2 Tem, 2018

Almanca Şahıs Zamirleri

ALMANCA’DA ŞAHIS ZAMİRLERİ (PERSONAL PRONOMEN)

Bu dersimizde Almanca şahıs zamirlerini inceleyeceğiz.
Şahıs zamirleri özel veya cins isimlerin yerine, onlara uygun olarak kullanılan kelimelerdir.Türkçe’de şahıs zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleridir.Türkçe’de bir tek “o” zamiri olduğundan, kendisinden bahsettiğimiz şey ister erkek cins olsun, ister dişi cins olsun, ister cinsiyetsiz olsun üçü için de “o” zamirini kullanırız.Fakat Almanca’da “o” zamirinin karşılığı erkek, dişi ve cinsiyetsiz isimler için ayrı ayrıdır.Örneğin; biz Türkçe’de “o” zamirini hem bay, hem bayan, hem de cansız varlıklar için kullanabiliriz.Örneğin “kitabı görüyorum” cümlesi yerine “onu görüyorum” diyebiliriz, Almanca’da da bunu söyleyebiliriz ancak bu cümledeki “onu” zamiriyle kastettiğimiz şeyin cinsiyetine göre er-sie-es zamirlerinden uygun olanı kullanmamız gerekir.Erkek cins isimler için er zamiri, dişi cins isimler için sie zamiri, cinsiyetsiz isimler için es zamiri kullanılır.

Kişilerden veya özel isimlerden bahsederken de şahsın cinsiyetine göre er-sie-es zamirlerinden biri kullanılır.Erkekler için er zamiri, kadınlar için sie zamiri kullanılır.Mesela Muharrem, Ömer, Samet erkek ismi oldukları için onların yerine er zamiri kullanılır.Zeynep, Melis, Kevser kadın ismi oldukları için onların yerine sie zamiri kullanılır.Cinsiyetsiz varlıklar için es zamiri kullanılır.Bir başka deyişle; artikeli der olan isimlerin yerine “er”, artikeli die olan isimlerin yerine “sie”, artikeli das olan isimlerin yerine “es” zamiri kullanılır.

Almanca şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirleri ile ilgili olarak değinmemiz gereken diğer bir husus ise; yukarıda da görüldüğü gibi sie zamiri üç kez yazılmıştır.Birinci sie zamiri az önce de değinmiş olduğumuz üçüncü tekil şahıs olan o zamiridir.Diğer küçük harfle başlayan sie ise üçüncü şahıs zamirinin çoğulu olan Türkçe’deki onlar zamirinin karşılığıdır.Sondaki büyük harfle başlayan Sie zamiri ise sen diyemeyeceğimiz şahıslara nezaketle hitap etmek için kullanılır.

Örneğin, öğretmenimize, müdürümüze, büyüklerimize karşı sen değil siz diye hitap ederiz.Bu amaçla kullanılan Sie zamirinin baş harfi her zaman büyük harfle yazılır.Almanca’da sie zamiri birden çok anlama geldiği için “bunları nasıl ayırt edicez” dediğinizi duyar gibiyiz.Bir cümlede sie-Sie zamiri gördüğünüzde bu zamirin kimi-neyi kastettiğini anlamak için fiilin çekimine bakarız.Fiilin çekiminden; sie zamirinin “o” anlamında mı kullanıldığını, “onlar” anlamında mı kullanıldığını, “siz” anlamında mı kullanıldığını anlarız.Zaten nazik hitap amacıyla kullanılan “Sie” zamirinin baş harfi her zaman büyük yazıldığından dolayı, eğer (cümle başında olmadığı halde) “Sie” zamirinin baş harfi büyük yazılıysa o halde nazik hitap amacıyla kullanıldığını kolaylıkla anlarız.Birazdan vereceğimiz örnek cümleleri inceledikçe konuyu daha iyi kavrayacaksınız.

