5 Tem, 2018

Das Imperfekt & Modalverben


Müssen, können, dürfen, sollen, wollen, modalverben fiilerinin Imperfekt durumundaki degisimlerimi ve kullanimini ögrenelim.

..

Örnek yardımcı fiillerin  ikinci hali (Imperfekt)


müssen-zorunda olmak

musste –zorunda idi


ich musste – ben zorundaym, mecbur idim

du musstest – sen zorundayn, mecbur idin

er,sie es musste – o zorundaydı, mecbur idi

wir mussten – biz zorundayk, mecbur idik

ihr musstet – siz zorundaynız, mecbur idiniz

sie mussten – onlar zorundaydalardı, mecbur idiler

Sie mussten – siz zorundaynız, mecbur idiniz


 

Örnekler:


Onun 6’da burada olması mecburi idi.  / Er musste um 6:00 Uhr hier sein.

Benim önce makineyi ayarlamam gerekiyordu. /Ich musste  zuerst die Maschiene einstellen.     

    

können– muktedir olmak, yapabilirlik, güç veya kabiliyet,  -e bilmek.

konnte– muktedirdi, muktedir  idi


ich konnte – ben yapabilirdim

du konntest – sen yapabilirdin

er,sie es konnte – o yapabilirdi

wir  konnten – biz yapabilirdik

ihr konntet siz  yapabilirdiniz

sie konnten – onlar yapabilirdi

Sie konnten – siz yapabilirdiniz

 

Örnekler:


– Ahmet ‘in topu tutmasına imkan yoktu./ Ahmet konnte den Ball nicht halten.

O evvelce  çok iyi güreşirdi. / Er konnte damals sehr gut ringen.

Ben biraz İngilizce biliyordum. / Ich konnte etwas Englisch.


dürfen– izinli olmak, yetkili olmak

durfte edebilirdi, muktedirdi


ich durfte – ben izinliyim –edebilirdim

du durftest – sen izinliydin –edebilirdin

er,sie,es durfte – o izinliydi

wir durften – biz izinliydik

ihr durftet – siz izinliydiniz

sie durften – onlar izinliydiler

Sie durften – siz izinliydiniz

 

Örnekler:Benim onunla konuşmam yasaktı. / Ich durfte  nicht mit ihm reden.

Siz bunu yapmamalıdiniz. / Sie durften das nicht machen.

Hastanede sigara içmemiz yasaktı. / Wir durften im  Krankenhaus nicht rauchen. 


sollen-gerek, lazım, zaruretinde olmak ,v.s.

sollte– gerekliydi, lazımdı,  zaruretinde idi


Başkaları tarafından (toplum, ahlak, sağlık, din ve bunlara benzer) yapılması istenilen seyler


ich sollte – ben ..malıydım , zaruretinde idim ben ..maliydim

du solltest sen ..malıydın ,zaruretinde idin

er,sie,es sollte – o ..malıydı

wir  sollten – biz ..malıydık

ihr solltet – siz ..malıydınız

sie sollten – onlar ..malıydılar

Sie sollten – siz ..malıydınız


 

Örnekler:


Sen doktora gitmeliydin. / Du solltest zum  Arzt gehen.

Senin Almanca öğrenmen gerekirdi. / Du solltest Deutsch lernen.

Onun bugün gelmesi gerekirdi. / Er sollte heute  kommen.

Onun bugün Personel Büroya gitmesi gerekirdi. / Er sollte heute zum Personalbüro gehen.


 

wollen– istemek

wollte– istiyordu, planlı ve gayret gerektiren istekler…


ich wollte – ben istiyordum

du wolltest sen istiyordun

er,sie ,es wollte – o istiyordu

wir wollten – biz istiyorduk

ihr woltet – siz istiyordunuz

sie wollten – onlar istiyorlardı

Sie wollten – siz istiyordunuz


Onlar ısıyı ölçmek istiyorlardı. / Sie  wollten die Temperatur messen.

O tesisi otomatiğe ayarlamak istiyordu. / Er wollte die Anlage auf Automatik einschalten.

Ben can kurtaran şalterine basmak istiyordum. / Ich wollte den Not-Ausschalter drücken.

Biz şimdi izine gitmek istemiyorduk. / Wir wollten jetzt nicht zum Urlaub gehen.  

5 Tem, 2018

Kuralsiz çekime tabi olan fiillerde Perfekt


Bu gruba giren fiillerin partizipi yani di li geçmis zaman Perfekt yapilirken fiillerin ekserisinin kökü tamamen degisir.

..

Fiilin kökünde olan bir değişime rağmen di’li geçmiş zamanda kullanılan ön takı ge- fiilin önüne getirilir. Kuralsız çekim grubuna giren fiillerdeki son ek takısı ise -en dir.


 

a) Fiilin mastar halinin kökü değiştirilmeden başına ge-ve sonuna -en takılır

kommen -gelmek

gekommen -geldi

 

fahren -gitmek

gefahren -gitti

 

geben -vermek

gegeben -verdi

 

Bu guruba giren fiillerin ikinci hali teşkil edilirken kök tamamen değişime uğrar.

kommen kam -geliyordu

fahren fuhr -geliyordu

geben gab -veriyordu

 

b) Fiil ikinci ve üçüncü halde kök değişimine uğradığı gibi bilhassa di’li geçmiş hale getirilirken  fiile değişen sesli harfler hakim olur.

 helfen half

 yardım etmek yardım ediyordu

 

 helfen geholfen

 yardım yardım etti

 

 bitten gebeten

 rica etmek rica etti

 

c) Fiilin ikinci hali teşkil edildikten sonra bu hali hiç değiştirilmeden önüne ge- ve ardına -en eki takılır. Böylece adı geçen fiilin partizinin (di’li geçmiş zamanı) yapmış oluruz.

 lügen log (2. hali)

 yalan söylemek yalan söylüyordu

 

 gelogen-yalan söyledi (3.hali)

                       

 reiten  ritt (2. hali)

 ata binmek ata biniyordu

 

 geritten ata bindi (3.hali)

5 Tem, 2018

Das Imperfekt – Simdiki Zamanin Hikayesi


şimdiki zamanın hikayesinde fiiller ikinci halidir, her dilde fiillerin üç hali bulundugunu söylemiştik. imperfekt ise fiillerin ikinci halli ile yapılır.

..

Bu zamanın Türkçe’mizdeki  zaman eki: yordudur .

 

o gidiyordu ,o konuşuyordu, gibi.


O gidiyordu veya ben gidiyordum cümlelerini incelersek olayın olmuş bitmiş ve hikaye olarak anlatıldığını anlıyoruz . Bu zamanın sorusu ise :

           

O ne yapıyordu ?

O ne ediyordu ?  

O neredeydi ?  

