5 Tem, 2018

Almanca Zamirler, Şahıs ve İyelik Zamirlerine Örnekler

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde Almanca Zamirleri, Şahıs ve İyelik Zamirlerini inceleyeceğiz (bir önceki derslerimizde zaten bu konuyu incelemiştik) şimdi ise örnekler vererek Almanca şahıs ve iyelik (sahiplik) zamirleri konusunu daha iyi anlamanızı sağlayacağız.

Almanca şahıs ve şahıslara bağlı iyelik (sahiplik) zamirleri

Almanca şahıs zamirleri:

ich (ben)
du (sen)
er (o eril)
sie (o dişil)
es (o nötr)
wir (biz)
ihr (siz)
sie (onlar)
Sie (siz
, nazik ve resmi hitapta sen yerine kullanılır.)
Yukarıdaki şahıs zamirleri listesine bakarsanız sie kelimesinin 3 anlamı olduğunu görürsünüz.
sie zamirinin hangi anlamda kullanıldığını cümlenin gidişinden, örneğin fiil çekiminden rahatlıkla anlayabiliriz.
Şahıs zamirleri, cümlede en çok özne olarak kullanıldıkları için önemli bir konudur.Hepsinin tek tek ezberlenmesi şarttır.
Aslında Almanca şahıs zamirleri ile çok karşılaşacağınız için bu zamirlerin aklınızdan çıkma ihtimali de bulunmuyor 🙂

Almanca iyelik (sahiplik) zamirleri

Şahıs Erkek-Nötr Dişi
ich : ben mein : benim meine : benim
du : sen dein : senin deine : senin
er : o (erkek) sein : onun seine : onun
sie : o (dişi) ihr : onun ihre : onun
es : o (nötr) sein : onun seine : onun
wir : biz unser : bizim unsere : bizim
ihr : siz euer : sizin eure : sizin
sie : onlar ihr : onların ihre : onların
Sie : siz (nazik) Ihr : sizin Ihre : sizin

Şimdi bu tablonun küçük bir analizini yapalım ve gerekli olan bilgileri verelim:
Tabloda önce şahıs zamirini verdik ki sahip olan kişi belli olsun.Yani solda ilk yazılanlar şahıs zamirleridir, sonrakiler bu şahsa bağlı iyelik zamirleridir.
Tabloda mavi renk ile yazılanlar erkek cins isimlerle birlikte kullanılacak olanlardır.
Örneğin benim babam cümlesinde baba kelimesi eril cins olduğu için mavi renkle yazılan iyelik zamiri kullanılacaktır.
Benim annem cümlesi için ise pembe renkli yazılan iyelik zamiri kullanılacaktır.Çünkü anne (Mutter) kelimesi dişil cinstir ve Mutter kelimesinin artikeli die artikelidir.

Almanca şahıs zamirleri ve Almanca iyelik zamirleri konusu ile ilgili örnekler alttaki videomuzda mevcuttur.
Başarılar dileriz.
RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELER

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞREN

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

5 Tem, 2018

Almanca Fiil Çekimleri Video Dersi

Bu dersimizde Almanca Fiil Çekimleri adlı Video Dersimizi izleyeceğiz.

Almanca’da fiiller; düzenli fiiller, düzensiz fiiller, ayrılabilen fiiller, ayrılmayan fiiller gibi gruplara ayrılırlar.
Düzenli fiillerin nispeten bazı kuralları olduğundan öğrenilmesi düzensiz fiillere göre kolaydır ancak düzensiz fiiller genelde kuralsız olduklarından hiç olmazsa günlük hayatta en çok kullanılan düzensiz fiillerin mutlaka ezberlenmesi gerekmektedir.

