Wie heißen Sie? Adınız nedir? >Alıştırmamız<

 Wie heißen Sie? Adınız nedir?


ALMANCA

Yunus: Guten Tag, wie heißen Sie?

Aysun: Ich heiße Aysun.

Und wie heißen Sie?

Yunus: Ich bin Yunus.

Aysun: Angenehm.

Yunus: Angenehm.

Aysun: Auf Wiedersehen!

Yunus: Auf Wiedersehen!


OKUNUŞLARI

Yunus: Gutın Tag, vi haysın Zi?

Aysun: İh hayse Aysun.

Und vi haysın Zi?

Yunus: İh bin Yunus.

Aysun: Angeneem.

Yunus: Angeneem.

Aysun: Auf Viderzeın!

Yunus: Auf Viderzeın!


TÜRKÇE

Yunus: İyi günler, isminiz nedir?

Aysun: İsmim Aysun.

Ve (Ya peki), sizin isminiz nedir?

Yunus: Ben Yunus.

Aysun: Güzel.

Yunus: Güzel.

Aysun: Görüşürüz!

Yunus: Görüşürüz!


Saygılarımla.

Yunus Kaytan