 

Geçen fiiller ile yapılır. Fiillerin ikinci zamanı ,çekim yönünden üç ana guruba ayrılır.

 

Schwach  -zayıf  kurallı

Stark-kuvvetli  kuralsız

Gemischt-karışık


Bir  fiilin ikinci halinde kökte bir değişim olmazsa  o fiil kurallı olarak çekilir. Bu fiillerin şimdiki zamanın hikayesi de kurallı zaman ekleri ile oluşur.

Şimdiki zamanın hikayesinin kurallı çekimdeki zaman ekleri şöyledir:


ich…………te

du………….-test

er,sie.es……-te

wir…………-ten

ihr…………-tet

sie…………-ten

Sie ……….-ten

 

Zaman ekleri fiil mastarını kökünün sonuna eklenir. Örnek verecek olursak;.

 

sagen-söylemek


Sagen fiilin kökü SAG olduğuna göre bu kökü alarak izah ettiğimiz çekim tablosundaki gibi uyarlayacak olursak:

 

ich sagte ben söylüyordum

du sagtest sen söylüyordun

er,sie ,es  sagte o söylüyordu

wir  sagten biz söylüyorduk.

ihr  sagtet siz söylüyordunuz

sie  sagten onlar söylüyorlardı

Sie sagten siz söylüyordunuz

 

lachen gülmek , fiil kökü Lach


ich lachte ben gülüyordum

du lachtest sen gülüyordun

er ,sie ,es lachte o gülüyordu

wir lachten biz gülüyorduk

ihr lachtet siz gülüyordunuz

sie lachten onlar gülüyorlardı

Sie lachten siz gülüyordunuz

   

O durmadan gülüyordu. / Er lachte immer.

O gerçegi söyüyor / Er sagte die Wahrheit.

Biz pencereyi açıyorduk  / Wir machten die Fenster auf.


Karisik düzensiz fiillerin listesine buradan bakabilirsiniz:  Not: Bazı hallerde bu  guruba giren bir fiilin kökünün son harfi (d) veya (t) harfi ile bitiyorsa o fiilin ikinci halinde, araya e kaynaşma harfi eklenir.


warten beklemek


ich wartete ben bekliyordum 


 

Kuralsız çekime giren fiillerin şimdiki zaman hikayesi


Bu gurup kuvvetli fiillerdir. ikinci hali yapılırken zaman kökü tamamen değişir. Kurallı çekimde olduğu gibi kesin bir kaide yoktur. Bu kuralsız çekim altında incelenen fiillerin ikinci hallerinin ezberlenmesi gerekmektedir.Yalnız ikinci hali bilinen bir fiilin şahıs zamirlerine göre çekimi zor değildir. İkinci hali bilinen bu fiil birinci ve üçüncü tekil şahısa çekilirken  hiçbir değişime uğramadığı gibi ek de almaz. İkinci tekil şahısta şimdiki zaman çekiminde olduğu gibi kökün sonuna -st eki  gelir çoğul olan biz, siz ve onlarda ise -en eki  alır.

                                      

Kommen -gelmekkam     -geliyordu

ich  kam – ben geliyordum

du  kamst – sen geliyordun

er sie es kam – o geliyordu

wir kamen – biz geliyorduk

ihr kamt – siz geliyordunuz

sie  kamen – onlar geliyorlardı

Sie kamen – siz geliyordunuz

 

tragen -taşımaktrug     -taşıyordu     

ich trug – ben taşıyordum

du  trugst – sen taşıyordu

er ,sie es trug – o taşıyordu

wir trugen – biz taşıyorduk

ihr trugt – siz taşıyordunuz

sie trugen – onlar  taşıyorlardı

Sie  trugen – siz taşıyordunuz

 

aufstehen -ayağa kalkmak stand  auf -ayağa kalkıyordu

ich stand auf – ben ayağa kalkıyordum

du standst auf – sen ayağa kalkıyordun

er,sie ,es  stand auf – o ayağa kalkıyordu

wir standen auf – biz ayağa kalkıyorduk

ihr  standet auf – siz ayağa kalkıyordunuz

sie standen  auf – onlar ayağa kalkıyorlardı.

Sie standen auf – siz ayağa kalkıyordunuz

 

Karışık çekim gurubuna giren fiiilerin Imperfekt’i

Bu guruba giren fiillerin ikinci halde kökleri değişir. Fakat bu fiiller şahıs zamirleri ile çekilirken kurallı çekime ait zaman ekleri alırlar.

 

bringen -getirmekbrachte -getiriyordu

ich brachte – ben geliyordum

du  brachtest – sen getiriyordun

er,sie,es brachte – o getiriyordu 

 

wir brachten – biz getiriyorduk

ihr brachtet – siz getiriyordunuz

sie  brachten – onlar getiriyorlardı

Sie  brachten – siz getiriyordunuz

 

bringen fiili ikinci halinde kök olarak tamamen değişmesine rağmen şahıs zamirleri ile çekime uğradığında sonuna kurallı çekimdeki zaman ekini aldı. Bu guruba giren fiillerin ikinci hallerinin sonu ‘e’ ile bitmektedir.

 

kennen – tanımak

kannte – tanıyordum

                                  

wissen – bilmek

wusste – biliyordum

                                    

denken – düşünmek

dachte – düşünüyordum

                                   

Örnekler

O beni nasıl olsa tanımıyordu. / Er kannte mich sowieso nicht.

Babam bana eşyalarımı getiriyordu. / Mein Vater brachte mir meine Sachen.

Ben bunu hakikaten bilmiyordum. / Ich wusste das wirklich nicht.

                                  

Zaman yardımcı fiillerin ikinci hali —Imperfekt’i    Yardımcı zaman fiili olan sein, haben ve werden fiilleri Imperfekt yani şimdiki zamanın hikayesinde genel bir çekim kuralına sahip değillerdir. Werden yardımcı zaman fiilinin ikinci halini sonra sonraki derslerimizde izah edeceğiz. Bu fiillerde  ikinci hali teşkil edilirken özellikle sein tamamen değir war olarak kullanılır.


sein – olmak

war -olmuş idi

 

Almanca da sein fiillinin ikinci hali yani WAR en çok kullanılan ve bilinmesi gereken bir konudur. Birkaç dakika evvel , birkaç saat evvel , birkaç gün evvel olan bir deyimi (olaylı) dile getirirken mutlak olarak sein fiilinin ikinci haline ihtiyacı duyarız.

 

ich war – ..ben …idim

du  warst .…sen …idin

er,sie ,es war – ..o…idi

wir waren – …biz….idik

ihr  wart …siz…..idiniz

sie waren – …onlar….idiler

Sie  waren – ….siz…idiniz

 

Cümle içerisinde sein fiilinin ikinci hal daha ziyade : 

a) Sıfatlarla

Ben dün hasta idim / Ich war gestern krank.