Daha önceki derslerimizde fiil çekimleri konusunda bilgiler vermiştik.
Şimdi basitçe fiil çekimleri ve cümleye uydurma hakkında bilgiler verelim.
Şimdi bir cümle kurabilmek için kendimize bir özne ve bir fiil belirleyelim;

Öznemiz: ich : ben
Fiilimiz: lernen : öğrenmek
olsun.Bu durumda kuracağımız cümle:
Cümlemiz : Özne + Fiil : ich lerne : ben öğreniyorum
cümlesidir.(Şimdiki zamana göre çekimlenmiş)

Aynı şekilde;
Özne : du : sen
Fiil : lernen : öğrenmek
Cümle : du lernst: sen öğreniyorsun

Özne : wir : biz
Fiil : lernen : öğrenmek
Cümle : wir lernen : biz öğreniyoruz

rennen: koşmak
ich renne : ben koşuyorum
wir rennen : biz koşuyoruz
sie rennt : o (dişi) koşuyor
Sie rennen : siz (nazik) koşuyorsunuz
ihr rennt : siz koşuyorsunuz

Bir cümlenin öznesi illa ki bir şahıs zamiri olmak zorunda değildir.Herhangi bir varlık da cümleye özne olabilir.
Şimdi değişik öznelerle cümleler yapalım;

Ahmet rennt
Ahmet koşuyor
Ayşe rennt
Ayşe koşuyor
die Katze rennt
kedi koşuyor

sprechen : konuşmak
ich spreche  ben konuşuyorum
ihr spricht  siz konuşuyorsunuz
Ali spricht  Ali konuşuyor
das Kind spricht  çocuk konuşuyor
ein Kind spricht  bir çocuk konuşuyor
die Kinder sprechen  çocuklar konuşuyorlar
der Lehrer spricht  öğretmen konuşuyor
die Lehrer sprechen  öğretmenler konuşuyorlar
ein Lehrer spricht  bir öğretmen konuşuyor

Yukarıda görülen cümle şimdiki zamanda yapılabilecek çok basit bir cümledir.Siz de dilediğiniz fiil ve özneyi kullanarak çeşitli cümleler yapabilirsiniz.

5 Tem, 2018

Almanca Cümle Kurma Çalışmaları Video Ders

Bu dersimizde Almanca Cümle Kurma Çalışmaları adlı Almanca Video Dersi izleyeceğiz.

Almanca cümle kurma çalışmaları, cümle kurmanın temellerini içerdiğinden mutlaka iyi bir biçimde öğrenilmeli ve en azından konunun mantığı kavranmalıdır.
Cümlede öğelerin sıralanması, zarfların, fiilin, yardımcı fiilin nerede bulunması gerektiğini anladığınızda cümle kurmak sizin için oldukça kolay olacaktır.

Almanca’da her zamanı (geçmiş zaman, gelecek zaman vs.) bilmeseniz bile temel olarak genel cümle kurma şemasını mutlaka iyi öğrenmeniz ve bilmeniz gerekmektedir.
Şimdi Almanca ‘da en temel cümle yapılarından örnekler verelim.
Aşağıda verdiklerimiz en temel yapılar olup iyice öğrenilmesi gerekmektedir.
Das ist ein Haus (bu bir evdir)
Das Haus ist grün (ev yeşildir)
Das Haus ist weiss (ev beyazdır)
Das Haus ist neu (ev yenidir)
Das Haus ist alt (ev eskidir)
Burada görüldüğü gibi bu anlamına gelen “das” kullanılmıyor, bilakis “das” kelimesinin işaret etmiş olduğu nesne, özne olarak kullanılıyor.Ama bu öznenin, yani ismin artikeli “das” olabilir ve diğer “das” ile karıştırılmamalıdır.

Das ist ein Auto (bu bir otomobildir)
Das Auto ist neu (otomobil yenidir)
Das Auto ist grün (otomobil yeşildir)
Das Auto ist gelb (otomobil sarıdır)
Die Blume ist rot (çiçek kırmızıdır)
Die Blume ist weiss (çiçek beyazdır)
Die Blume ist schön (çiçek güzeldir)
Der Stuhl ist alt (sandalye eskidir)
Der Tisch ist gross (masa büyüktür)
Der Mann ist jung (adam gençtir)
Der Student ist faul (öğrenci tembeldir)
Bu örnekleri çoğul cümlelerle de çok rahat bir şekilde kullanabileceğiz.
Örnekler;

Der Stuhl ist grün (sandalye yeşildir)
Die Stühle sind grün (sandalyeler yeşildir)
Die Blume ist schön (çiçek güzeldir)
Die Blumen sind schön (çiçekler güzeldir)