Daha öncek derslerimizde “bu bir kitaptır, bu bir masadır” gibi basit tanım cümlelerini öğrenmiştik.Şimdi şahıs zamirlerini de öğrendiğimize göre yine aynı tarzda “Ben bir öğretmenim, sen bir öğrencisin, o bir doktordur” gibi cümleleri kurmayı öğrenelim.Bu tür cümlelerin kurulmasında tıpkı İngilizce’deki gibi (örn: am-is-are) yardımcı fiiller kullanılır.Şimdi Almanca’da kullanılan yardımcı fiilleri ve bu fiillerin şahıs zamirlerine göre çekimlerini görelim. Aşağıdaki tablonun iyice ezberlenmesi gerektiğini belirtelim.Tablonun yanındaki örnekleri de inceleyiniz.Örnek cümlelerde önce şahıs zamiri sonra yardımcı fiil ve daha sonra bir isim gelmektedir.Bu tür cümlelerin kalıbı bu şekildedir.Tablonun sağında İngilizce’de benzer cümle örneklerine de yer verilmiştir.

Almanca Şahıs Zamirleri

Almanca şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirleri yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere şu şekildedir;

ich : ben (ih)

du : sen (du)

er : o (er) (eril cins)

sie : o (zi:) (dişi cins)

es : o (es) (nötr cins)

wir : biz (vir)

ihr : siz (iğr)

sie : onlar (zi:)

Sie : siz (zi:) (nazik hitapta kullanılır)

 

 

Yukarıda görüldüğü üzere sie zamiri bir kaç farklı anlam taşır. Bu anlamları cümlenin gidişinden veya fiil çekimlerinden vs. çıkarmak mümkündür. Bu ve daha önceki bilgileri, bir ön bilgi mahiyetinde verdiğimiz için ayrıntılı incelemeyi “zamirler” konusunda yapacağız. Önemli olan şu anda sizin bu kelimeleri iyice belleyip öğrenmenizdir. Ayrıca yukarıda verilen zamirlerin içinde sadece nazik hitapta kullanılan Sie zamirinin büyük harfle, diğerlenin ise küçük harfle yazıldığını unutmamanız gerekir. Nazik hitabı genelde kendimizden büyük kişilere yada tanımadığımız kişilere hitap ederken kullanırız.

2 Tem, 2018

Almanca iyelik (Sahiplik) Zamirleri

ALMANCA İYELİK ZAMİRLERİ (ALMANCA SAHİPLİK ZAMİRLERİ)

İyelik Zamiri Nedir?

İyelik zamirleri (sahiplik zamirleri) adı üzerinde sahiplik belirten zamirlerdir.
Örneğin benim bilgisayarım – senin topun – onun arabası gibi tanımlarda bulunan benim-senin-onun kelimeleri birer iyelik zamiridir.

Şimdi Almanca’da bu iyelik zamirleri hakkında bilgiler vereceğiz.
İyelik zamirlerinin cümle içinde kullanılış örneklerini de forumda bulunan Almanca Öğreniyoruz kısmında bulabileceksiniz.

Almanca iyelik zamirleri konusuna girmeden önce dilerseniz daha önce gördüğümüz bazı derslere göz atabilirsiniz:

ALMANCA SAYILAR

ALMANCA GÜNLER

ALMANCA AYLAR ve MEVSİMLER

ALMANCA ŞAHIS ZAMİRLERİ

ALMANCA AKKUSATIV İ HALİ KONU ANLATIMI

Diğer Lise 9. Sınıfa ve Lise 10. sınıfa kadar olan Almanca konu anlatımlarımız için lütfen şuraya tıklayınız: Sıfırdan Adım Adım Temel Almanca Dersleri

Şimdi Almanca’da iyelik zamirlerini verelim:

Şahıs Erkek-Nötr Dişi
ich : ben mein : benim meine : benim
du : sen dein : senin deine : senin
er : o (erkek) sein : onun seine : onun
sie : o (dişi) ihr : onun ihre : onun
es : o (nötr) sein : onun seine : onun
wir : biz unser : bizim unsere : bizim
ihr : siz euer : sizin eure : sizin
sie : onlar ihr : onların ihre : onların
Sie : siz (nazik) Ihr : sizin Ihre : sizin