 

b) Bazı zarflarla ve isimlerle   

Bu kimdi ? / Wer war das ?

Usta başı neredeydi ? / Wo war der Meister ?

 

Normal fiillerin üçüncü hali

Ben gelmiş idim . / Ich war gekommen.

 

örnekler:   

Ben dün Köln’e gittim. / Ich war gestern in Köln.

O suçlu değildi . / Er war nicht schuldig.

Hava Türkiye’de  çok güzeldi. / Das Wetter in der Türkei war sehr  schön.

Ben tamirhanede idim. / Ich war  in der Werkstatt.

 

haben –sahıp olmak

İkinci hali hatte dir. Sonuna karışık çekim ekleri gelir.

 

ich hatte -….benim …var  idi (vardı)

du hattest -…senin …var idi (vardı)

er, sie ,es  hatte -…onun …var idi (vardı)

wir  hatten -…bizim ..var…idi(vardı)

ihr hattet -…sizin …var..idi.(vardı)

sie  hatten -…onların …var…idi(vardı)

Sie hatten -….sizin..var…idi(vardı)


Geçmişe sahip olduğumuz bir şey hakkında vardı veya yoktu derken haben zaman yardımcı fiilinin ikinci hali kullanılır.

  

ich habe gehabt – benim vardı

du hast  gehabt – sein vardı

er ,sie ,es hat gehabt – onun vardı

wir haben gehabt – bizim vardı

ihr habt gehabt – sizin vardı

sie haben gehabt – onların vardı

Sie haben gehabt – sizin vardı


Şimdi haben fiilinin bulunduğu  şimdiki zaman hikayesi ile ilgili birkaç cümle yapalım.

 

Benim Türkiye’de çok malım vardı.  /  Ich hatte  in  der  Türkei viel Eigentum.

Dün bizim neşemiz yoktu. / Wir hatten gestern keine Lust.

Benim dün başım ağrıyordu. / Ich hatte gestern Kopfschmerzen

O haklı idi. / Er hatte Recht. 

 

Örnek yardımcı fiillerin  ikinci hali (Imperfekt)


müssen-zorunda olmak

musste –zorunda idi


ich musste – ben zorundaym, mecbur idim

du musstest – sen zorundayn, mecbur idin

er,sie es musste – o zorundaydı, mecbur idi

wir mussten – biz zorundayk, mecbur idik

ihr musstet – siz zorundaynız, mecbur idiniz

sie mussten – onlar zorundaydalardı, mecbur idiler

Sie mussten – siz zorundaynız, mecbur idiniz

 

Örnekler:

Onun 6’da burada olması mecburi idi.  / Er musste um 6:00 Uhr hier sein.

Benim önce makineyi ayarlamam gerekiyordu. /Ich musste  zuerst die Maschiene einstellen.     

    

können– muktedir olmak, yapabilirlik, güç veya kabiliyet,  -e bilmek.

konnte– muktedirdi, muktedir  idi


ich konnte – ben yapabilirdim

du konntest – sen yapabilirdin

er,sie es konnte – o yapabilirdi

wir  konnten – biz yapabilirdik

ihr konntet siz  yapabilirdiniz

sie konnten – onlar yapabilirdi

Sie konnten – siz yapabilirdiniz

 

Örnekler:

– Ahmet ‘in topu tutmasına imkan yoktu./ Ahmet konnte den Ball nicht halten.

O evvelce  çok iyi güreşirdi. / Er konnte damals sehr gut ringen.

Ben biraz İngilizce biliyordum. / Ich konnte etwas Englisch.


dürfen– izinli olmak, yetkili olmak

durfte edebilirdi, muktedirdi


ich durfte – ben izinliyim –edebilirdim

du durftest – sen izinliydin –edebilirdin

er,sie,es durfte – o izinliydi

wir durften – biz izinliydik

ihr durftet – siz izinliydiniz

sie durften – onlar izinliydiler

Sie durften – siz izinliydiniz

 

Örnekler:

Benim onunla konuşmam yasaktı. / Ich durfte  nicht mit ihm reden.

Siz bunu yapmamalıdiniz. / Sie durften das nicht machen.

Hastanede sigara içmemiz yasaktı. / Wir durften im  Krankenhaus nicht rauchen. 


sollen-gerek, lazım, zaruretinde olmak ,v.s.

sollte– gerekliydi, lazımdı,  zaruretinde idi


Başkaları tarafından (toplum, ahlak, sağlık, din ve bunlara benzer) yapılması istenilen seyler


ich sollte – ben ..malıydım , zaruretinde idim ben ..maliydim

du solltest sen ..malıydın ,zaruretinde idin

er,sie,es sollte – o ..malıydı

wir  sollten – biz ..malıydık

ihr solltet – siz ..malıydınız

sie sollten – onlar ..malıydılar

Sie sollten – siz ..malıydınız

 

Örnekler:

Sen doktora gitmeliydin. / Du solltest zum  Arzt gehen.

Senin Almanca öğrenmen gerekirdi. / Du solltest Deutsch lernen.

Onun bugün gelmesi gerekirdi. / Er sollte heute  kommen.

Onun bugün Personel Büroya gitmesi gerekirdi. / Er sollte heute zum Personalbüro gehen.

 

wollen– istemek

wollte– istiyordu, planlı ve gayret gerektiren istekler…


ich wollte – ben istiyordum

du wolltest sen istiyordun

er,sie ,es wollte – o istiyordu

wir wollten – biz istiyorduk

ihr woltet – siz istiyordunuz

sie wollten – onlar istiyorlardı

Sie wollten – siz istiyordunuz

 

Onlar ısıyı ölçmek istiyorlardı. / Sie  wollten die Temperatur messen.

O tesisi otomatiğe ayarlamak istiyordu. / Er wollte die Anlage auf Automatik einschalten.

Ben can kurtaran şalterine basmak istiyordum. / Ich wollte den Not-Ausschalter drücken.

Biz şimdi izine gitmek istemiyorduk. / Wir wollten jetzt nicht zum Urlaub gehen.   

5 Tem, 2018

Simdiki Zamanla ilgili Cümle Kurmak


Almancada cümle kurma kurma kurallarini daha önceki dersimizde görmüstük bu konumuzda simdiki zamanda cümle kurma kurallarini inceliyecegiz.

..

          Almancada Cümle kurma konusunu daha önce incelemistik,

 

Ahmet bugün çok hasta. veya  Hava güzel; Örnek olarak verdiğimiz bu cümlelere dikkat edersek her iki cümlede de fiil bulunmuyor. Almanca’da cümle kurmadan önce, o cümle içersinde fiil olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Eğer cümlede fiil varsa, fiil çekim kurallarına göre, bağlı olduğu şahıs zamirine göre çekilir ve cümleye öyle başlanır.