Şimdi de olumsuz cümleler yapalım;
Geçmişte, “das ist ein Stuhl” gibi bir cümleyi “das ist kein Stuhl” şeklinde olumsuz yapıyorduk.Ama “Die Blumen sind rot” gibi bir cümlede ein / eine / kein / keine gibi artikeller yok ve kullanılamıyor.O halde bu işin başka bir yolu var;

Die frau ist jung cümlesi Kadın gençtir anlamına gelir.Cümlenin olumsuzu ise şu kalıpla yapılır.
Die Frau ist jung (kadın gençtir)
Die Frau ist nicht jung (kadın genç değildir)
Die Blume ist rot (çiçek kırmızıdır)
Die Blume ist nicht rot (çiçek kırmızı değildir)
Die Blumen sind schön (çiçekler güzeldir)
Die Blumen sind nicht schön (çiçekler güzel değildir)

Görüldüğü gibi tekil – çoğul cümle farkı olmadan, cümleleri olumsuz yapmak için sıfatın önüne bir “nicht” kelimesi getiriyoruz.
nicht kelimesi cümleye bir işin yapılmaması, olumsuzluk ve değil anlamını katar.

der Stuhl ist neu (sandalye yenidir)
der Stuhl ist nicht neu (sandalye yeni değildir)
die stühle sind neu (sandalyeler yenidir)
die Stühle sind nicht neu (sandalyeler yeni değildir)

Şimdi de cümlelerimizde şahıs zamirlerini de kullanarak özneyi sürekli değiştirelim ve farklı cümleler çıkaralım.

ich bin Student (ben öğrenciyim)
er ist Lehrer (o (bay) öğretmendir)
sie sind studenten (onlar öğrencidirler)
du bist nicht Student (sen öğrenci değilsin)
du bist nicht Arzt (sen doktor değilsin)
bist du Arzt? (sen doktor musun?)
Nein, ich bin nicht Arzt (hayır, ben doktor değilim)
Ja, ich bin Arzt (evet, ben doktorum)
Zeynep ist Lehrerin (Tuğba öğretmendir)
ist Zeynep Lehrerin (Tuğba öğretmen midir?)
Ja, Zeynep ist lehrerin (evet, Tuğba öğretmendir)
Nein, Zeynep ist nicht lehrerin (hayır, Tuğba öğretmen değildir)

Şimdi Almanca cümle kurma çalışmaları konulu videomuzu izleyelim, ancak videolarımızı izlerken kalem ve kağıdınızı da yanınıza alıp notlar alarak çalışırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

5 Tem, 2018

Almanca Basit Cümleler Video Dersi A1 Sınavına Hazırlık

Bu dersimizde Almanca A1 sınavına da yönelik olarak Almanca Basit Cümleler adlı konumuzu inceleyeceğiz.

Basit cümle dendiğinde genellikle en az öğe ile kurulmuş, olumlu düz cümleler anlaşılır.
Örneğin:

Der Mann ist jung (adam gençtir)
Die Blume ist schön (çiçek güzeldir)
Die Blume ist rot (çiçek kırmızıdır)
Die Blume ist weiss (çiçek beyazdır)
Der Tisch ist gross (masa büyüktür)
Der Stuhl ist alt (sandalye eskidir)

gibi cümleler en basit cümle kalıplarıdır.Bu tür cümleleri oluşturmak oldukça kolaydır.
Daha karmaşık ve uzun cümleler için öncelikle bu yapının iyice öğrenilmesi ve bu gibi kısa cümlelerin hatasızca kurulabilmesi gerekmektedir.

Basit cümlelerin soru biçimlerini veya olumsuz biçimlerini de yapmak çok kolaydır, Almanca basit cümlelerin olumsuzlarına örnekler:

Das ist ein Kind (bu bir çocuktur)
Das ist kein Kind (bu bir çocuk değildir)

Das ist eine Katze (bu bir kedidir)
Das ist keine Katze (bu bir kedi değildir)

Das ist ein Radio (bu bir radyodur)
Das ist kein Radio (bu bir radyo değildir)

