Almanca Belirsiz Artikeller (Unbestimmte Artikel)

Bu dersimizde Almanca belirsiz artikeller hakkında bilgiler vereceğiz.Daha önceki derslerimizde Almanca artikeller hakkında çok detaylı bilgiler vermiştik.Almanca’da kaç çeşit artikelin olduğunu, artikeller nerelerde kullanıldığını ve nerelerde kullanılmadığını anlatmıştık.Almanca artikeller hakkında sitemizde yer alan derslerin tamamına ulaşmak için sitemizin arama kısmını kullanabilir ya da Almanca artikeller konu başlığına tıklayarak Almanca artikeller hakkında hazırlamış olduğumuz tüm derslere ulaşabilirsiniz.

Daha önce Almanca’da belirli artikelleri detaylıca anlatmıştık.Şimdi de Almanca’da belirsiz artikelleri görelim ve belirsiz artikeller ile belirli artikeller arasındaki farkları anlatalım.

ALMANCA BELİRSİZ ARTİKELLER (UNBESTİMMTE ARTİKEL)

Bir önceki bölümde belirli artikelleri incelemiştik.Bu bölümde belirsiz artikelleri inceleyeceğiz.
Almanca’da belirsiz artikeller olumlu belirsiz artikeller ve olumsuz belirsiz artikeller olmak üzere ikiye ayrılır.Belirsiz artikeller bilinmeyen, belirsiz, herhangi bir varlığı kastetmek için kullanılırlar.

Konunun daha iyi anlaşılması için örnek cümleler vereceğiz.Bu sayede belirli artikeller ile belirsiz artikeller arasındaki farkı biraz daha anlayacağınızı umuyoruz.

Belirli kavramıyla, bilinen yada daha önceden bahsi geçmiş olan, daha önceden görülmüş olan,boyu,eni,rengi vs. özellikleri bilinen varlıklar kastedilmiş olur.
Belirsiz kavramıyla ise herhangi,rastgele bir varlık kastedilmiş olur.
Bu açıklamalarımızı aşağıda vereceğimiz örneklerle iyice anlaşılır duruma getireceğiz.Aşağıda verilen örnek cümleleri incelerseniz iki kavram arasındaki farkı rahatça anlayabilirsiniz.

Örnekler:

1- Babası Ali’den kitabı getirmesini istedi.
2- Babası Ali’den bir kitap getirmesini istedi.

Yukarıdaki birinci cümleyi inceleyelim:
Babası Ali’den kitabı getirmesini istemiş,fakat nasıl bir kitaptır bu?rengi nedir?adı nedir?nerededir?yazarı kimdir? Bütün bunlar belirtilmemiştir.
Belirtilmediğine göre Ali, cümleden hangi kitabı getireceğini anlıyor ve getiriyor.Yani bu bahsi geçen kitap biliniyor,rastgele bir kitap değil.
Yani Ali kitap kelimesiyle hangi kitabın belirtildiğini anlıyor.
O halde burada belirli artikel kullanılabilir demektir.

İkinci cümlede ise:
Babası Ali’den bir kitap,yani herhangi bir kitap getirmesini istiyor.
Kitabın burada yazarı,rengi,boyu,adı vs. önemli değil.Herhangi bir kitap olması yeterli.Kitap olsun da, nasıl olursa olsun gibilerinden bir cümle.
O halde burada da belirsiz artikel kullanılacaktır.

Almanca’da olumlu belirsiz artikeller ve olumsuz belirsiz artikeller olmak üzere 2 çeşit belirsiz artikel bulunmaktadır.

  • Olumlu belirsiz artikeller: ein – eine
  • Olumsuz belirsiz artikeller: kein- keine

İlk olarak olumlu belirsiz artikeller olan ein ve eine artikelleri hakkında bilgiler verelim.

ALMANCADA OLUMLU BELİRSİZ ARTİKELLER

Almanca’da ein ve eine olmak üzere iki tane olumlu-belirsiz artikel mevcuttur.
Ein (ayn) ve eine (ayne) kelimeleri Türkçe’de “bir” anlamına gelirler.
Ein, der ve das artikelinin olumlu-belirsizidir,
Eine, die artikelinin olumlu-belirsizidir.
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

der Fisch : balık
ein Fisch : bir balık (herhangi bir balık)

der Baum : ağaç
ein Baum : bir ağaç (herhangi bir ağaç)

das Buch : kitap
ein Buch : bir kitap (herhangi bir kitap)

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk (herhangi bir çocuk)

die See : deniz
eine See : bir deniz (herhangi bir deniz)

die Sprache : lisan
eine Sprache : bir lisan (herhangi bir lisan)

Örneklerden de anlaşılacağı gibi belirsiz cins isimlerin önünde “der” yerine “ein”, “das” yerine “ein” ve “die” yerine “eine” kullanılmaktadır.

Şimdi olumsuz-belirsiz artikellere bakalım:

ALMANCADA OLUMSUZ-BELİRSİZ ARTİKELLER

Ein ve eine artikellerinin olumsuzları da mevcuttur.Bunlara da olumsuz-belirsiz artikeller denir. Ein artikelinin olumsuzu “kein” dir (kayn). Eine artikelinin olumsuzu “keine” dir (kayne). Kein ve keine, Türkçe’ye “değil” veya “hiçbir” anlamında çevrilebildikleri gibi, cümle fiiline eklenen olumsuzluk takılarıyla da (-me,-ma) çevrilebilirler.

Artikelleri şöyle bir toparlayacak olursak:

  • der” artikelinin olumlu belirsizi “ein“, olumsuz belirsizi “kein” dir.
  • das” artikelinin olumlu belirsizi “ein“, olumsuz belirsizi “kein” dir.
  • die” artikelinin olumlu belirsizi “eine“, olumsuz belirsizi “keine” dir.

ALMANCA BELİRSİZ ARTİKELLERE ÖRNEKLER

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

der Fisch : balık
ein Fisch : bir balık
kein Fisch : “bir balık değil” veya “hiçbir balık”

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk
kein Kind : “bir çocuk değil” veya “hiçbir çocuk”

die Tasche : çanta
eine Tasche : bir çanta
keine Tasche : “bir çanta değil” veya “hiçbir çanta”

Bu bölümle beraber Almanca’da bulunan belirli artikeller (der,das,die), olumlu-belirsiz artikeller (ein,eine) ve olumsuz belirsiz (kein,keine) olmak üzere artikel grupları hakkında bilgiler verdik.

Bir sonraki bölümde artikellerin kullanım alanlarını inceleyeceğiz.