Almanca Artikeller İle İlgili Alıştırmalar

Almanca artikeller, artikeller ile ilgili alıştırmalar, belirli artikeller der das die, belirsiz artikeller ein, eine

Değerli arkadaşlar daha önceki birçok dersimizde Almanca belirli artikelleri ve belirsiz artikelleri görmüş ve birçok örnekler vermiştik.

Daha önceki derslerimizde Almanca sıfat tamlamalarını da görmüş ve sıfat tamlamalarında meydana gelen artikel değişikliklerini açıklamıştık.

Şimdi Almanca artikeller konusuyla ilgili bir alıştırma verelim.

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz, boş bırakılan yerlere gelmesi gereken artikelleri söyleyiniz.

1. Trage den bestimmten Artikel ein.

1. _____beste Schüler heißt Tom.

2. _____Mond kreist um _____Erde.

3. Wie heißt _____polnische Präsident?

4. _____Oder fließt durch Frankfurt, Slubice und Kostrzyn.

5. _____Sudan ist _____größte Land Afrikas.

6. _____Sonne scheint hell.

7. _____Mutter bestraft _____Kind.

8. Wo wohnt _____Autor von „Sakrileg“?

9. Wie heißt _____Dame?

10. Wien ist _____Hauptstadt von Österreich.

11. _____rote Fahrrad gehört mir.

12. _____Ausländer kommt aus der Türkei.

13. _____Gardinen in meinem Zimmer sind schmutzig.

14. _____Passagier wartet auf einen Bus.

15. Wo befindet sich _____Schule von Hans?

16. Kannst du mir bitte _____Tasche geben?

17. _____Jahr 2006 war für mich sehr anstrengend.

18. _____Kinder von Frau Müller sind noch klein.

19. Achtung! _____Fenster ist ohne Glas!

20. _____Karpaten sind 1,2 Milliarden Jahre alt.

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELER

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

ŞUALAR’DAN BEŞİNCİ MESELE

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.