Familie Kaytan – Die Familie

Familie Kaytan – Die Familie ” Kaytan Ailesi – Aile ”


ALMANCA:

Das ist Familie Kaytan. Meryem Kaytan ist am 4. April 1984 in Berlin geboren.

Sie ist Hausfrau. Meryem ist mit Ali verheiratet.

Ali Kaytan ist am 20. Dezember 1988 in Köln geboren.
Er ist Lehrer von Beruf.

Meryem und Ali haben drei Kinder: Ayşe, geboren 2000, Mehmet, geboren 2002 und Selin, geboren 2005.


OKUNUŞLARI:

Das ist Famili Kaytan. Meryem Kaytan ist am firte April noynseynhundert fiaundahtsig in Berlin geborın.

Zi ist Hausfırau. Meryem ist mit Ali ferhayratıt.

Ali Kaytan ist am zvansigte Desemba neunseynhundert ahtundahtzig in Köln geborın.
Ea ist Lehrer fon Beruf.

Meryem und Ali habın dray Kinda: Ayşe, geborın sıvaytauzınd, Mehmet, geborın sıvaytauzındsıvay und Selin, geborın sıvaytauzındfünf.


TÜRKÇESİ:

Bu Kaytan ailesidir. Meryem Kaytan 4 Nisan 1984 yılında Berlin ‘de doğdu.

O ev hanımıdır. Meryem Ali ile evlendi.

Ali Kaytan 20 Aralık 1988 yılında Köln ‘de doğdu.

Onun mesleği Öğretmendir./ O öğretmendir.

Meryem ve Ali ‘nin 3 çocuğu vardır: Ayşe, 2000 yılında doğdu, Mehmet, 2002 yılında doğdu ve Selin, 2005 yılında doğdu.


Saygılarımla.

Yunus Kaytan

İlgili makaleler izin almaksızın kopyalamak yasal bir suçtur. Sitemizde ki tüm yazılar noter onaylı olmakla birlikte, ihtarname sonrası kaldırılmazsa yaptırımı maddi olarak 4.750 tl olmakla birlikte, ilgili site/ler erişime kapatılmaktadır.