Şimdi bu tablonun küçük bir analizini yapalım ve gerekli olan bilgileri verelim:
Tabloda önce şahıs zamirini verdik ki sahip olan kişi belli olsun.
Tabloda mavi renk ile gösterilenler erkek veya nötr isimlerle beraber kullanılırlar.
Bir başka deyişle artikeli der veya das olan isimlerle beraber kullanılırlar.
Kırmızı renk ile gösterilenler ise dişi cins isimlerle bir başka deyişle artikeli die olan isimlerle beraber kullanılırlar.Aşağıdaki örneklerde bunu daha iyi anlayabileceksiniz.
Görüldüğü gibi dişi cins isimlerle beraber kullanılan zamirler sonlarına bir -e harfi almıştır.Bu değişikliği bilmeniz yerinde olacaktır.

Şimdi iyelik zamirlerini her üç cins isimle beraber kullanıp, durumu iyice kavrayalım:

Erkek Cins İsimlerle
der Bruder

mein Bruder : benim kardeşim
dein Bruder : senin kardeşin
sein Bruder : onun kardeşi
euer Bruder : sizin kardeşiniz

Nötr Cins İsimlerle
das Auto

mein Auto : benim otomobilim
dein Auto : senin otomobilin
Ihr Auto : sizin otomobiliniz

Dişi Cins İsimlerle
die Mutter

meine Mutter : benim annem
deine Mutter : senin annen
unsere Mutter : bizim annemiz
ihre Mutter : onların annesi

Şeklinde örnekler verilmesi mümkündür.

Örnekler de dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur:
Görüldüğü gibi kullanılan isimde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.İyelik zamiri kullanılırken isimde bir değişiklik olmamaktadır.Bu durum çoğul isimler için de geçerlidir.
Çoğul isimlerle de kullanılışı aynıdır.Herhangi bir fark yoktur.

Şİmdi iyelik zamirlerini kullanarak bazı örnek cümleler kuracağız.İlk etapta iyelik zamirlerinin sadece yalın hallerini kullanacağız.İyelik zamirlerinin -i hali ve -e halini ileriki derslerimizde cümle içinde kullanacağız.
İyelik zamirlerini kullanarak sahip olduklarımız hakkında bilgi verici cümleler kurabiliriz.Örneğin, bu bizim bahçemiz, bu senin kalemin, bu sizin okulunuz gibi cümleleri ve sıfatlı cümlelere çok benzer olan bizim okulumuz büyüktür, benim topum kırmızıdır, senin kalemin mavidir gibi cümleleri rahatlıkla kurabileceğiz.Şimdi her iki tip cümleler için örneklerimizi yazalım.Bildiğiniz gibi, der ve das artikelleri için aynı grup iyelik zamirleri, die artikeli ve çoğulları için de aynı grup iyelik zamirleri kullanılıyordu.Çoğul cümlelerde das ist yerine das sind kullanıldığını da daha önce görmüştük.

ALMANCA İYELİK ZAMİRLERİ ÖRNEK CÜMLELER
Das ist  mein Buch. Bu benim kitabım(dır).
Das ist dein Lehrer. Bu senin öğretmenin.
Das ist sein Bruder. Bu onun kardeşi.
Das ist ihr Gabel. Bu onun çatalı.
Das ist unser Arzt.. Bu bizim doktorumuz.
Das ist euer Zimmer. Bu sizin odanız.
Das ist ihr Brot. Bu onların ekmeği.
Das ist Ihr Computer. Bu sizin bilgisayarınız.

Cümle içerisinde daha değişik kullanımları da Almanca Öğreniyoruz bölümünde bulabileceksiniz.
Almanca derslerimiz hakkında her türlü soru ve görüşlerinizi almancax forumlarına ya da altta bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz.Tüm sorularınız almancax eğitmenleri tarafından yanıtlanacaktır.
Başarılar…

2 Tem, 2018

Almanca Tercüme

Almanca Tercüme

Yabancı dilin dünya genelinde sıkça aranan bir kriter olması ve şirketler arası anlaşma ve projelerin yabancı dile olan ihtiyacı neticesinde hareketlenen bir diğer alan Almanca tercüme alanıdır. Almanca tercüme alanında kendini her konuda ayrıca geliştiren, senelerce tecrübe sahibi ve eğitimli çevirmenlerle çalışan çeviri ofislerine olan ihtiyaç günümüzde oldukça artmıştır.

