Siyasi Sistem

 


Federal Almanya Cumhuriyeti’nin siyasi sistemi ile ilgili olan bazı bilgiler


Yasama
Yasama organı olan Federal Meclis (Bundestag), eyaletlerin temsilcilerinden oluşan Federal Konsey (Bundesrat), yasama sürecinde eyaletlerin çıkarlarını gözetir.


Devlet yapısı
Almanya, 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Eyaletlerin her birinin kendi anayasası, parlamentosu ve hükümeti vardır. Devlet erki federatif makamlarda toplanır. Eyaletler de federal düzeyde Federal Konsey aracılığıyla temsil edilirler ve federal yasama sürecinde yer alırlar.


Seçme seçilme hakkı
18 yaşını dolduranların genel, eşit ve gizli oyla seçme hakkı vardır (bazı yerel seçimlerde 16 yaş yeterlidir), Federal Meclis seçimleri her 4 yılda bir yapılır.


Cumhurbaşkanı
Prof. Dr. Horst Köhler (CDU) 2004’ten beri


Şansölye
Dr. Angela Merkel (CDU) 2005’ten beri


Siyasi parti rejimi
Almanya’daki siyasal rejim çok partililiğe dayanmaktadır. bu partiler anayasal haklar çerçevesinde şekillenirler, sözkonusu partiler devlet bütçesinden desteklenir ve parti kapatma ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla yapılabilir.


Federal Meclis’te temsil edilen partiler
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hıristiyan Demokrat  Birlik (CDU), Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), Birlik 90/Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti.PDS (Sol)


Hukuk sistemi
Almanya sosyal bir hukuk devletidir. Siyasi yapılanmada kuvvetler ayrılığı ve yürütmenin yargıya karşı sorumluluğu ilkeleri geçerlidir. Tüm devlet organları anayasal düzen içerisinde yetki, görev ve sorumluluk alırlar. Anayasa (“Temel Yasa”) her vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini ve insan haklarını güvenceye alır. Federal Anayasa Mahkemesi, anayasaya uyulmasını güvenceye alır. Anayasa Mahkemesi’nin kararları diğer tüm devlet organları için bağlayıcıdır.