5 Tem, 2018

Die Einstellungszahlen ( Tevzi sayılar )


Sayi normal yazılır sadece sonuna -ens getirilir.

..


1. erstens

ilk, birinci olarak

2. zweitens

ikinci olarak

3. drittens

ücüncü olarak

10. zehntens

onuncu olarak

11. elftens

onbirinci olarak

15. fünfzehntens

onbesinci olarak

19. neunzehntens

ondokuzuncu olarak

20. zwanzigstens

yirminci olarak

31. einunddreissigstens

otuzbirinci olarak

43. dreiundvierzigstens

kirkücüncü olarak

 

Her hangi bir seyin eşit dagitilimi söz konusu olundugunda Almanca da (je) rakamin başına getirilerek kullanılır.


Örnegin;


– Meine Mutter gibt uns je 5 Euro. / Annem bize beşer Euro veriyor.

– Gib je 2 Brote !  / ikişer ekmem ver !


5 Tem, 2018

Kesirli sayılar (Die Bruchzahlen)


Kesirli sayılar bütün olan bir sayıların rakamlarının kendi aralarında eşit parçalara ayrılmasıdır.

..


Bir elmayı ikiye bölersek o elmanın yarısı yani 1/2 si yine aynı elmayı dörde bölersek dört te biri 1/4 kast edilmiş olur.


yarım 1/2 einhalb 

üçte bir 1/3 – eindrittel


Diğer sayıların kesiri, bir den 19’a kadar sayının sonuna -tel eki gelir, 19’dan sonraki sayı kelimelerine ise -stel ekini eklenir.

 

einviertel – dörtte bir 1/4 

einfünftel – beşte bir 1/5 

einsechstel – altıda bir 1/6 

zweisechstel – altıda iki 2/6 

vierhundertstel – yüzde dört 4/100

achttausendstel – binde sekiz 8/1000 

– fünf hundertstel tolerant / yüzde beş tolerans


Bir kesirli sayının önünde tam sayı olursa ;

Mesela bir tam bir bölü dört deriz, bu olurumda bir bütün ve birde aynı cinsten olan çeyrek yani dörtte bir akla gelir. Bir tam ve bir bölü dört ekmek dersek aynı grama sahip bir bütün ekmek ve birde ikinci bir ekmeğin dörtte biri düşünülür. 


1/4 eineinviertel 

3/4 zweidreiviertel

1/4 zweieinviertel


Zaman birimi olan saat için vor ve nach edatı kullanılır vor kala, nach ise geçe anlamının karşılığıdır.


 

Es ist viertel vor zwölf -saat 12’ye çeyrek var. 

Es ist viertel nach zwölf -saat 12’yi çeyrek geçiyor. 

Es ist 12 Minuten vor sechs. saat 6’ ya 12’i dakika var.

Es ist zwölf Minuten nach sechs. saat 6’yı 12 dakika geçiyor.

Es ist halb zwei. saat birbuçuk

Es ist 14.00 Uhr. -saat 14.00

Es ist acht Uhr. saat 8.

Es ist halb eins. saat yarım.

 

Not:   Almanca’da şu saatte bu saatte derken um kullanılır. Um daima rakam sayılarının önünde bulunur.


Otobüs saat 10’da hareket edecek. -Der Bus wird um 10 Uhr abfahren.

Uçak saat 17’de Berlin‘de olacak. Das Flugzeug wird um 17.00 Uhr in Berlin sein. 

5 Tem, 2018

Cins ve çeşit sayıları (Die Gattungszahlen)


Sayılar hiç değişmeden ardına -erlei eki ileve edilir. Günlük konusmalarda pek fazla kullanılmaz.

..

 

einerlei  – bir çeşit, bir türlü

zweierlei  – iki çeşit, iki türlü

zehnerlei  – on çeşit, on türlü


– Er hatte zweierlei Socken an. / O iki çeşit çorap giymişti.

– Wir kaufen immer einerlei  Gemüse. / Biz her zaman bir cesit sebze satinaliyoruz.

5 Tem, 2018

Der Singular und Der Plural


Almancada telik ve cogul durumu, cogul halde kullanilmayan isim durumlari ve anlamlari.