Profesyonel Almanca Tercüme

Dünya dilleri arasında önemli bir konumda olan Almanca, ticari çeviri, teknik çeviri, akademik çeviri, sağlık çevirisi, hukuki çeviri ve birçok farklı alandaki çeviriler için hedef veya kaynak dil haline gelebilmekte. Herhangi bir dilden Almancaya veya Almancadan herhangi bir dile yaptırmak istediğiniz Almanca tercüme işlemi için uygun fiyat teklifleri ile hizmet veriyor.

Yeminli Almanca tercüme

Çeviri büroları, esnek çalışma saatleri sağlayabilmeli ve Almanca Tercüme işleminiz esnasında her an ulaşabilir olmalıdır. Güvenilir bir ekip ile Almanca tercüme işlemini verilen sürede tamamlayarak dünyanın neresinde olursanız olun kaliteli çeviri teslim almalısınız. Dünya genelinde yaklaşık 100 milyon insan tarafından konuşulmakta olan Almanca ile daha çok ihtiyaç duyabileceğiniz Almanca tercüme işlemini 7/24 yaptırabileceğiniz bir çeviri ofisine başvurmalısınız.

Almanca Tercüme Bürosu

Almanya’nın Fransa ve Amerika ile yoğun ekonomik ilişkiler içinde olarak Avrupa’da önemli bir ticaret noktası olması ile Almanca tercümede mutlaka uzman bir çeviri sürecine ihtiyaç duyarsınız. Ayrıca bilim, ekonomi ve teknoloji gibi alanlarda gelişme konusunda öncü bir kimliği olan Almanya ile yapacağınız işlerde işinizi kolaylaştırmak adına online çeviri şirketi olarak hizmet veren Çevirimvar kadrosu, Almanca tercüme işleminizi başlatmak için çeviri yaptır seçeneği ile ulaşılabilir durumda. Ayrıca, diğer tüm çeviri alanlarında etkin olarak hizmet verip, yeminli çeviri ihtiyaçlarınızı da karşılayabilen bir çeviri bürosu özelliğindedir.

2 Tem, 2018

İngilizce Kalıplar

İngilizce Öğrenmek İçin Endişeleriniz Mi Var?

Ülkemizde gerekli kadar önem verilmesine rağmen İngilizce konusunda birçok insan önyargılıdır. Sebebi de öğrenmenin zor olduğu ile alakalıdır. İngilizce dili aslında oldukça kolay telaffuz edilebilen kolayca öğrenilebilen bir dildir. Yapılması gereken tek şey öğrenilen konu ve sözcüklerin günlük hayatımızda kullandığımız sürece daha başarılı olunabilir. İngilizce öğrenmek için yüzlerce sözcük ezberlemeye ya da gramer kurallarını ezberlemeye gerek yoktur. Akışına bırakıp öğrendiğiniz konuları içeren roman ve hikâye okumanız yeterlidir. İngilizce kalıplar öğrenirken kalıpların mantığını anlamak yeterlidir. Kalıpları öğrendikten sonra hafızanızdaki sözcükleri kullanarak cümleler kurabilir, hatta ufak çaplı konuşmalar yapabilirsiniz. Öğrendiğinizi pekiştirmek için İngilizce videolar, filmler veya müzikler dinleyebilirsiniz. İngilizce seviyenizi profesyonel bir hale getirdiğiniz sürece hayallerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. İyi bir firmada iyi bir konumda çalışmanız için İngilizce dil bilginizin profesyonel olması gerekir. Günümüzde birçok firma yabancı şirketler ile alışveriş halindedirler. Bu alışverişin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için ise İngilizce yazışmaların anlaşılabilir olması gerekir. Meraklı olmak da İngilizce öğrenmenizi kolaylaştıracak bir başka nedendir. Merak edip yanınızda İngilizce bir sözlük taşımanız merakınızı kısa sürede gidermenize ve sözcüklerin meraktan kaynaklı olarak hafızanızda kalmasına neden olacaktır. Ezber yöntemi ile okullarda öğrendiğimizin İngilizce dilini belli bir zaman sonra hayatımızdan çıkmaktadır. İngilizce dilini profesyonel hale getirmek için ise İngilizce kurslar, online İngilizce siteleri ve özel dersler tercih edilmektedir.