 

Mehmet Su  içiyor. Mehmet trinkt Wasser.

Ben Almanca öğreniyorum. Ich lerne Deutsch.

 

Kurulan cümlede hiç fiil yoksa o zaman sein yardımcı zaman fiilinden faydalanırız.

 

Hava bugün çok güzel.Das Wetter ist heute sehr schön.

Ahmet çok hasta. Ahmet  ist sehr krank.


Cümlede ist kelimesini görürüz, ist- sein zaman yardımcı fiilinin şimdiki zamanda üçüncü şahsa göre olan halidir. O halde; cümlemizde fiil bulunmuyorsasein yardımcı zaman fiilinin birinci halinin üçüncü şahsa göre olan çekimini kullandık. “Hava bugün çok güzel” diyen şahıs birinci, bunu dinleyen ikinci, hava ise dilbilgisi kurallarına göre üçüncü şahıs oluyor. Bu cümlenin yerine, “Ben bugün çok yorgunum” deseydik, bu durumda “sein zaman yardımcı fiilinin şimdiki zamanının birinci şahsa göre olan çekiminden istifade etmemiz gerekecekti.

 

Cümlemizi yapalım:

lch bin heute sehr müde. – Ben bugün çok yorgumum.     

heute– bugün

müde- yorgun

 

 

Cümlede tam anlamlı fiil bulunursa (Vollverben)

Türkçe’deki sıfatlı basit cümle Almanca’da “sein” fiilinin yardımı ile yapılıyor. Eğer cümlede herhangi bir tam fiil bulunuyorsa o zaman bu fiil bağlı olduğu şahıs zamirine göre çekilir.

 

lch schlafe heute hier. – Ben bugün burada uyuyorum.

ich– ben , şahıs zamiri

schlafenuyumak, fiil


Cümlede değişen, yani çekime uğrayan yalnız schlafen  fiili olur. Buna benzeyen cümleleri yapmak için sayılar kullanalım. Sayılar şahıs zamiri veya özne ile fiilin birleştirilmesi temelini göstersin. Buna göre cümlenin başında bulunan özne veya şahıs zamirine l cümle sonundaki fiile ise 2 diyelim.


O halde: Almanca’da bu gibi cümlelerde özne ve fiil birbirinden ayrılmaz.

Ben bugün burada uyuyorum, cümlesini tekrar ele alarak cümlede geçen kelimelere sıra ile numara ekleyelim.

Almanca’ya çevirmek istediğimiz bu cümlede, önce ben, benden sonra uyuyorum dememiz gerekir. O halde, ben 1 numara, uyuyorum ise 2 numaradır. Bu kelimelerin dışında kalan kelimelere, baştan itibaren sıra ile 3. 4. 5. 6. v. s. diye numara konur.

 

Cümlemizi tekrar yazalım:

Ben bugün burada uyuyorum
1  3  4 2

  

Türkçe cümlenin altına koyduğumuz bu numaraları sıra ile Almanca’ya çevirirsek cümlenin manasını Almanca olarak vermiş oluyoruz.


1 – benich

2 – uyuyuyorum schlafe

3 – bugünheute

4 – burada- hier


cümlemizi bu sayı kaidesine göre yaparsak,


“lch schlafe heute hier
1 2 3 4

 

Konu ile ilgili Örnekler


Biz şimdi Almanca öğreniyoruz
1 3 4 2
Wir lernen jetzt Deutsch
1 2 3 4
       
Biz boruları ölçüyoruz  
1 3 2  
Wir messen die Röhre.  
1 2 3  
       
O doğru Almanca yazıyor
1 3 4 2
Er schreibt richtig Deutsch
1 2 3 4
       
Biz bugün burada kalıyoruz
1 3 4 2
Wir bleiben heute hier
1 2 3 4

 

5 Tem, 2018

Fiil çekimleri Serisi II


Bazi önemli fiillerin zamanlara göre cekim tablolarini schreiben (yazmak), kommen (gelmek), sein (olmak), wohnen (ikamet etmek), trinken (içmek) essen (yemek), spielen (oynamak), sprechen (konuşmak), schlafen (uyumak), arbeiten (çalışmak).

..

 schreiben (yazmak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ schreibe schreibst schreibt schreiben schreibt schreiben
Präteritum Indikativ schrieb schriebst schrieb schrieben schriebt schrieben
Futur I Indikativ werde schreiben wirst schreiben wird schreiben werden schreiben werdet schreiben werden schreiben
Futur I Konjunktiv II würde schreiben würdest schreiben würde schreiben würden schreiben würdet schreiben würden schreiben
Präsens Konjunktiv I schreibe schreibest schreibe schreiben schreibet schreiben
Präteritum Konjunktiv II schriebe schriebest schriebe schrieben schriebet schrieben
Perfekt Indikativ habe geschrieben hast geschrieben hat geschrieben haben geschrieben habt geschrieben haben geschrieben
Plusquamperfekt Indikativ hatte geschrieben hattest geschrieben hatte geschrieben hatten geschrieben hattet geschrieben hatten geschrieben
Futur II Indikativ werde geschrieben haben wirst geschrieben haben wird geschrieben haben werden geschrieben haben werdet geschrieben haben werden geschrieben haben
Futur II Konjunktiv I würde geschrieben haben würdest geschrieben haben würde geschrieben haben würden geschrieben haben würdet geschrieben haben würden geschrieben haben
Perfekt Konjunktiv I habe geschrieben habest geschrieben habe geschrieben haben geschrieben habet geschrieben haben geschrieben
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte geschrieben hättest geschrieben hätte geschrieben hätten geschrieben hättet geschrieben hätten geschrieben
Imperativ schreib(e) schreiben schreibt

 kommen (gelmek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ komme kommst kommt kommen kommt kommen
Präteritum Indikativ kam kamst kam kamen kamt kamen
Futur I Indikativ werde kommen wirst kommen wird kommen werden kommen werdet kommen werden kommen
Futur I Konjunktiv II würde kommen würdest kommen würde kommen würden kommen würdet kommen würden kommen
Präsens Konjunktiv I komme kommest komme kommen kommet kommen
Präteritum Konjunktiv II käme kämest käme kämen kämet kämen
Perfekt Indikativ bin gekommen bist gekommen ist gekommen sind gekommen seid gekommen sind gekommen
Plusquamperfekt Indikativ war gekommen warst gekommen war gekommen waren gekommen wart gekommen waren gekommen
Futur II Indikativ werde gekommen sein wirst gekommen sein wird gekommen sein werden gekommen sein werdet gekommen sein werden gekommen sein
Futur II Konjunktiv I würde gekommen sein würdest gekommen sein würde gekommen sein würden gekommen sein würdet gekommen sein würden gekommen sein
Perfekt Konjunktiv I sei gekommen sei(e)st gekommen sei gekommen seien gekommen seiet gekommen seien gekommen
Plusquamperfekt Konjunktiv II wäre gekommen wär(e)st gekommen wäre gekommen wären gekommen wär(e)t gekommen wären gekommen
Imperativ komm(e) kommen kommt