..

Tekil (Der Sıngular) ve  Çoğul (Der Plural) 

Ayni cins varlıklardan yalnız bir tanesini ifade eden isme tekil isim denir. Örnegin; çocuk tekil halde bulunan bir isimdir. Çocuklar dersek, o zaman birden fazla olan bir çocuk gurubu düşünmeliyiz. Çocuk geliyor, dersek bir çocuğun geldiği, çocuklar geliyor, denildiği zaman en az iki, üç veya daha fazla çocuğun geldiği akla gelir.


çocuk              – tekil

çocuklar          – çoğul

 

Türkçe’mizde bir ismi çoğul yapmak için ses uyumuna göre tekil halde bulunan ismin arkasına -ler, -lar ekleri getirilir.


Almanca’da ise isimlerin çoğul yapılmasında kesin bir kural bulunmuyor. Aynen Artikel’lerde olduğu gibi konuya ışık tutan bazı ip uçları bulunur. Bunların bilinmesi Tekil-çoğul konusunun öğrenilmesinde sizlere yardımcı olacaktır. Kesin olan tek kural vardır, çoğul olan ismin Artikel‘ i ne olursa olsun die halinde kullanılır.


Almanca’da bazı isimler, belirttikleri mana yönüyle çoğul halde kullanılmazlar. Bu guruba giren isimlerin bir çoğu kollektif bir manaya sahiptirler. Almanca’da et veya meyve isminin çoğul hali yapılmaz.


das Fleisch     – et dediğimiz zaman, etler demek istedigimizde

die Fleischen – (yanlış – falsch)   şeklinde çoğul yapamayız. Bu gibi isimler bir toplumu veya çoğulu tekil haliyle de ifade ettiklerinden çoğulu olmaz. O halde, önce isimlerde çoğula geçmeden önce çoğul yapılamayan bazı isimlerden bahsedelim.

 

Çoğul yapılamayan ve tekil olarak kullanılan isimler:


Özel isimler: Eigennamen


Rhein  – Ren Nehri

Gott  – Tanrı

Stuttgart   Almanya’da bir şehir

Eifel  – Almanya’da bir dağlık bölge

Hans – Alman erkek ismi

 

Bazı madde isimleri:


Mehl   – un

Käse – peynir

Milch – süt

Butter  – tereyağı

Fleisch – et

Leder – deri

Gold   – altın

Silber – gümüş

Blei – kurşun

Sand – kum

Wasser – su

  

Bazı istisnalar: die Ausnamen


das Holz – ağaç

die Hölzer – ağaçlar

das Salz – tuz

die Salze – tuzlar

das Glas – cam

die Gläser – camlar

 

Bazı mana isimleri

Aşağıda gösterilen mana isimleri tekil olarak kullanılırlar, yerine göre bu halleriyle çoğulu da kastederler.


das Glück – şans, talih

die Wärme – sıcaklık

die Kälte soğukluk

das Pech – şanssızlık

die Hitze – bunaltıcı sıcak

die Sehnsucht – hasret

das Heimweh – vatan hasreti

der Verstand – mantık


Bu Abstrak mana isimlerinin bazıları Türkçe’de de tekil olarak kullanılsa da bir çokları konuşma ve yazmada çoğul olarak kullanır.

Bol şanslar derken şans mana ismi -lar takısını alarak çoğul hale getirilir. Almanca’da ise bu isme hiç bir takı eklenmez.


viel Glück – bol şans

viel Glück – bol şanslar


Die Hitze macht mich krank.– Bunaltıcı sıcaklar beni hasta ediyor.

die Hitze– bunaltıcı sıcak

die Hitze bunaltıcı sıcaklar

 

Ölçü ve para birimleri


der Meter – metre

der Zentimeter – santimetre

das Kilo – kilo

das Grad – derece

das Dutzend düzine

das Paar – çift

das Pfund – yarım kilo

 

Topluluk isimleri (Sammelnamen)


Kendileri gramatik yönü ile tekil oldukları halde, anlamlarında çokluk bulunan isimlere topluluk ismi denir: halk, ordu, sürü, gibi.