İş başvurularınızda yabancı dil bilginizin en iyi seviyede olduğunu işaretlemek evrak tesliminde ise İngilizce öğrenim sertifikanızı sunmak iyi bir gelecek demektir. Ankara İngilizce kursları İngilizce eğitimin en iyi şekilde alınabileceği kanallardan birisidir. İngilizce kurslarında alınan eğitim daha kalıcı olabildiği gibi iş hayatınızda ya da günlük hayatınızda da İngilizce diline yer vermek durumunda kalabilirsiniz. İş hayatınızda İngilizce yazışmalar ile ilgili işleri çekinmeden alabilirken günlük hayatınızda da İngilizce romanlar okuyarak seviyenizi istediğiniz yerde tutabilirsiniz. İngilizce öğrenirken her zaman azmetmelisiniz. Öylesine öğrenmek düşüncesi yerine merak edip konuları öğrenip pekiştirmek için çareler aramalısınız. Günümüzün en gerekli ihtiyaçlarından birisi de İngilizcedir. Pratik yapmadığınız sürece kolayca unutabileceğiniz bir dildir. Pratik yapabilmek için yabancı arkadaşlar edinebilir, İngilizce dilinizi daha diri tutabilirsiniz. Ezber yöntemi yerine İngilizce dilinin mantığını anlamak başarmanız için yeterlidir. Özne, yüklem, sıfat ve zamirlerin nerelerde olması gerektiğini bilmeniz yeterlidir. Bunun için de ezber değil mantığınızı kullanmanız gerekir. Zorluk çekmeden öğrenebileceğiniz İngilizce dili için çok zaman ayırmanıza bile gerek yoktur. Soru cümleleri, gramer kuralları, zaman takıları zaten bellidir. Bunları bildiğiniz sürece haftalık saatinizi İngilizce öğrenmeye ayırarak kolayca başarı elde edebilirsiniz. Konuşa konuşa ya da okuya okuya merak ettiğiniz İngilizce sözcükleri ister istemez kelime haznenize rahatlıkla alabiliyorsunuz. İnanıp harekete geçmek yapacağınız ilk şeydir.

İngilizce öğrenmek için yeterli zamanınız yoksa online İngilizce sitelerini gözden geçirmenizde fayda vardır. Sitenin güvenilir olduğunu anladıktan sonra iletişim bilgilerinizi bırakıp beklemeniz yeterli olacaktır. İngilizce bilginizi ölçüp size dersler hakkında bilgi veren http://www.konusarakogren.com/ sitesi ülkemizde yoğunlukla tercih edilebilen bir sitedir. İngilizce öğrenirken farkında olmadığınız seviyeleri kolayca atlayabileceğiniz bir sitedir. İngilizce öğrenmeye yeni bir soluk getiren sitede her şey öğrencilerin kolayca öğrenebilmesi üzerine kuruludur. Eğitmenlerin tamamı esprili eğitim anlayışı ile yaklaşan ABD’de yaşayan kişilerdir. İngilizce dilini ana vatanından öğrenmek gibi bir hayaliniz varsa site bunu doğrudan sizinle paylaşmaktadır. Eğitmenlerin tamamının anadili İngilizce olduğu için telaffuzu daha doğru yaparak kısa sürede İngilizce öğrenebilirsiniz. Siteye ücretsiz üyelik yaparak İngilizce seviyenizin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun dışında sitede ders saatleri, ücretleri hakkında detaylı bilgiler de yer almaktadır. İngilizce diline olan endişenizi silerek İngilizce öğrenmeye olan eğiliminizi arttıracak bir sitedir. Üstelik sizin müsait olduğunuz zamanlarda size ders vermektedirler. İş İngilizcesi, üniversite, İngilizcesi ve çocuk İngilizcesi olmak üzere İngilizce öğrenme çeşitleri vardır. Kendinize uygun olan İngilizce öğrenme şeklini seçerek verimli bir şekilde İngilizce öğrenebilirsiniz. İsteklerinizi doğrudan karşılayabilen beklentilerinizin üstünde hizmeti ile de ilgi odağı olan bu site ciddi anlamda güvenebileceğiniz bir öğrenme sitesidir. Mobil uygulamaları sayesinde de evinizde olamadığınız zamanlarda derslerinizi akıllı telefon aracılığı ile de öğrenebilirsiniz. İngilizce öğrenmek için daha ne bekliyorsunuz?