 sein (olmak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ bin bist ist sind seid sind
Präteritum Indikativ war warst war waren wart waren
Futur I Indikativ werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein
Futur I Konjunktiv II würde sein würdest sein würde sein würden sein würdet sein würden sein
Präsens Konjunktiv I sei sei(e)st sei seien seiet seien
Präteritum Konjunktiv II wäre wär(e)st wäre wären wär(e)t wären
Perfekt Indikativ bin gewesen bist gewesen ist gewesen sind gewesen seid gewesen sind gewesen
Plusquamperfekt Indikativ war gewesen warst gewesen war gewesen waren gewesen wart gewesen waren gewesen
Futur II Indikativ werde gewesen sein wirst gewesen sein wird gewesen sein werden gewesen sein werdet gewesen sein werden gewesen sein
Futur II Konjunktiv I würde gewesen sein würdest gewesen sein würde gewesen sein würden gewesen sein würdet gewesen sein würden gewesen sein
Perfekt Konjunktiv I sei gewesen sei(e)st gewesen sei gewesen seien gewesen seiet gewesen seien gewesen
Plusquamperfekt Konjunktiv II wäre gewesen wär(e)st gewesen wäre gewesen wären gewesen wär(e)t gewesen wären gewesen
Imperativ sei seien seid

 wohnen (ikamet etmek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ wohne wohnst wohnt wohnen wohnt wohnen
Präteritum Indikativ wohnte wohntest wohnte wohnten wohntet wohnten
Futur I Indikativ werde wohnen wirst wohnen wird wohnen werden wohnen werdet wohnen werden wohnen
Futur I Konjunktiv II würde wohnen würdest wohnen würde wohnen würden wohnen würdet wohnen würden wohnen
Präsens Konjunktiv I wohne wohnest wohne wohnen wohnet wohnen
Präteritum Konjunktiv II wohnte wohntest wohnte wohnten wohntet wohnten
Perfekt Indikativ habe gewohnt hast gewohnt hat gewohnt haben gewohnt habt gewohnt haben gewohnt
Plusquamperfekt Indikativ hatte gewohnt hattest gewohnt hatte gewohnt hatten gewohnt hattet gewohnt hatten gewohnt
Futur II Indikativ werde gewohnt haben wirst gewohnt haben wird gewohnt haben werden gewohnt haben werdet gewohnt haben werden gewohnt haben
Futur II Konjunktiv I würde gewohnt haben würdest gewohnt haben würde gewohnt haben würden gewohnt haben würdet gewohnt haben würden gewohnt haben
Perfekt Konjunktiv I habe gewohnt habest gewohnt habe gewohnt haben gewohnt habet gewohnt haben gewohnt
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte gewohnt hättest gewohnt hätte gewohnt hätten gewohnt hättet gewohnt hätten gewohnt
Imperativ wohn(e) wohnen wohnt

 trinken (içmek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ trinke trinkst trinkt trinken trinkt trinken
Präteritum Indikativ trank trankst trank tranken trankt tranken
Futur I Indikativ werde trinken wirst trinken wird trinken werden trinken werdet trinken werden trinken
Futur I Konjunktiv II würde trinken würdest trinken würde trinken würden trinken würdet trinken würden trinken
Präsens Konjunktiv I trinke trinkest trinke trinken trinket trinken
Präteritum Konjunktiv II tränke tränkest tränke tränken tränket tränken
Perfekt Indikativ habe getrunken hast getrunken hat getrunken haben getrunken habt getrunken haben getrunken
Plusquamperfekt Indikativ hatte getrunken hattest getrunken hatte getrunken hatten getrunken hattet getrunken hatten getrunken
Futur II Indikativ werde getrunken haben wirst getrunken haben wird getrunken haben werden getrunken haben werdet getrunken haben werden getrunken haben
Futur II Konjunktiv I würde getrunken haben würdest getrunken haben würde getrunken haben würden getrunken haben würdet getrunken haben würden getrunken haben
Perfekt Konjunktiv I habe getrunken habest getrunken habe getrunken haben getrunken habet getrunken haben getrunken
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte getrunken hättest getrunken hätte getrunken hätten getrunken hättet getrunken hätten getrunken
Imperativ trink(e) trinken trinkt

 essen (yemek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ esse isst isst essen esst essen
Präteritum Indikativ aßest aßen aßt aßen
Futur I Indikativ werde essen wirst essen wird essen werden essen werdet essen werden essen
Futur I Konjunktiv II würde essen würdest essen würde essen würden essen würdet essen würden essen
Präsens Konjunktiv I esse essest esse essen esset essen
Präteritum Konjunktiv II äße äßest äße äßen äßet äßen
Perfekt Indikativ habe gegessen hast gegessen hat gegessen haben gegessen habt gegessen haben gegessen
Plusquamperfekt Indikativ hatte gegessen hattest gegessen hatte gegessen hatten gegessen hattet gegessen hatten gegessen
Futur II Indikativ werde gegessen haben wirst gegessen haben wird gegessen haben werden gegessen haben werdet gegessen haben werden gegessen haben
Futur II Konjunktiv I würde gegessen haben würdest gegessen haben würde gegessen haben würden gegessen haben würdet gegessen haben würden gegessen haben
Perfekt Konjunktiv I habe gegessen habest gegessen habe gegessen haben gegessen habet gegessen haben gegessen
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte gegessen hättest gegessen hätte gegessen hätten gegessen hättet gegessen hätten gegessen
Imperativ iss essen esst

 spielen (oynamak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ spiele spielst spielt spielen spielt spielen
Präteritum Indikativ spielte spieltest spielte spielten spieltet spielten
Futur I Indikativ werde spielen wirst spielen wird spielen werden spielen werdet spielen werden spielen
Futur I Konjunktiv II würde spielen würdest spielen würde spielen würden spielen würdet spielen würden spielen
Präsens Konjunktiv I spiele spielest spiele spielen spielet spielen
Präteritum Konjunktiv II spielte spieltest spielte spielten spieltet spielten
Perfekt Indikativ habe gespielt hast gespielt hat gespielt haben gespielt habt gespielt haben gespielt
Plusquamperfekt Indikativ hatte gespielt hattest gespielt hatte gespielt hatten gespielt hattet gespielt hatten gespielt
Futur II Indikativ werde gespielt haben wirst gespielt haben wird gespielt haben werden gespielt haben werdet gespielt haben werden gespielt haben
Futur II Konjunktiv I würde gespielt haben würdest gespielt haben würde gespielt haben würden gespielt haben würdet gespielt haben würden gespielt haben
Perfekt Konjunktiv I habe gespielt habest gespielt habe gespielt haben gespielt habet gespielt haben gespielt
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte gespielt hättest gespielt hätte gespielt hätten gespielt hättet gespielt hätten gespielt
Imperativ spiel(e) spielen spielt

