

Almanca da isimlerin cinsiyetlerini belirtmek için der, die ve das artikelleri kullanılır. Bunları yapmanın nedeni bildiğimiz üzere her ismin önüne kesinlikle belirsiz veya belirli artikel gelir. Bu artikeller isimlerin eril, dişi veya nötr olup-olmadığı konusunda bir bilgi verir. Bu isimler Almanca da cinsiye ayrımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe de pek kullanılmasa da Almanca da bu durum kullanılmaktadır. Yani; Bayan öğretmen, Erkek öğretmen, Bayan doktor, Bay doktor, bir kitap, kitap gibi kavramları ifade ederken cinsiyet ayrımı yapılabilir. Bunu yapabilmek için artikeller tablosunu bilmemiz gerekiyor ve o tabloda yazılan eril, dişi ve neutral kavramlarının ne olduğunu anlamamız gerekmektedir. Şimdi  hangi durumlarda eril, dişi veya neutral olduğunu örneklerle açıklayalım.

Maskulin– eril: Eril dediğimiz şey, insanlar için erkek varlık ve hayvanlar için erkek hayvanlar. Örneğin; Erkek öğretmen, erkek öğrenci ve erkek Aslan gibi. Genellikle ”der” artikeli; günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en -er takıları ile biten isimler için kullanılır.

Feminin– dişi: Dişi dediğimiz şey, insanların için aynı şekilde bayan öğretmen, kız öğrenci ve dişi aslan gibi ifadeler içindir. Genellikle; çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler için kullanılır.

Neutral– neutral: Nötr, bazen cansız olarak da ifade edilebilir. Daha çok cansız kısımlar için kullanılsa da birçok istisna olduğunu unutmamak gerekir. Genellikle; şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatro isimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler için kullanılır.

KASUS: İsmin halleri

Dikkat edersek Makulin, Feminin ve Neutral dediğimiz bölümler bulunmaktadır. Üç kısıma da örnek verebiliriz.

Maskulin: ein Lehrer: bir erkek öğretmen > der Lehrer: erkek öğretmen

Feminin: eine Lehrerin: bir bayan öğretmen > die Lehrerin: bayan öğretmen

Neutral: ein Buch: bir kitap > das Buch: Kitap

Almanca'da artikel tablosu, ismin halleri, Nominativ, Akkusativ, Dativ ve Genitiv
Almanca’da artikel tablosu, ismin halleri, Nominativ, Akkusativ, Dativ ve Genitiv

Kasus: İsmin halleri demektir. Örnek: Akkusativ: i-hali

Unbestimmter Artikel: Belirsiz Artikel

Bestimmter Artikel: Belirli Artikel

Personalpronomen: Şahıs veya Kişi zamirleri