2 Tem, 2018

Almanca Meslekler

Bu dersimizde Almanca meslekleri öğreneceğiz değerli öğrenciler.Almanca mesleklerde mesleği yapan bireyin cinsiyetine göre farklı kullanımlar görülmektedir.Yani bir öğretmen bay ise başka, bayan ise başka söylenmektedir.Ayrıca bayların önünde der artikeli kullanılır, bayanların önünde ise die artikeli kullanılır.Aşağıda verceğimiz tabloyu inceledikten sonra Almanca meslekler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Almanca Meslekler

Şimdi Almanca meslekler hakkında bilgiler vereceğiz değerli arkadaşlar.
Almanca meslekler isimli konu anlatımımız büyük oranda ezbere dayanmaktadır, ilk aşamada günlük hayatta en çok kullanılan mesleklerin Almanca’larını ezberleyiniz ve cümle kurulumu derslerimizi inceleyerek bu öğrendiğiniz Almanca meslek isimlerini Almanca cümleler kurarak cümle içinde kullanınız, Almanca meslek isimlerini mutlaka cinsiyete göre her iki cinsi birlikte öğreniniz, çünkü Almanca’da birçok mesleğin bay mensubu ile bayan mensubu farklı isimlendirilir, örneğin bay öğretmen ile bayan öğretmen farklıdır.

Aşağıda hem bay hem de bayanlar için en çok kullanılan Almanca meslek isimleri listelenmiştir.

Değerli arkadaşlar aşağıdaki tabloda Almanca meslekler alfabetik sıraya göre listelenmiştir.
Tabii ki bütün meslek dallarının eksiksiz olarak listelenmesi pek mümkün değildir.Bizler günlük hayatta en çok kullanılan ve karşılaşılan meslek dallarını listeledik.

Sizler de eklemek istediğiniz Almanca meslekleri aşağıda bulunan yorum alanına yazarsanız aşağıdaki tabloya ekleriz.

ALMANCA MESLEKLER
DIE BERUFE
der Soldat die Soldatin Asker
der Koch die Köchin Aşçı
der Rechtsanwalt die Rechtsanwältin Avukat
der Friseur die Friseure Berber, kuaför
der Informatiker die Informatikerin Bilgisayar mühendisi
der Bauer die Bäuerin Çiftçi
der Arzt die Ärztin Doktor
der Apotheker die Apothekerin Eczacı
der Hausmann die Hausfrau Ev adamı, ev hanımı
der Kellner die Kellnerin Garson
der Journalist die Journalist Gazeteci
der Richter die Richterin Hakim
der Geschäftsmann die Geschäftsfrau İş insanı
der Feuerwehrmann die Feuerwehrfrau İtfaiyeci
der Metzger die Metzgerin Kasap
der Beamter die Beamtin Memur
der Friseur die Friseurin Kuaför
der Architekt die Architektin Mimar
der Ingenieur die Ingenieurin Mühendis
der Musiker die Musikerin Müzisyen
der Schauspieler die Schauspielerin Oyuncu
der Student die Studentin Öğrenci (üniversite)
der Schüler die Schülerin Öğrenci (lise)
der Lehrer die Lehrerin Öğretmen
der Chef die Chefin Patron
der Pilot die Pilotin Pilot
der Polizist die Polizistin Polis
der Politiker die Politikerin Politikacı
der Maler die Malerin Ressam
der Saatsanwalt die Saatsanwaltin Savcı
der Fahrer die Fahrerin Şoför
der Dolmetscher die Dolmetscherin Tercüman
der Schneider die Schneiderin Terzi
der Kauffmann die Kauffrau Tüccar, esnaf
der Tierarzt der Tierarztin Veteriner
der Schriftsteller die Schriftstellerin Yazar