sprechen (konuşmak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen
Präteritum Indikativ sprach sprachst sprach sprachen spracht sprachen
Futur I Indikativ werde sprechen wirst sprechen wird sprechen werden sprechen werdet sprechen werden sprechen
Futur I Konjunktiv II würde sprechen würdest sprechen würde sprechen würden sprechen würdet sprechen würden sprechen
Präsens Konjunktiv I spreche sprechest spreche sprechen sprechet sprechen
Präteritum Konjunktiv II spräche sprächest spräche sprächen sprächet sprächen
Perfekt Indikativ habe gesprochen hast gesprochen hat gesprochen haben gesprochen habt gesprochen haben gesprochen
Plusquamperfekt Indikativ hatte gesprochen hattest gesprochen hatte gesprochen hatten gesprochen hattet gesprochen hatten gesprochen
Futur II Indikativ werde gesprochen haben wirst gesprochen haben wird gesprochen haben werden gesprochen haben werdet gesprochen haben werden gesprochen haben
Futur II Konjunktiv I würde gesprochen haben würdest gesprochen haben würde gesprochen haben würden gesprochen haben würdet gesprochen haben würden gesprochen haben
Perfekt Konjunktiv I habe gesprochen habest gesprochen habe gesprochen haben gesprochen habet gesprochen haben gesprochen
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte gesprochen hättest gesprochen hätte gesprochen hätten gesprochen hättet gesprochen hätten gesprochen
Imperativ sprich sprechen sprecht

schlafen (uyumak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ schlafe schläfst schläft schlafen schlaft schlafen
Präteritum Indikativ schlief schliefst schlief schliefen schlieft schliefen
Futur I Indikativ werde schlafen wirst schlafen wird schlafen werden schlafen werdet schlafen werden schlafen
Futur I Konjunktiv II würde schlafen würdest schlafen würde schlafen würden schlafen würdet schlafen würden schlafen
Präsens Konjunktiv I schlafe schlafest schlafe schlafen schlafet schlafen
Präteritum Konjunktiv II schliefe schliefest schliefe schliefen schliefet schliefen
Perfekt Indikativ habe geschlafen hast geschlafen hat geschlafen haben geschlafen habt geschlafen haben geschlafen
Plusquamperfekt Indikativ hatte geschlafen hattest geschlafen hatte geschlafen hatten geschlafen hattet geschlafen hatten geschlafen
Futur II Indikativ werde geschlafen haben wirst geschlafen haben wird geschlafen haben werden geschlafen haben werdet geschlafen haben werden geschlafen haben
Futur II Konjunktiv I würde geschlafen haben würdest geschlafen haben würde geschlafen haben würden geschlafen haben würdet geschlafen haben würden geschlafen haben
Perfekt Konjunktiv I habe geschlafen habest geschlafen habe geschlafen haben geschlafen habet geschlafen haben geschlafen
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte geschlafen hättest geschlafen hätte geschlafen hätten geschlafen hättet geschlafen hätten geschlafen
Imperativ schlaf(e) schlafen schlaft

arbeiten (çalışmak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ arbeite arbeitest arbeitet arbeiten arbeitet arbeiten
Präteritum Indikativ arbeitete arbeitetest arbeitete arbeiteten arbeitetet arbeiteten
Futur I Indikativ werde arbeiten wirst arbeiten wird arbeiten werden arbeiten werdet arbeiten werden arbeiten
Futur I Konjunktiv II würde arbeiten würdest arbeiten würde arbeiten würden arbeiten würdet arbeiten würden arbeiten
Präsens Konjunktiv I arbeite arbeitest arbeite arbeiten arbeitet arbeiten
Präteritum Konjunktiv II arbeitete arbeitetest arbeitete arbeiteten arbeitetet arbeiteten
Perfekt Indikativ habe gearbeitet hast gearbeitet hat gearbeitet haben gearbeitet habt gearbeitet haben gearbeitet
Plusquamperfekt Indikativ hatte gearbeitet hattest gearbeitet hatte gearbeitet hatten gearbeitet hattet gearbeitet hatten gearbeitet
Futur II Indikativ werde gearbeitet haben wirst gearbeitet haben wird gearbeitet haben werden gearbeitet haben werdet gearbeitet haben werden gearbeitet haben
Futur II Konjunktiv I würde gearbeitet haben würdest gearbeitet haben würde gearbeitet haben würden gearbeitet haben würdet gearbeitet haben würden gearbeitet haben
Perfekt Konjunktiv I habe gearbeitet habest gearbeitet habe gearbeitet haben gearbeitet habet gearbeitet haben gearbeitet
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte gearbeitet hättest gearbeitet hätte gearbeitet hätten gearbeitet hättet gearbeitet hätten gearbeitet
Imperativ arbeite arbeiten arbeitet

5 Tem, 2018

Fiil çekimleri Serisi III


Bazi önemli fiillerin zamanlara göre cekim tablolarini bleiben (kalmak), bezahlen (ödemek), besuchen (ziyaret etmek), bestellen (sipariş etmek), beginnen (başlamak), bedeuten (anlamına gelmek), antworten (cevaplamak), fahren (sürmek), hören (dinlemek), lesen (okumak)

..

bleiben (kalmak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ bleibe bleibst bleibt bleiben bleibt bleiben
Präteritum Indikativ blieb bliebst blieb blieben bliebt blieben
Futur I Indikativ werde bleiben wirst bleiben wird bleiben werden bleiben werdet bleiben werden bleiben
Futur I Konjunktiv II würde bleiben würdest bleiben würde bleiben würden bleiben würdet bleiben würden bleiben
Präsens Konjunktiv I bleibe bleibest bleibe bleiben bleibet bleiben
Präteritum Konjunktiv II bliebe bliebest bliebe blieben bliebet blieben
Perfekt Indikativ bin geblieben bist geblieben ist geblieben sind geblieben seid geblieben sind geblieben
Plusquamperfekt Indikativ war geblieben warst geblieben war geblieben waren geblieben wart geblieben waren geblieben
Futur II Indikativ werde geblieben sein wirst geblieben sein wird geblieben sein werden geblieben sein werdet geblieben sein werden geblieben sein
Futur II Konjunktiv I würde geblieben sein würdest geblieben sein würde geblieben sein würden geblieben sein würdet geblieben sein würden geblieben sein
Perfekt Konjunktiv I sei geblieben sei(e)st geblieben sei geblieben seien geblieben seiet geblieben seien geblieben
Plusquamperfekt Konjunktiv II wäre geblieben wär(e)st geblieben wäre geblieben wären geblieben wär(e)t geblieben wären geblieben
Imperativ bleib(e) bleiben bleibt

