5 Tem, 2018

Almanca Tiyatro veya Konserde [ beim Theater oder Konzert ]


Almancada Tiyatro ve Konser ile ilgili kelimeler ve örnek cümle kaliplari.

..

Almanca Tiyatro ile ilgili sözcükler


Aktör : Schauspieler ( Şauşpiler )

Aktris : schauspielerin ( Şauşpilerin )

Başoyuncu : Hauptşauşpieler ( Hauptşauşpiler)

Bilet: Eintrittskarte (Ayntritskarte)

Çılgınca : Wie Verrückt (Vi Ferükt )

Dram : Drama ( Drama )

Dürbün : Teleskop ( Teleskop )

Eğlenceli : amysant ( Amüzant )


Eser : Werk ( Verk )

Hevessizce : Unwollent ( unvolent )

Kompositör : Komponist ( Komponist )

Pardesü : Mantel ( Mantel )

Perde arası : zwischen Akt ( Tsvişen akt )

Perde (Tiyatro ) : Akt (akt)

Sirk : Zirkus ( Tsirkus )

Sıkıcı : langweilig (langvayilig)

Sıra : Reihe (Rayhe )Şarkı : Lied ( Lit )

Tiyatro : Theater ( Teyater )

Şehir Tiyatrosu :Stadttheater ( Ştatteyater )

Temsil :Vorführung (Forfürunk)

Ünlü : Berühmt ( Berümt )

Vestiyer : Jackengardarobe ( Yakengardarobe )

Yazar :Schrifftsteller – Autor ( Şriftşteler -autor )

Yetenek : Talent (Talent )

Yer : Platz ( Plats )

 


Almak (Bilet ) : Eintriftskarte Kaufen ( Ayntritskarte kaufen )

Ayırtmak : Reservieren ( Rezerviren)

Oynamak : Spielen (Şpilen)

Elde etmek : Besorgen ( Bezorgen )

Ertelemek : Vertagen ( Fertagen )

Tükenmek : Ausverkauft sein ( Ausferkauft zayn)


Almanca Tiyatro & Konserde örnek cümleler ;Bu akşam ne yapıyorsunuz ?

Was machen wir Heute abend?

Vas mahen vir hoyte abent?

 

Bu akşam için bir planınız var mı?

Haben sie etwas vor, heute aben?

Haben zi etvas for,hoyte abent?

 

Bu akşam şehir tiyatrosuna gidelim mi?

Las uns heute abend ins stadttheater gehen ?

Las uns hoyte abent ins ştatteyater gehen.

 

Tiyatroya mı yoksa sinemaya mı gitmeyi tercih edersiniz ?

Möctest du lieber ins theater oder ins kşno gehen?

Möhtest du liber ins teyater oder ins kino gehen?

 


Bugün tiyatroda ne oynuyor?

Was spielt heute im theater?

Vas şpilt hoyte im teyater?

 

Temsil kaçta başlıyor?

Wann beginnt die vorführung?

Von begint di forfürunk?

 

Bu akşam için bilet var mı?

Gibt es für heute abend eine eintrittskarte?

Gipt es für hoyte abent ayne ayntritskarte?

 

 

 

Tüm biletler tükenmiştir (satılmıştır).

Die ganzen eintrittskarten sin ausverkauft.

Di gantsen ayntritskarten zint ausferkauft.

 

Biletler nereden alınacak?

Von wo werden die einrettskarten?

Fon vo verden di ayntritskartern gekauft?

 

Ortalardan bir yer istiyorum.

Ich möchte einen platz irgendwo in der mitte.

İh möhte aynen plats irgentvo in der mite.

 

Çok arkada olmasın, lütfen.

Bitte nicht ganz hinten.

Bitte niht gants hinten.

 

Bilet elde edemeyeceğiz.

eintrittskarten werden wir nicht bekommen.

Ayntritskarten verden vir niht bekomen.

 

En ucuz yerler hangileri?

Welche sind die billigsten platze?

Fon der ersten rayhe biliksten pletse?

 

Bu yerden iyi görebiliyor musunuz?

Können sie von hieraus gut sehen?