Yukarıda hem bay hem de bayanlar için en çok kullanılan Almanca meslek isimleri listelenmiştir.
Mesleklerde erkeklerin önünde der artikeli kullanılır, bayanlarda ise die artikeli kullanılır.

Almanca Meslekler Resimli

değerli arkadaşlar şimdi de Almanca bazı meslek dallarını resimli olarak istifadenize sunuyoruz.
Derslerde görsel kullanılması öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarına ve konunun daha iyi akılda kalmasına ve ezberlenmesine katkı sağlamaktadır.Bu nedenle aşağıdaki Almanca meslekler görselimizi de dikkatle inceleyiniz.Aşağıdaki resimde kelimelerin yanında bulunan ekler kelimenin çoğul halini göstermektedir.

Almanca Meslekler

Almanca Meslekler

Almanca Meslekler

Almanca Meslekler

Almanca Meslekler

Almanca Meslekler

Almanca Meslekler İle İlgili Cümleler

  • Ich bin Pilot : Ben pilotum (bay)
  • Ich bin Lehrerin : Ben öğretmenim (bayan)
  • Du bist Lehrer : Sen öğretmensin (bay)
  • Ich bin Metzgerin : Ben kasapım (bayan)
  • Ich bin Friseur : Ben berberim (bay)

Almanca meslekler konusunda sormak istediğiniz her şeyi Almanca forumlarımıza üye olarak sorabilir, eğitmenlerimizden veya diğer forum üyelerinden yardım alabilirsiniz.
Üstün başarılar dileriz.

2 Tem, 2018

Almanca Renkler

Almanca renkler konu başlıklı bu yazımızda Almanca’da renkleri öğreneceğiz.Almanca renkleri ve Türkçelerini göreceğiz, varlıkların, nesnelerin, eşyaların renklerini Almanca olarak nasıl söyleyeceğimizi öğreneceğiz.

Almanca Renkler

Almanca renkler konusu genelde ezbere dayalı olup ilk etapta günlük hayatta en çok kullanılan Almanca renkleri ezberlemeniz yeterli olacaktır.Varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini vs. özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir.Mavi kalem, Kırmızı balon, Sıcak çay, Büyük masa, Hızlı tren, Geniş yol gibi cümlelerde bulunan Mavi, Kırmızı, Sıcak, Büyük, Hızlı, Geniş kelimeleri birer sıfattır.

Demek oluyor ki renkler de birer sıfattırlar.Bildiğiniz gibi Almanca’da isimlerin baş harfleri büyük yazılıyordu, sıfatların baş harfleri ise büyük yazılmaz.
Dolayısıyla Almanca renkleri cümle içinde yazarken baş harflerini büyük yazmayacağız.

Almanca’da sıfatların Almanca cümlelerin içinde nasıl kullanılacağını, Almanca isimlerin önünde nasıl kullanılacağını daha önceki derslerimizde görmüştük.