bezahlen (ödemek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ bezahle bezahlst bezahlt bezahlen bezahlt bezahlen
Präteritum Indikativ bezahlte bezahltest bezahlte bezahlten bezahltet bezahlten
Futur I Indikativ werde bezahlen wirst bezahlen wird bezahlen werden bezahlen werdet bezahlen werden bezahlen
Futur I Konjunktiv II würde bezahlen würdest bezahlen würde bezahlen würden bezahlen würdet bezahlen würden bezahlen
Präsens Konjunktiv I bezahle bezahlest bezahle bezahlen bezahlet bezahlen
Präteritum Konjunktiv II bezahlte bezahltest bezahlte bezahlten bezahltet bezahlten
Perfekt Indikativ habe bezahlt hast bezahlt hat bezahlt haben bezahlt habt bezahlt haben bezahlt
Plusquamperfekt Indikativ hatte bezahlt hattest bezahlt hatte bezahlt hatten bezahlt hattet bezahlt hatten bezahlt
Futur II Indikativ werde bezahlt haben wirst bezahlt haben wird bezahlt haben werden bezahlt haben werdet bezahlt haben werden bezahlt haben
Futur II Konjunktiv I würde bezahlt haben würdest bezahlt haben würde bezahlt haben würden bezahlt haben würdet bezahlt haben würden bezahlt haben
Perfekt Konjunktiv I habe bezahlt habest bezahlt habe bezahlt haben bezahlt habet bezahlt haben bezahlt
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte bezahlt hättest bezahlt hätte bezahlt hätten bezahlt hättet bezahlt hätten bezahlt
Imperativ bezahl(e) bezahlen bezahlt

besuchen (ziyaret etmek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ besuche besuchst besucht besuchen besucht besuchen
Präteritum Indikativ besuchte besuchtest besuchte besuchten besuchtet besuchten
Futur I Indikativ werde besuchen wirst besuchen wird besuchen werden besuchen werdet besuchen werden besuchen
Futur I Konjunktiv II würde besuchen würdest besuchen würde besuchen würden besuchen würdet besuchen würden besuchen
Präsens Konjunktiv I besuche besuchest besuche besuchen besuchet besuchen
Präteritum Konjunktiv II besuchte besuchtest besuchte besuchten besuchtet besuchten
Perfekt Indikativ habe besucht hast besucht hat besucht haben besucht habt besucht haben besucht
Plusquamperfekt Indikativ hatte besucht hattest besucht hatte besucht hatten besucht hattet besucht hatten besucht
Futur II Indikativ werde besucht haben wirst besucht haben wird besucht haben werden besucht haben werdet besucht haben werden besucht haben
Futur II Konjunktiv I würde besucht haben würdest besucht haben würde besucht haben würden besucht haben würdet besucht haben würden besucht haben
Perfekt Konjunktiv I habe besucht habest besucht habe besucht haben besucht habet besucht haben besucht
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte besucht hättest besucht hätte besucht hätten besucht hättet besucht hätten besucht
Imperativ besuch(e) besuchen besucht

bestellen (sipariş etmek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ bestelle bestellst bestellt bestellen bestellt bestellen
Präteritum Indikativ bestellte bestelltest bestellte bestellten bestelltet bestellten
Futur I Indikativ werde bestellen wirst bestellen wird bestellen werden bestellen werdet bestellen werden bestellen
Futur I Konjunktiv II würde bestellen würdest bestellen würde bestellen würden bestellen würdet bestellen würden bestellen
Präsens Konjunktiv I bestelle bestellest bestelle bestellen bestellet bestellen
Präteritum Konjunktiv II bestellte bestelltest bestellte bestellten bestelltet bestellten
Perfekt Indikativ habe bestellt hast bestellt hat bestellt haben bestellt habt bestellt haben bestellt
Plusquamperfekt Indikativ hatte bestellt hattest bestellt hatte bestellt hatten bestellt hattet bestellt hatten bestellt
Futur II Indikativ werde bestellt haben wirst bestellt haben wird bestellt haben werden bestellt haben werdet bestellt haben werden bestellt haben
Futur II Konjunktiv I würde bestellt haben würdest bestellt haben würde bestellt haben würden bestellt haben würdet bestellt haben würden bestellt haben
Perfekt Konjunktiv I habe bestellt habest bestellt habe bestellt haben bestellt habet bestellt haben bestellt
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte bestellt hättest bestellt hätte bestellt hätten bestellt hättet bestellt hätten bestellt
Imperativ bestell(e) bestellen bestellt

beginnen (başlamak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ beginne beginnst beginnt beginnen beginnt beginnen
Präteritum Indikativ begann begannst begann begannen begannt begannen
Futur I Indikativ werde beginnen wirst beginnen wird beginnen werden beginnen werdet beginnen werden beginnen
Futur I Konjunktiv II würde beginnen würdest beginnen würde beginnen würden beginnen würdet beginnen würden beginnen
Präsens Konjunktiv I beginne beginnest beginne beginnen beginnet beginnen
Präteritum Konjunktiv II begönne begönnest begönne begönnen begönnet begönnen
Perfekt Indikativ habe begonnen hast begonnen hat begonnen haben begonnen habt begonnen haben begonnen
Plusquamperfekt Indikativ hatte begonnen hattest begonnen hatte begonnen hatten begonnen hattet begonnen hatten begonnen
Futur II Indikativ werde begonnen haben wirst begonnen haben wird begonnen haben werden begonnen haben werdet begonnen haben werden begonnen haben
Futur II Konjunktiv I würde begonnen haben würdest begonnen haben würde begonnen haben würden begonnen haben würdet begonnen haben würden begonnen haben
Perfekt Konjunktiv I habe begonnen habest begonnen habe begonnen haben begonnen habet begonnen haben begonnen
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte begonnen hättest begonnen hätte begonnen hätten begonnen hättet begonnen hätten begonnen
Imperativ beginn(e) beginnen beginnt