Könen zi fon hiraus gut zehen?


 

Dürbün gerekiyor.

Man braucht ein teleskop.

Man brauht ayn teleskop.

 

Perde arası ne kadar sürecek?

Wie lange wird es zwische den akten dauern?

Vi lange virt es tsvişen den akten duaern?

 

Sadece barda alınabilir.

Man kann es nur an der bar bekommen.

Man kan es nur an der bar bekomen.

 

Gel! Birer sigara içelim

Komm! LAs uns eine zigarette rauchen.

Kom! las uns ayne tsigarette rauhen.

 

Perde kalkıyor.

Der vorhang geht auf.

Der forhank get auf.

 

Bu eserin temsili ertelenmiştir.

Die vorführung dieses werkes wurde vertagt.

Die forfürunk dizes verkes vurde fertakt.

 

Başoyuncu yetenekli değil.

Der hauptschauspieler kein talent.

Der hauptşauşpiler hat kayn talent.

 

Eser eğlenceli (sıkıcı)’dır.

Das werk ist amysant. Das werk ist langweilig.

Das verk ist amüzant / das verk ist langvaylig.

 

 

Çılgınca (Hevessizce ) alkışladılar.

Sie haben wie verückt geklatscht. Sie haben unwollent geklatscht.

Zi haben vi ferükt geklatşt. / Zi haben unvolent geklatşt.

 

Çocukları sirke götürünüz.

Bringen sie die kinder ins zirkus.

Bringen zi di kinder ins tsirkus.

 

Temsil hoşunuza gitti mi?

Hat ihnen die vorführung gefallen?

Hat inen di forfürunk gefalen?


Bu akşama konsere gidelim mi ?

Gehen wir heute ins konzert?

Gehen Vir hoyte ins kontsert?

 

Bu akşamki konser için iki biletim var.

Ich habe zwei eintritskarten für das konzert heute abend.

Ih habe tsvay ayntritskarten für das kontsert hoyte abent.

 

Kim yönetiyor?

Wer dirigiert?

Ver Dirigiyert?

 

Türk orkestrasının yönetmeni.

Der Regiesör des türkischen orkestras.

Der rejisör des türkişen orkestras

 

Belediye bandosunun çalmakta olduğu müziği dinliyorum.

Ich höre der gemeindekapele tsu.

Ih höre der gemayndekapele tsu.

 

Oda müziği hoşunuza gidiyor mu?

Mögen sie zimmermusik?

Mögen zi tsimermuzik?

 

Solist ünlü bir sopranodır.

Der sanger ist ein berühmter soprano.

Der zenger ist ayn berümter soprano.

 

Bu operada ikinci perdede bir bale var .

In der oper gibt es im zweitrn akt ein bale.

In der oper gipt es im tsvayten akt ayn bale.

 

Dün akşamki resitale katıldınız mı?

Waren sie im resital gestern Abend?

Varen zi im resital gestern abent?

 

Almancada Sinema ile ilgili kelimeler ve örnek cümle kaliplari icin tiklayin.

5 Tem, 2018

Almanca Poliste Pasaport


Almancada Poliste karakolunda veya Pasaport islemlerinde kullanilan cümle kaliplari.

..

Pasaport dairesi nerede?

Wo ist die passbehörde?

Vo ist di pasbehörde?

 

…..Konsolusluğu nerede?

Wo is das ….. Konsulat ?

Vo ist das …. konzulat?

 

Pasaport bölümünde iş saatleri nelerdir?

Wie sind die arbeitszeiten des passamtes?

Vi zint di arbaytstsayten des pasamtes?

 

Adınız, soyadınız,yaşınız, mesleğiniz.

İhr name,nachname, alter und beruf.

İr name, nahname, alter unt beruf.

 

Evli misniz yoksa bekâr mısınız?

Sind sie ledig oder verheirtet?

Zint zi ledik oder ferhayratet?

 

İşte pasaportum.

Hier,mein pass.

Hir,mayn pas

 

Vizeniz var mı?

Haben sie ein viza?

Haben zi ayn viza?

 

İşte vizem.

Da,mein viza.

