2 Tem, 2018

Almanca Şahıs Zamirleri

ALMANCA’DA ŞAHIS ZAMİRLERİ (PERSONAL PRONOMEN)

Bu dersimizde Almanca şahıs zamirlerini inceleyeceğiz.
Şahıs zamirleri özel veya cins isimlerin yerine, onlara uygun olarak kullanılan kelimelerdir.Türkçe’de şahıs zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleridir.Türkçe’de bir tek “o” zamiri olduğundan, kendisinden bahsettiğimiz şey ister erkek cins olsun, ister dişi cins olsun, ister cinsiyetsiz olsun üçü için de “o” zamirini kullanırız.Fakat Almanca’da “o” zamirinin karşılığı erkek, dişi ve cinsiyetsiz isimler için ayrı ayrıdır.Örneğin; biz Türkçe’de “o” zamirini hem bay, hem bayan, hem de cansız varlıklar için kullanabiliriz.Örneğin “kitabı görüyorum” cümlesi yerine “onu görüyorum” diyebiliriz, Almanca’da da bunu söyleyebiliriz ancak bu cümledeki “onu” zamiriyle kastettiğimiz şeyin cinsiyetine göre er-sie-es zamirlerinden uygun olanı kullanmamız gerekir.Erkek cins isimler için er zamiri, dişi cins isimler için sie zamiri, cinsiyetsiz isimler için es zamiri kullanılır.

Kişilerden veya özel isimlerden bahsederken de şahsın cinsiyetine göre er-sie-es zamirlerinden biri kullanılır.Erkekler için er zamiri, kadınlar için sie zamiri kullanılır.Mesela Muharrem, Ömer, Samet erkek ismi oldukları için onların yerine er zamiri kullanılır.Zeynep, Melis, Kevser kadın ismi oldukları için onların yerine sie zamiri kullanılır.Cinsiyetsiz varlıklar için es zamiri kullanılır.Bir başka deyişle; artikeli der olan isimlerin yerine “er”, artikeli die olan isimlerin yerine “sie”, artikeli das olan isimlerin yerine “es” zamiri kullanılır.

Almanca şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirleri ile ilgili olarak değinmemiz gereken diğer bir husus ise; yukarıda da görüldüğü gibi sie zamiri üç kez yazılmıştır.Birinci sie zamiri az önce de değinmiş olduğumuz üçüncü tekil şahıs olan o zamiridir.Diğer küçük harfle başlayan sie ise üçüncü şahıs zamirinin çoğulu olan Türkçe’deki onlar zamirinin karşılığıdır.Sondaki büyük harfle başlayan Sie zamiri ise sen diyemeyeceğimiz şahıslara nezaketle hitap etmek için kullanılır.

Örneğin, öğretmenimize, müdürümüze, büyüklerimize karşı sen değil siz diye hitap ederiz.Bu amaçla kullanılan Sie zamirinin baş harfi her zaman büyük harfle yazılır.Almanca’da sie zamiri birden çok anlama geldiği için “bunları nasıl ayırt edicez” dediğinizi duyar gibiyiz.Bir cümlede sie-Sie zamiri gördüğünüzde bu zamirin kimi-neyi kastettiğini anlamak için fiilin çekimine bakarız.Fiilin çekiminden; sie zamirinin “o” anlamında mı kullanıldığını, “onlar” anlamında mı kullanıldığını, “siz” anlamında mı kullanıldığını anlarız.Zaten nazik hitap amacıyla kullanılan “Sie” zamirinin baş harfi her zaman büyük yazıldığından dolayı, eğer (cümle başında olmadığı halde) “Sie” zamirinin baş harfi büyük yazılıysa o halde nazik hitap amacıyla kullanıldığını kolaylıkla anlarız.Birazdan vereceğimiz örnek cümleleri inceledikçe konuyu daha iyi kavrayacaksınız.

Daha öncek derslerimizde “bu bir kitaptır, bu bir masadır” gibi basit tanım cümlelerini öğrenmiştik.Şimdi şahıs zamirlerini de öğrendiğimize göre yine aynı tarzda “Ben bir öğretmenim, sen bir öğrencisin, o bir doktordur” gibi cümleleri kurmayı öğrenelim.Bu tür cümlelerin kurulmasında tıpkı İngilizce’deki gibi (örn: am-is-are) yardımcı fiiller kullanılır.Şimdi Almanca’da kullanılan yardımcı fiilleri ve bu fiillerin şahıs zamirlerine göre çekimlerini görelim. Aşağıdaki tablonun iyice ezberlenmesi gerektiğini belirtelim.Tablonun yanındaki örnekleri de inceleyiniz.Örnek cümlelerde önce şahıs zamiri sonra yardımcı fiil ve daha sonra bir isim gelmektedir.Bu tür cümlelerin kalıbı bu şekildedir.Tablonun sağında İngilizce’de benzer cümle örneklerine de yer verilmiştir.