Sürü denince akla sürüde bulunan ve sayılan oldukça çok olan keçi, koyun veya duruma göre büyük baş hayvanlar gelir. Almanca’da bu gibi topluluk isimleri cümleye tekil halde girdikleri halde çoğul anlamı taşırlar. Türkçe’mizde ordu tekil ordular da çoğul olarak ifade edilir.


Almanca’da ise:

das Gebirge– dağ, dağ dizisi

die Gebirge dağlar, dağ dizileri

die Leute halk                      

die Menge – miktar

das Obst – meyve, meyveler


 Hali ile bu guruba giren bazı isimler de kaideye aykırı olarak çoğul yapılabilirler.


das Volk halk

die Völker – halklar


der Wald orman

die Wälder ormanlar


Simdi Almancada isimleri nasil çoğul yapabilecegimize dair ip uçlarını öğrenelim.


http://www.almancam.com/habergoster.asp?id=128

5 Tem, 2018

Almancada Noktalama isaretleri – Satzzeichen


Bu dersimizde noktalama isaretlerinin Almanca ne anlama geldiklerini ve nasil kullanildiklarini ögrenecegiz.

..

. der Punkt (der punkt)
Nokta

örnekler :
 


•     Örnek:         Satzende                     Nürnberg ist Groß.
                        Abkürzungen                 usw.
                        Ordinalzahlen                4.
                        Uhrzeiten                      9.30 Uhr


 

 

: der Doppelpunkt (der dopilpunkt)
Üst üste iki nokta

 

, das Komma (das komma)
Virgül

Örnek: trennt Satz vom Satz  Er arbeitet, und verdient gut.
  trennt Elemente  
  einer Reihe  Ich trinke Wasser,  Bier, Limo, Cola,
  teilt Zahlen  1,5 km.

             

; das Semikolon (das zemi kolon)
Noktalı virgül

 

? das Fragezeichen (das fıraagezeişen)
Soru işareti


Örnek :  direkte Frage         Haben Sie eine Fahrkarte?

 

! das Ausrufezeichen (das ausrufezeişen)
Ünlem işareti


!  Örnek: Ausrufe                  Hilfe!
                Aufforderungen        Mach bitte die Tür zu!

 

 die Anführungzeichen (die anführunzeişen)
Tırnak işareti

 

 der Gedankenscrich (der gedankınşıtrih)
Kesme işareti

 

‘ der Apostrphe (der apostroof)
Ayırma işareti

 

( die runde Klammer (die runde klamma)
Parantez işareti

[ die eckige Klammer (die ekige klamma)
Köşeli parantez işareti

der Schrägstrich (der şregşitrih)
Yan çizgi

5 Tem, 2018

Almanca da Heceleme (buchstabieren) Alfabesi


Türkcede harfleri hecelerken kullandigimiz kelimeler almancada farklilik gösterir.

..

Örnegin türkcede Ahmet ismini hecelerken Adanan in A si, Hatayin H si … seklinde karsi tarafin daha iyi anlamasi icin sehir isimleri ile söyleriz, bu tarz gibi Almanca dada özel kelimeler mevcut, Asagidaki tabloda bu kelimeleri bulabilirsiniz.

buchstabieren – hecelemek

 

 a   A

  Anton

 b   B

  Berta

 c   C

  Cäsar

 d   D

  Dora

 e   E 

  Emil

 f    F

  Friedrich

 g   G

  Gustav

 h   H

  Heinrich

 i     I

  Ida

 j     J

  Julius

 k    K

  Kaufmann

 l     L

  Ludwig

 m   M

  Martha

 n    N

  Nordpol

 o    O

  Otto

 p    P

  Paula

 q    Q

  Quelle

 r     R

  Richard

 s     S

  Siegfried

 t     T

  Theodor

 u    U

  Ulrich

 v    V

  Viktor

 w    W

  Wilhelm

 x     X

  Xanthippe

 y     Y

  Ypsilon

 z     Z

  Zeppelin


Ahmet = A wie Anton + H wie Heinrich + M wie Martha + E wie Emil + T wie Theodor