Almanca da bir ismi Çoğul yapmak? Çoğul: Plural Form nasıl olur?

Almanca da bir ismi çoğul yapmak için öncelikle artikel tablomuza bakmamız gerekecektir. İsmin kasus durumunun yalın hal, i-hali, e-hali, -in hali olup-olmadığına bakmamız gerekiyor.

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır: Yani bundan kastettiğimiz şey ismin sonuna bu takılar/ekler gelerek çoğul yapabiliyoruz.

– (değişiklik olmayanlar) hiçbir ek gelmeyenler.

– e

– er

– (e)n

– s

İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir.  Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel “ein” ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer “kein” (keine) gibi “ein”-kelimeleri,  mein, dein, … gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde (“meine, deine,” vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.

Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır.

Örnekler:

Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)
Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)

Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand

Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus

Tip 4 (-en/n/nen)
-en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.

-n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla  -e): die Adresse, die Straße, die Woche

  1. b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla-r): die Nummer (die Nummern)

-n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n

-nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.

Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio yani çoğul yaparken parantez içerisinde (-s) verilmiş. Das Auto: Araba > die Autos: Arabalar veya das Radio: Radyo > die Radios: Radyolar gibi düşünebiliriz.

Nominativ (yalın hal), Akkusativ (i-hali) isimlerini çoğul yaparken ,,die,, artikelini her zaman kullanırız.