bedeuten (anlamına gelmek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ bedeute bedeutest bedeutet bedeuten bedeutet bedeuten
Präteritum Indikativ bedeutete bedeutetest bedeutete bedeuteten bedeutetet bedeuteten
Futur I Indikativ werde bedeuten wirst bedeuten wird bedeuten werden bedeuten werdet bedeuten werden bedeuten
Futur I Konjunktiv II würde bedeuten würdest bedeuten würde bedeuten würden bedeuten würdet bedeuten würden bedeuten
Präsens Konjunktiv I bedeute bedeutest bedeute bedeuten bedeutet bedeuten
Präteritum Konjunktiv II bedeutete bedeutetest bedeutete bedeuteten bedeutetet bedeuteten
Perfekt Indikativ habe bedeutet hast bedeutet hat bedeutet haben bedeutet habt bedeutet haben bedeutet
Plusquamperfekt Indikativ hatte bedeutet hattest bedeutet hatte bedeutet hatten bedeutet hattet bedeutet hatten bedeutet
Futur II Indikativ werde bedeutet haben wirst bedeutet haben wird bedeutet haben werden bedeutet haben werdet bedeutet haben werden bedeutet haben
Futur II Konjunktiv I würde bedeutet haben würdest bedeutet haben würde bedeutet haben würden bedeutet haben würdet bedeutet haben würden bedeutet haben
Perfekt Konjunktiv I habe bedeutet habest bedeutet habe bedeutet haben bedeutet habet bedeutet haben bedeutet
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte bedeutet hättest bedeutet hätte bedeutet hätten bedeutet hättet bedeutet hätten bedeutet
Imperativ bedeute bedeuten bedeutet

antworten (cevaplamak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ antworte antwortest antwortet antworten antwortet antworten
Präteritum Indikativ antwortete antwortetest antwortete antworteten antwortetet antworteten
Futur I Indikativ werde antworten wirst antworten wird antworten werden antworten werdet antworten werden antworten
Futur I Konjunktiv II würde antworten würdest antworten würde antworten würden antworten würdet antworten würden antworten
Präsens Konjunktiv I antworte antwortest antworte antworten antwortet antworten
Präteritum Konjunktiv II antwortete antwortetest antwortete antworteten antwortetet antworteten
Perfekt Indikativ habe geantwortet hast geantwortet hat geantwortet haben geantwortet habt geantwortet haben geantwortet
Plusquamperfekt Indikativ hatte geantwortet hattest geantwortet hatte geantwortet hatten geantwortet hattet geantwortet hatten geantwortet
Futur II Indikativ werde geantwortet haben wirst geantwortet haben wird geantwortet haben werden geantwortet haben werdet geantwortet haben werden geantwortet haben
Futur II Konjunktiv I würde geantwortet haben würdest geantwortet haben würde geantwortet haben würden geantwortet haben würdet geantwortet haben würden geantwortet haben
Perfekt Konjunktiv I habe geantwortet habest geantwortet habe geantwortet haben geantwortet habet geantwortet haben geantwortet
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte geantwortet hättest geantwortet hätte geantwortet hätten geantwortet hättet geantwortet hätten geantwortet
Imperativ antworte antworten antwortet

fahren (sürmek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ fahre fährst fährt fahren fahrt fahren
Präteritum Indikativ fuhr fuhrst fuhr fuhren fuhrt fuhren
Futur I Indikativ werde fahren wirst fahren wird fahren werden fahren werdet fahren werden fahren
Futur I Konjunktiv II würde fahren würdest fahren würde fahren würden fahren würdet fahren würden fahren
Präsens Konjunktiv I fahre fahrest fahre fahren fahret fahren
Präteritum Konjunktiv II führe führest führe führen führet führen
Perfekt Indikativ habe gefahren hast gefahren hat gefahren haben gefahren habt gefahren haben gefahren
Plusquamperfekt Indikativ hatte gefahren hattest gefahren hatte gefahren hatten gefahren hattet gefahren hatten gefahren
Futur II Indikativ werde gefahren haben wirst gefahren haben wird gefahren haben werden gefahren haben werdet gefahren haben werden gefahren haben
Futur II Konjunktiv I würde gefahren haben würdest gefahren haben würde gefahren haben würden gefahren haben würdet gefahren haben würden gefahren haben
Perfekt Konjunktiv I habe gefahren habest gefahren habe gefahren haben gefahren habet gefahren haben gefahren
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte gefahren hättest gefahren hätte gefahren hätten gefahren hättet gefahren hätten gefahren
Imperativ fahr(e) fahren fahrt

hören (dinlemek)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ höre hörst hört hören hört hören
Präteritum Indikativ hörte hörtest hörte hörten hörtet hörten
Futur I Indikativ werde hören wirst hören wird hören werden hören werdet hören werden hören
Futur I Konjunktiv II würde hören würdest hören würde hören würden hören würdet hören würden hören
Präsens Konjunktiv I höre hörest höre hören höret hören
Präteritum Konjunktiv II hörte hörtest hörte hörten hörtet hörten
Perfekt Indikativ habe gehört hast gehört hat gehört haben gehört habt gehört haben gehört
Plusquamperfekt Indikativ hatte gehört hattest gehört hatte gehört hatten gehört hattet gehört hatten gehört
Futur II Indikativ werde gehört haben wirst gehört haben wird gehört haben werden gehört haben werdet gehört haben werden gehört haben
Futur II Konjunktiv I würde gehört haben würdest gehört haben würde gehört haben würden gehört haben würdet gehört haben würden gehört haben
Perfekt Konjunktiv I habe gehört habest gehört habe gehört haben gehört habet gehört haben gehört
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte gehört hättest gehört hätte gehört hätten gehört hättet gehört hätten gehört
Imperativ hör(e) hören hört

lesen (okumak)

  Ich Du Er/Sie/Es Wir Ihr Sie
Präsens Indikativ lese liest liest lesen lest lesen
Präteritum Indikativ las lasest las lasen last lasen
Futur I Indikativ werde lesen wirst lesen wird lesen werden lesen werdet lesen werden lesen
Futur I Konjunktiv II würde lesen würdest lesen würde lesen würden lesen würdet lesen würden lesen
Präsens Konjunktiv I lese lesest lese lesen leset lesen
Präteritum Konjunktiv II läse läsest läse läsen läset läsen
Perfekt Indikativ habe gelesen hast gelesen hat gelesen haben gelesen habt gelesen haben gelesen
Plusquamperfekt Indikativ hatte gelesen hattest gelesen hatte gelesen hatten gelesen hattet gelesen hatten gelesen
Futur II Indikativ werde gelesen haben wirst gelesen haben wird gelesen haben werden gelesen haben werdet gelesen haben werden gelesen haben
Futur II Konjunktiv I würde gelesen haben würdest gelesen haben würde gelesen haben würden gelesen haben würdet gelesen haben würden gelesen haben
Perfekt Konjunktiv I habe gelesen habest gelesen habe gelesen haben gelesen habet gelesen haben gelesen
Plusquamperfekt Konjunktiv II hätte gelesen hättest gelesen hätte gelesen hätten gelesen hättet gelesen hätten gelesen
Imperativ lies lesen lest