2 Tem, 2018

Akkusativ, Almanca ismin -i hali konu anlatımı ve alıştırmalar

Almanca ismin i hali (Akkusativ) konu anlatımı ve 9 sınıflar için alıştırmalar.

Değerli arkadaşlar, bundan önceki derslerimizde Almanca ismin i hali, e hali ve in halini görmüştük.
Dilerseniz Almanca ismin -i halini tekrar hatırlayalım.

Almanca’da isimler artikelleri değiştirilmek suretiyle -i haline getirilirler.

Artikeller ise şu şekilde değiştirilirler:

Artikeli “der” olan isimleri -i haline sokmak için, “der” artikelini “den” şeklinde değiştiririz.
Artikeli “das” veya “die” olan isimlerde ve artikellerinde ise hiçbir değişiklik yapılmaz.
Artikel olarak “eine” kelimesi de -i halinde değişmeden aynen kalır.
Artikel olarak “ein” kelimesi ise değişikliğe uğrayarak “einen” şeklini alır.(der için)
Artikel olarak “keine” kelimesi de değişmeden aynen kalır.
Artikel olarak “kein” kelimesi ise değişikliğe uğrayarak “keinen” şeklini alır.

Yani kısaca şunu diyebiliriz; Almanca’da ismin -i halinde der artikeli den şeklini alır, artikeli der olan isimlerin önünde bulunan ein ve kein artikelleri ise einen ve keinen şeklini alarak isimler -i halinde çekimlenmiş olur.

Daha önceden de bildiğiniz gibi sahiplik bildiren cümlelerde hep nesneler -i halinde (Akkusativ) çekiliyordu.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
Yani nesneleri i halinde çekmek için gereken artikelleri yazınız.

Akkusativ
Ergänzen Sie mit Artikel, wo nötig

Beispiel: Hast du eine Mikrowelle?
Ja, ich habe eine Mikrowelle.
Nein, ich habe keine Mikrowelle.

a) Hast du ………… Auto?
Ja, ich habe …………. Auto.
Nein, ich habe ……………… Auto.

b) Hat Markus ………… Fernseher?
Ja, er hat …………. Fernseher.
Nein, er hat ……………… Fernseher.

c) Isst du ………… Eis?
Ja, ich esse …………. Eis.
Nein, ich esse ……………… Eis.

d) Trinkt Eva ………… Kaffee?
Ja, sie trinkt …………. Kaffee.
Nein, sie trinkt ……………… Kaffee.

e) Hast du ………… Computer?
Ja, ich habe …………. Computer.
Nein, ich habe ……………… Computer.

f) Nimmst du ………….. Cola?
Ja, ich nehme …………. Cola.
Nein, ich nehme ……………… Cola.

g) Haben sie ………… Videokamera?
Ja, sie haben …………. Videokamera.
Nein, sie haben ……………… Videokamera.

i) Trinkst du ……….. Glas Wein?
Ja, ich trinke …………. Glas Wein.
Nein, ich trinke ……………… Wein.

j) Nimmt Claudia ……….. Kartoffeln?
Ja, sie nimmt …………. Kartoffeln.
Nein, sie nimmt ……………… Kartoffeln.

k) Magst du …………Tee?
Ja, ich mag …………….. Tee.
Nein, ich mag ………………. Tee.

l) Kauft Silvia ………….. Fax-Gerät?
Ja, sie kauft …………. Fax-Gerät.
Nein, sie kauft ……………… Fax-Gerät.

2 Tem, 2018

Almanca ismin i hali (Akkusativ) Alıştırmalar

Almanca ismin i hali konu anlatımı ve ismin i hali ile ilgili Alıştırmalar (Akkusativ)

Değerli arkadaşlar, Almanca ismin -i hali (Akkusativ) çok önemli bir konudur, bir cümle tipinde isimler genellikle ismin -i halinde yani Akkusativ kullanılmaktadır.

Ayrıca Almanca’da birçok fiil de Akkusativ çekilen nesneler ile birlikte kullanılır.

Almanca’da Akkusativ, bildiğiniz gibi sadece artikeli der olan isimlerin artikelini den şeklinde değiştirmekten ibarettir.
Artikeli das ve die olan isimlerde herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

Şimdi isterseniz birkaç örnek verelim:

der Tisch : Masa
den Tisch : Masayı

der Mann : Adam
den Mann : Adamı

der Radiergummi : Silgi
den Radiergummi : Silgiyi

gibi örnekler verilebilir.