Almanca Şahıs Zamirleri

Almanca şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirleri

Almanca şahıs zamirleri yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere şu şekildedir;

ich : ben (ih)

du : sen (du)

er : o (er) (eril cins)

sie : o (zi:) (dişi cins)

es : o (es) (nötr cins)

wir : biz (vir)

ihr : siz (iğr)

sie : onlar (zi:)

Sie : siz (zi:) (nazik hitapta kullanılır)

 

 

Yukarıda görüldüğü üzere sie zamiri bir kaç farklı anlam taşır. Bu anlamları cümlenin gidişinden veya fiil çekimlerinden vs. çıkarmak mümkündür. Bu ve daha önceki bilgileri, bir ön bilgi mahiyetinde verdiğimiz için ayrıntılı incelemeyi “zamirler” konusunda yapacağız. Önemli olan şu anda sizin bu kelimeleri iyice belleyip öğrenmenizdir. Ayrıca yukarıda verilen zamirlerin içinde sadece nazik hitapta kullanılan Sie zamirinin büyük harfle, diğerlenin ise küçük harfle yazıldığını unutmamanız gerekir. Nazik hitabı genelde kendimizden büyük kişilere yada tanımadığımız kişilere hitap ederken kullanırız.

2 Tem, 2018

Almanca Zamirler, Almanca Soru Zamirleri

Almanca zamirler ve Almanca soru zamirleri

Özet: Almanca zamirler, Almanca soru zamirleri, zamirlerin Almanca’ları, zamirler Almanca

FRAGEPRONOMEN IM DEUTSCHEN

1. Wer? (kim?) Wer ist das? – Das ist Hans.

2. Was? (ne?) Was ist das? – Das ist ein Heft.

3. Wen? (kimi?) Wen suchst du? – Ich suche den Füller.

4. Was? (neyi?) Was schreibst du? – Ich schreibe eine Karte.

5. Wem? (kime?) Wem gehört das Heft?– Es gehört mir.

6. Wann? (ne zaman?) Wann kommst du? – Ich komme am Montag.

– Ich komme um 11 Uhr.

– Ich komme im Mai.

– Ich komme am Abend.

7. Wie? (nasıl?) Wie ist euer Lehrer? – Er ist sehr nett.

8. Wo? (nerede?) Wo wohnen Sie? – Ich wohne in Samsun.

9. Wohin? (nereye?) Wohin fährst du? – Ich fahre zum Stadion.

10. Woher? (nerden?) Woher kommt der Bus? – Aus Ankara.

11. Wessen? (kimin?) Wessen Haus ist das?

– Das ist das Haus meines Onkels.

– Das ist das Haus von meinem Onkel.

– Das ist Mehmets Haus.

12. Wie lange?(ne kadar süre?) Wie lange bist du im Büro? –8 Stunden.

13. Wie oft? (ne sıklıkla?) Wie oft gehst du ins Kino?
– Zweimal im Monat.

14. Wie viel? (kaç, ne kadar?) Wie viel Euro hast du? – 50 Euro.

15. Warum? (niçin?) Warum arbeitest du?

– Weil ich Prüfung habe.

16. Weshalb? (ne sebepten?)Weshalb geht er zum Arzt?

Da er Zahnschmerzen hat, geht er zum Zahnarzt.

17. Bis wann? (ne zamana kadar?) Bis wann bist du im Büro?

– Bis 17.00 Uhr.

18. Ab wann? (ne zamandan itibaren?) Ab wann beginnen die Ferien?

– Ab 26 Januar.

19. Von wann bis wann? (ne zamandan ne zamana kadar?
Von wann bis wann bist du in der Schule?
– Von 8 bis 17 Uhr.

20. Welcher? (hangi?) Welcher Lehrer ist gut? – Der Mathelehrer.

21. Welches? Welches Hemd ist billig? – Das blaue Hemd.

22. Welche? Welche Hose ist praktisch? – Die weite Hose.

23. Welche? (PL) Welche Bananen sind süß? – Die gelben Bananen.

24. Was für ein? (Nasıl bir?) Was für ein Roman ist das?
Ein deutscher Roman.
25. Um wie viel Uhr? (saat kaçta?)

Um wie viel Uhr gehst du los?
– Um 8 Uhr.

almancax ekibi olarak üstün başarılar dileriz.