Da, mayn viza

 

Oturms izniniz var mı?

Haben sie ein aufenthaltserlaubnis?

Haben zi ayn aufenhalterlobnis?


Nereden geliyorsunuz?

Woher kommen sie?

Voher komen zi?

 

Almanya’dan geliyorum.

ICh komme aus deutschland.

Ih kome aus doytşlant.

 

Almanım.

Ich bin ein deutscher.

Ih bin ayn doytşer.


Türküm.

Ich bin ein Türke.

Ih bin ayn türke.


Türküm ama kendimi Alman gibi hissediyorum.

Ich bin ein Türke fühle mich aber wie ein Deutscher

 

Yabancı bir işçiyim.

Ich bin ein gastarbeiter.

Ih bin ayn gastarbayter.

 

Turistim.

Ich bin ein tourist.

Ih bin ayn torist.

 

Adım.

Mein name ist…

Mayn name ist…

 

Yolculuğunuzun sebebi nedir?

Aus welchem grund reisen sie?

Aus velhem grunt rayzen zi?

 


Türkiyeyi dolaşıyorum.

Ich umgehe die türkei.

Ih umgehen di türkay.

 

Yalnız başıma seyahat ediyorum.

Ich reise aleine.

Ih rayze alayne.

 

Burada iki ( üç, dört , …. ) yıl kalmaya niyetim var.

Ich habe vor hier zwei ( drei , vier ….) jahre zu bleiben.

Ih habe for hir tsvay ( Dray , fir …) yare tsu blayben

 

Oturma iznimi uzatmak istiyorum.

Ich möchte meine aufenthaltsgenehmigung verlangern.

İh möhte mayne aufenthaltsgenemigunk ferlengern 

 

Pasaportunuzu yenilemek zorundasınız.

Sie Müssen ihren pass auswechseln.

Zi müsen iren pas ausvekseln.

 

Vizeniz, e … ‘kadar geçerli.

İhr viza ist bis zum …. gultig.

İr viza ist bis tsum….. gültik.

 

Bu iş için kime başvurmalıyım?

Bei wem muss ich mich für diese sache anmelden?

Bay vem mus ih mih für dize zahe anmelden?

 

Polise bizzat gitmek icap edermi?

Muss man persöhnlich zur polizei gehen?

Mus man perzönlih tsur politsay gehen?

 

Ne zaman tekrar geleyim?

Wann soll ich wieder kommen.

Van zol ih vider komen.


Almanca Pasaport ile ilgili diger sözcükler…

5 Tem, 2018

Almanca Egitim Bilgileri – Bildungsfragen


Almancada egitim seviyeniz hakkinda bilgi vermek istediginizde kullandiginiz cümle kaliplari.

..

öğrencimisiniz……………. ………..Sind Sie Schüler(in)?
 
 hangi okuldan mezunsunuz?….Welche Schule haben Sie absolviert?
 
 hangi okula gidiyorsunuz?……..Welche Schule besuchen Sie?
 
 liseyi bitirdim…………………. …….Ich habe das Gymnasium beendet
 
 lisesi mezunuyum………………Ich habe das …….. Gymnasium absolviert
 
 üniversite mezunuyum…………...Ich bin Akademiker
 
 üniversitesinden mezunum..
Ich habe mein Stadium an der….Üniversitat abgeschlossen
 
 üniversitede okuyorum…….…..Ich studiere an der Üniversitat
 
 ne öğrenimi görüyorsunuz…..…Was studieren Sie?
 
 Tıp okuyorum…………………. …….Ich studiere Medizin.
 
 okumuyorum çalışıyorum……...Ich studiere nicht, ich arbeite.
 
 edebiyat bölümündeyim……..…Ich bin in der Literaturabteilung


Almancada Okul ve Egitim ile ilgili diger linkler

 

Okul ile ilgili kelimeler ve cümle kaliplari

 

Almanyada Egitim Sistemi 1

Almanyada Egitim Sistemi 2

5 Tem, 2018

Almanca Otel ve Konaklama


Almancada otel, Pansiyon ve konaklama ile ilgili önemli kelimeler ve örnek cümle kaliplari.