Örneklerde de görüldüğü gibi, Almanca ‘da eine artikelinin olumsuzu olan keine ve ein artikelinin olumsuzu olan kein artikelleri kullanılarak olumlu cümleler çok kolay bir biçimde olumsuz cümleye çevrilebilmektedir.
Bu dersimizde düz cümlelerin soru cümlesi yapımı hakkında bilgiler vermedik çünkü soru cümleleri başka bir video dersimizde detaylı olarak ele alınmıştı.İlgili konuyu okuyarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Şimdi Almanca fiiller ve basit cümleler konusunu daha detaylı anlayabilmek ve daha çok örnek görebilmek için videomuzu izleyelim:

5 Tem, 2018

Almanca Çoğul Cümleler Video Ders Anlatımı

Bu dersimizde Almanca Çoğul kelimeler ve Çoğul Cümleler konusunu işleyeceğiz ve video Almanca dersimizi izleyeceğiz.

Çoğul cümleden kasıt;
Ben geliyorum – biz geliyoruz
Araba mavidir – arabalar mavidirler
at koşuyor – atlar koşuyorlar
gibi tekil cümlelerin çoğula çevrilmesidir.

Bu bir evdir Das ist ein Haus

Bunlar evlerdir Das sind Hauser

Yukarıdaki örnekleri inceleyecek olursak, tekil cümle ile çoğul cümle arasında meydana gelen değişiklikleri farkedebiliriz.
Burada, das kelimesi değişmemiştir, çünkü “das” aynı zamanda “bunlar” anlamını da verir.
ist, sind haline gelmiştir, çoğul kelimelerle bu şekilde kullanılır.
ein ya da eine artikelleri kullanılmamıştır.(sebebi için bkz: artikeller konulu yazımız) diğer bir değişme de ismin tekil halinin değil, çoğul halinin kullanılmasıdır.

sind das hemden?  bunlar gömlek mi?
sind das büchern?  bunlar kitap mı?
sind das radios?  bunlar radyo mu?

Almanca ‘da bazı kelimelerin çoğulları ise şöyledir:
der Vater (baba) : die Väter (babalar)
die Mutter (anne) : die Mütter (anneler)
das Mädchen (kız çocuk) : die Mädchen (kız çocuklar)

ein Bus (bir otobüs) : Busse (otobüsler)
ein Freund (bir arkadaş) : Freunde (arkadaşlar)
ein Kellner (bir garson) : Kellner (garsonlar)
eine Lampe (bir lamba) : Lampen (lambalar)
eine Mutter (bir anne) : Mütter (anneler)

Almanca çoğul cümleler oluşturabilmek için Almanca kelimelerin artikelleri ile birlikte ezberlenmesi ve her kelimenin çoğul biçiminin de nasıl olduğunun bilinmesi gereklidir.
Videomuzu izleyerek Almanca soru cümleleri konusu hakkında detaylı bilgi alalım:

5 Tem, 2018

Almanca Olumsuz Artikeller Kein ve Keine

Bu dersimizde Almanca Olumsuz Artikeller Kein ve Keine konusunu inceleyeceğiz.

Almanca’da bu olumsuz artikeller genel olarak düz cümleleri olumsuz yapmak için kullanılırlar.

Örneğin:
ben doktorum – ben doktor değilim
araba sarıdır – araba sarı değildir gibi.

Şimdi “das ist ein Kind” (bu bir çocuktur) cümlesinin olumsuzu olan bu bir çocuk değildir türü cümlelerin nasıl yapıldıklarını anlatacağız.
Hatırlamak gerekirse; ein / eine artikellerinin olumsuzları kein ve keine artikelleridir ve bunlar cümleye “değil” anlamı katarlar. Yani olumsuz cümlelerde ein / eine yerine bunların olumsuzları olan “kein / keine” artikelleri kullanılacaktır.

Örnekler:

Das ist ein Kind (bu bir çocuktur)
Das ist kein Kind (bu bir çocuk değildir)

Das ist eine Katze (bu bir kedidir)
Das ist keine Katze (bu bir kedi değildir)

Das ist ein Radio (bu bir radyodur)
Das ist kein Radio (bu bir radyo değildir)

Şimdi Almanca olumsuz artikeller ve olumsuz cümleler konulu videomuzu izleyerek bu temel ve kolay konuyu öğrenip daha önemli konulara doğru yol almamız gerek.

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELER

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞREN

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.