Begrüßen und Verabschieden: Selamlaşmalar ve Vedalaşmalar

 Begrüßen und Verabschieden: Selamlaşmalar ve Vedalaşmalar


ALMANCA

 1. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? – Danke gut!
 2. Guten Tag, Herr Yunus! – Guten Tag!
 3. Guten Abend, Frau Sevil! – Guten Abend!
 4. Auf Wiedersehen, Herr Fatih! – Auf Wiedersehen!
 5. Tschüs, bis morgen! – Tschüs!
 6. Guten Morgen, Ahmet! – Guten Morgen!
 7. Guten Tag, Frau Gözde! – Guten Tag!
 8. Hallo, Kasia! – Hallo!
 9. Guten Abend, Herr Yunus! – Guten Abend!
 10. Grüß Gott, Frau Maja! – Grüß Gott!
 11. Servus, Aysun! – Servus!

OKUNUŞLARI

 1. Gutın Morgın, vi geyt es iinın? – Danke gut!
 2. Gutın Tag, Her Yunus! – Gutın Tag!
 3. Gutın Abınd, Fırau Sevil! – Gutın Abınd!
 4. Auf Viderziın, Her Fatih! – Auf Viderziın!
 5. Çüss, bis morgın! – Çüss!
 6. Gutın Morgın, Ahmet! – Gutın Morgın!
 7. Gutın Tag, Fırau Gözde! – Gutın Tag!
 8. Halo, Kasia! – Halo!
 9. Gutın Abınd, Her Yunus! – Gutın Abınd!
 10. Grüs Got, Fırau Maya! – Grüs Got!
 11. Serfus, Aysun! – Serfus!

TÜRKÇE

 1. Günaydın, nasılsınız? – Teşekkürler iyi!
 2. İyi günler, Bay Yunus! – İyi günler!
 3. İyi akşamlar, Bayan Sevil! – İyi akşamlar!
 4. Hoşça kal, Bay Fatih! – Hoşça kal!
 5. Görüşürüz, yarın görüşürüz! – Görüşürüz!
 6. İyi sabahlar, Ahmet! – İyi sabahlar!
 7. İyi günler, Bayan Gözde! – İyi günler!
 8. Merhaba, Kasia! – Merhaba
 9. İyi akşamlar, Bay Yunus! – İyi akşamlar!
 10. Selam, Bayan Maya! – Selam!
 11. Selam, Aysun! – Selam!

Saygılarımla.

Yunus Kaytan