..

Otel : Hotel (Hotel)

Resepsiyon:  die Rezeption (Resepsion )

Kalmak (otelde ): Bleiben (Blayben)

Hizmetçi : Diener ( Diner)

Oda servisi : der Zimmerservice ( tsimer zervis)

Boş oda : Leeres zimmer ( Leres tsimer)

Numara : Nemmer (Numer)

Oda : Zimmer (Tsimer )

Boş oda: Leers Zimmer ( Leres tsimer)

Anahtar : Schlüssel ( Şlüsel)


Adres : Adresse ( Atrese )

Araba :Auto (Auto)

Arkadaş : Freund ( Froynt)

Asansör : Lift ( Lift )

Bagaj :Bagage (Begaje )

Bağlantı : Verbindung (Ferbindung)

Banyo : Bad (Bat )

Berber salonu : Friseursaal (Fizörzal )


Duş : Dusche ( Duşe)

Emanet : Bewahrung ( Bevarunk )

Erken : Früh( Frü)

Eşya : Sachen ( Zahen )

Garaj : Garage (garaje )

Gece : Nacht ( Naht)

Hemen : Sofort ( Zofort)


Şart : Bedingung ( Bedingunk)

Yarım pansiyon : Halbpension ( Halppenziyon)

Yemek : Essen ( esen )

İşlemek : Bearbeiten ( Bearbayten)

Memnun olmak : Zufrieden sein ( Tsufriden zayn)

Tercih etmek : Bevorzugen ( Befortsugen)

Ütülemek : Bügeln ( Bügeln)

Peşin : Bar ( Bar)

Hersey dahil: All inclusive

Yarim Pansyon: Halbpasion

Tam pansiyon : Vollpension ( folpenziyon)

Kahvaltı : Frühstück ( Früştük)

Kalorifer : Heizung ( Haytsunk)

Karanlık : Dammerung (Demerunk)

Kayıt defteri : Eintragbuch ( Ayntrakbuh)

Lokanta : Restaurant ( Restorant)

Merkezi ısıtma : Zentralheizung ( Tsentralhaytsunk)


Öğrenci yurdu : Studentenheim ( Ştudentenhaym)

Radiatör : Radiator ( Radiyator )

Sakin : Ruhig ( Ruhik)

Harcama : Ausgehen ( Ausgeben)

Havlu : Handtuch ( Hanttuh)

Santral : Zentrale ( Tsentrale )

Tek kişilik : Einzel ( Ayntsel)


Tuvalet :Klo – toilette ( klo – toyilete )

Ücret :Preis (Prays)

Zil : Klingel ( klingel)

Yastık :Kopfkissen ( Kopfkisen)

Yatak örtüsü :Bettdecke ( Betdeke )


Ayırmak :Trennen ( Trenen)

Dahil olmak: Dazu gehören ( Datsu gehören)

Hesap : Rechnung ( Rehnunk)

Çeşit :Verschieden ( Ferşiden)

Çamaşırhane : Wascherei ( Veseray)


Elbise : Kleid ( Klayt)

Kira : Miete ( Mite )

Lezzetli : Geschmackvoll ( Geşmakfol)

Pansiyon : Pension ( Penziyon )

Yıkamak: Waschen ( Vaşen)

 
 

Neyi tercih ediyorsunuz; Pansiyonu mu yoksa oteli mi ?

Was bevorzugen sie,eine persion oder ein hotel?

Vas befortsugen zi, ayne penziyon oder ayn hotel?

 

Bir oda istiyorum.

Ich möchte ein zimmer.

İh möhte ayn tsimer.

 

Boş odanız varmı?

Haben sie ein leeres zimmer?

Haben zi ayn leres tsimer?

 

Çok önceden odayı tutmanız gerekiyordu.

Sie hatten das zimmer schon vorher mieten sollen.

Zi heten das tsimer şon forher miten zolen.

 

Odayı görebilir miyim ?

Kann ich das zimmer sehen?

Kan ih das tsimer zehen?

 

Şartlarınız nelerdir?

Was für bedingungen haben sie?

Vas für bedingungen haben zi?