Şimdi Almanca renkleri ve Türkçelerini tablo halinde görelim:

ALMANCA RENKLER
weiß beyaz
schwarz siyah
gelb sarı
rot kırmızı
blau mavi
grün yeşil
orange turuncu
rosa pembe
grau gri
violett mor
dunkelblau lacivert
braun kahverengi
beige bej
hell parlak, açık
dunkel koyu
hellrot Açık kırmızı
dunkelrot Koyu kırmızı
lila Lila
Dunkelblau Lacivert
Weinrot Bordo

Şimdi sizler için hazırlamış olduğumuz Almanca renkler adlı görselimizi istifadenize sunuyoruz:

Almanca Renkler Resimli

Almanca Renkler

Almanca Renkler

Almanca’da hell kelimesi açık anlamına gelir, dunkel kelimesi ise koyu anlamına gelir.
Eğer bir rengin açık olduğunu belirteceksek, örneğin açık mavi diyeceğimiz zaman mavi kelimesinin önüne hell kelimesini getiririz.Koyu olduğunu belirtmek için ise dunkel kelimesini kullanırız.

Örnekler:

hell blau : Açık mavi
dunkel blau : Koyu mavi

hell grün : Açık yeşil
dunkel grün : Koyu yeşil

hell rot : Açık kırmızı
dunkel rot : Koyu kırmızı

Almanca Renkler İle İlgili Örnek Cümleler

Şimdi sizler için hazırladığımız görselleri ve Almanca renkler ile ilgili örnek cümleleri görelim:

Almanca Renkler İle İlgili Örnek Cümleler

Almanca Renkler İle İlgili Örnek Cümleler

Yukarıdaki görselde Das ist ein Apfel cümlesi tanım cümlesidir.
Resmin altındaki Der Apfel ist grün cümlesi ise nesnenin rengini bildiren sıfatlı bir cümledir.
Aradaki farka ve tanım cümlesi ile sıfatlı cümleler arasındaki farka dikkat ediniz.

Almanca Renkler İle İlgili Örnek Cümleler

Almanca Renkler İle İlgili Örnek Cümleler

Yukarıdaki görselde Das ist ein Knoblauch cümlesi tanım cümlesidir.
Resmin altındaki Der Knoblauch ist weiß cümlesi ise nesnenin rengini bildiren sıfatlı bir cümledir.
Aradaki farka ve tanım cümlesi ile sıfatlı cümleler arasındaki farka dikkat ediniz.

Almanca Renkler İle İlgili Örnek Cümleler

Almanca Renkler İle İlgili Örnek Cümle

Yukarıdaki görselde de üst tarafta bulunan Das ist eine Tomate cümlesi tanım cümlesidir.
Die Tomate ist rotcümlesi ise nesnenin rengini bildiren sıfatlı bir cümledir.
Aradaki farka ve tanım cümlesi ile sıfatlı cümleler arasındaki farka dikkat ediniz.

Almanca’da cisimlerin renkleri veya diğer nitelikleri yukarıdaki görsellerde de görüldüğü gibi aşağıdaki kalıp kullanılarak söylenir:

Almanca Renk Bildiren Cümle Kalıbı
İSİM + IST/SIND + RENK

Yukarıdaki kalıpta, daha önce de gördüğümüz ist/sind yardımcı fiilini tekil cümlelerde ist olarak, çoğul cümlelerde ise sind olarak kullanıyoruz.Bu konu hakkında daha evvelki derslerimizde bilgi vermiştik.

Şimdi yukarıdaki kalıbı kullanarak birkaç örnek cümle daha yazarak Almanca renkler dersimizi bitirelim.

  • Das Auto ist rot : Araba kırmızıdır
  • Das Auto ist gelb : Araba sarıdır
  • Die Blume ist gelb : Çiçek sarıdır
  • Die Blumen sind gelb : Çiçekler sarıdır

Almanca renkler ve renklerin cümle içerisinde kullanımı yukarıdaki gibidir.
Sizler de yukarıdaki kalıbı kullanarak farklı renk ve nesneler ile çok çeşitli cümleleri kendiniz yazabilirsiniz.

Almanca renkler konusu ile ilgili her türlü görüş, öneri, istek ve sorularınızı aşağıda bulunan yorum alanına yazmanız bizleri mutlu edecektir.

Üstün başarı dileklerimizle..
www.almancax.com