Almanca Zarflar, Almanca Belirteçler

ALMANCADA BELİRTEÇLER (Almanca zarflar) Konu Anlatımı

ZAMAN ZARFLARI

Fiillerin anlamlarini zaman acisindan sinirlandirirlar.

Nitelikleri:

1- Eyleme (isim, sifat, zamir) sorulan “ne zaman”, “ne kadar süre” sorusuna cevap verir.

2- Zaman zarfları, zarf olarak kullanılan cesitli zaman adlaridir.

Durum eklerini aldiklari taktirde zarf olmazlar, isimlesirler.

Baslıcaları:

dün, evvela, gece, yarın, uzun süre, gündüz, cuma günü, henüz, önceki gün, aksam, sabah, aksamleyin, sabahleyin, az önce, gec, iki gün, iki saat, on dakika, iki günde, iki saatte, haftaya, uzun zaman, demin, henüz, hala, güpegündüz, daha, gene, yine, artık, sonra, bugün, daima, hep, hemen, geceleri, biz gelmeden, sabahları, önceden, ayda bir, buraya gelmeden, anlatırken, yasarken …”

Az önce gitmisti.
Sonra geldiklerini bildiririm.
Ayda bir ugrar buralara.
Toplantı üc saat sürdü.
Okulu bu sene bitireceğim.
Henüz islerim bitmedi.
Artık buralara gelmeyeceğim.
Yarın gideceklermis.
Zeynep dün aksam aradi. .

“-leri” eki zaman isimlerine gelerek -iyelik anlamı tasimadan- “her” anlamı katacak sekilde zaman zarfı yapar:

pazartesileri, sabahları, aksamları, önceleri, ikindileri…

“-leyin” eki az sayıda zaman zarfı yapar:

geceleyin, sabahleyin, aksamleyin…

“-e, -de, -den” ekleri ve bu eklerle birlikte bazı edatlar zaman zarfı yapar:

Yola cıktık; aksama geliriz sanırım.
Bayramlarda bütün aile bir araya toplanır.
Yiyeceklerinizi sabahtan hazırlamıstım.

“-in” eki de zaman isimlerine geldiginde zaman zarfı yapar:

yazın, kısın, ilkin, güzün…

Edat iceren ve fiilin başlangıc ve bitis zamanını belirten zarflar edat tümleci olarak da kullanilirlar.

Sabahtan beri burada oturuyoruz.
Aksama kadar geri döner misin?
Günlerden beri kar yagıyordu.
Dolu aksama kadar iki defa yagdi.

Zaman anlamı tasıyan zarf-fiiller ve zarf-fiil grupları da zaman zarfı olarak kullanılır:

Dizi baslamadan onlarca reklam koydular.
Bizi karsısında görünce donakaldi.
Beni dinlerken sabirsizlaniyordu.
Istanbul’a geleli iki yıl oldu.

Not:
“zamaninda” beizeiten, rechzeitig
“vaktinde” pünktlich


RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELERÖmür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞREN

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.