Artikeli das veya die olan isimlerle de örnek vermek gerekirse;

das Buch : Kitap
das Buch : Kitabı

die Blume : Çiçek
die Blume : Çiçeği

Şeklinde örnekler vermek mümkündür.

Şimdi sizler de aşağıdaki kelimeleri ismin -i haline göre çekimleyiniz.

das Radio

das Kind

das Fahrrad

der Motor

die Margerite

die Beere

der Freitag

2 Tem, 2018

Almanca ismin -i Hali (Almanca Akkusativ) Konu Anlatımı

ALMANCA İSMİN -İ HALİ (AKKUSATIV) KONU ANLATIMI


Almanca Akkusativ konu anlatımı, 9. sınıf Almanca Akkusativ, 10. sınıf Almanca Akkusativ, 11. sınıf Almanca ismin i hali konu anlatımı.

Almanca’da isimler (biraz ileride vereceğimiz istisna dışında) artikelleri değiştirilmek suretiyle -i haline getirilirler.Almanca artikeller ise şu şekilde değiştirilirler:

Artikeli “der” olan isimleri -i haline sokmak için, “der” artikelini “den” şeklinde değiştiririz.
Artikeli “das” veya “die” olan isimlerde ve artikellerinde ise hiçbir değişiklik yapılmaz.
Artikel olarak “eine” kelimesi de -i halinde değişmeden aynen kalır.
Artikel olarak “ein” kelimesi ise değişikliğe uğrayarak “einen” şeklini alır.(der için)
Artikel olarak “keine” kelimesi de değişmeden aynen kalır.
Artikel olarak “kein” kelimesi ise değişikliğe uğrayarak “keinen” şeklini alır.

Şimdi yukarıda bahsettiğimiz istisnayı inceleyelim;
İsimlerin çoğulunu anlatırken bazı isimlerin sonlarına -n veya -en takıları alarak çoğul olduklarını belirtmiştik.Bu isimler son harfleri -schaft, -heit, -keit, -in, -lei, -rei, -ung olan isimlerdi. Bu belirtilen isimlerden artikeli “der” olanlar, ismin -i haline çevrilirken “der” artikeli “den” olur ve kelime çoğul haliyle kullanılır.Yani çoğulda sonlarına -n veya -en takılarını alan ve artikeli “der” olan tüm isimler, ismin -i halinde daima çoğul yazılışlarıyla kullanılırlar.Bu istisna sadece -i haline has bir özellik olmayıp, ismin tüm halleri için geçerlidir.

İsmin -i haliyle ilgili kurallar bu kadardır.Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

YALIN HALİ—————————- -İ HALİ
der Mann (adam) ———————– den Mann (adamı)
der Ball (top) —————————–den Ball (topu)
der Sessel (koltuk) ———————-den Sessel (koltuğu)

Görüldüğü gibi der artikeli den oluyor ve kelimede bir değişiklik yok.

der Student (öğrenci) —————– den Studenten (öğrenciyi)
der Mensch (insan) ——————– den Menschen (insanı)

Yukarıdaki iki örnekte az önce belirtilen istisnai durum olduğu için kelimeler -i halinde çoğul yazılışlarıyla kullanıldı.

das Auge (göz) ———————— das Auge (gözü)
das Haus (ev) ————————- das Haus (evi)
die Frau (kadın) ———————- die Frau (kadını)
die Wand (duvar) ——————– die Wand (duvarı)

Yukarıda da görüldüğü gibi das ve die artikellerinde ve kelimelerde hiçbir değişiklik yok.

ein Mann (bir adam) —————– einen Mann (bir adamı)
ein Fisch (bir balık) —————— einen Fisch (bir balığı)
kein Mann (bir adam değil) ——– keinen Mann (bir adamı değil)
kein Fisch (bir balık değil) ——— keinen Fisch (bir balığı değil)

Görüldüğü gibi ein-einen ve kein-keinen değişmesi mevcut.

keine Frau (bir kadın değil) ——– keine Frau (bir kadını değil)
keine Woche (bir hafta değil) —— keine Woche (bir haftayı değil)

Yukarıda da görüldüğü gibi eine ve keine artikellerinde ve kelimede bir değişiklik yok.

Almanca ismin i hali konu anlatımını bitirdiyseniz sizlere Almanca ismin halleri konu anlatımlarımızı bir liste şeklinde verelim:

ALMANCA İSMİN HALLERİ KONU ANLATIMI ÇERÇEVESİNDEKİ TÜM DERSLERİMİZ:

Almanca ismin i hali konu anlatımı

Almanca ismin e hali konu anlatımı

Almanca ismin in hali konu anlatımı