 

Tam pansiyon veriyor musunuz?

Haben sie eine vollpension?

Haben sie ein folpenziyon?

 


Herşey arızalı.

Alles ist kaputt.

Ales ist kaput.

Buralarda çamaşırhane var mı?

Gibt es hier eine wascherei?

Gipt es hir ayne veşeray?

 

Pansiyondan memnun musunuz?

Sİnd sie von der pension zufrieden?

Zint zi fon der penziyon tsufriden?

 

Odalar temizlenmemiş.

Die zimmer sind nicht sauber gemacht worden.

Di tsimer zint niht zauber gemaht vorden.

 


Anahtar kapatmıyor.

Der schlüssel schliesst nicht.

Der şlüsel şlist niht.

 

Fakat yemek çeşitli ve lezzetli.

Aber das Essen ist verschieden und geschmackvoll.

Aber das esen ist ferşiden unt geşmakfol.


Kirayı peşin mi ödemeliyiz?

Müssen wir die miete voraus bezahlen?

Müsen vir di mite foraus betsalen?

 

Sıcak (soğuk) bir duş almak istiyorum.

Ich möchte eine warme (kalte) dusche nehmen.

Ih möhte ayne varme (kalte) duşe nemen.


Tek kişilik oda ne kadar?

Was kostet ein Einzelzimmer?

Vas kostet ayn aynzelzimer?

   
   

Formu doldurun.

Füllen Sie das Formular bitte aus!

Fülen zi das formular bite aus.


Burayı imzalayın.

Unterschreiben Sie hier!

Unterşrayben zi hir.


Boş odanız var mı?

Haben Sie Zim-mer frei?

Haben zi zimmer fray?


İki kişilik odamız kaldı

Ja, nur Doppelzi-mmer.

Ya nur dopelzimmer.


Ne kadar kalacaksınız ?

Wie lange wollen Sie bleiben?

Vi lange volen zi blayben?


Yanlızca bir gece.

Nur eine Nacht.

Nur ayne naht.


Kesin bilmiyorum.

Ich weiß noch nicht.

İh vays noh niht.


Fiyat nedir?

Was kostet es?

Vas kostet es?

   
   

Çift kişilik oda ne kadar ?

Was kostet ein Doppelzimmer?

Vas kostet ayn dopelzimer?


Kahvaltı dahil mi?

Frühstück inber-griffen?

Frühştük inbergrifen?


Kredi kartı kabul ediyor musunuz?

Nehmen Sie Kre-di karten?

Nehmen zi kredi karten?


Akşam yemeği saat kaçta?

Wann wird das Abendessen serviert?

Van vird das abend esen servirt?


Banyolu.

Mit Bad.

Mit bad.


Duşlu.

Mit Dusche.

Mit duşe.


Balkonlu.

Mit Balkon.

Mit balkon.


Manzaralı.

Mit Aussicht.

Mit aussiht.


Denize bakan.

Mit Aussicht auf das meer.

Mit aussiht auf das mer.


Ne kadar sürer?

Wie lange wird das dauern?

Vi lange vird das dauern?


Ne zamana hazır olur ?

Wann ist das fertig?

Van ist das fertig?


Burada kamp ya-pabilirmiyiz ?

Können wir hier zelten?

Könen vir hir zelten?


Yakınlarda bir kamping bölgesi var mı ?

Gibt es hier in der Nahe einen Campingplatz?

Gibt es hir in der nehe aynen kampingplatz?


Elektrik ve su var mı?

Sehen Wasser und Strom zur Verfagung?

Sehen vaser und strom zur verfagnung?


Kasaba buradan ne kadar uzakta?

Wie weit weg ist das Dorf?

Vi vait veg ist das dorf?Turizm bürosunun nerede olduğunu söyler misiniz?

Wo ist das Büro für Tourismus? 

vo ist das büro für turismus  


Bana iyi bir otel tavsiye eder misiniz?

Können Sie mir ein gutes Hotel empfelen?  

können zii mir ayn gutes hotel emfeğlın  


Birinci sınıf otel  …….  caddesinde bulunur.

Ein Hotel von der ersten Klasse befindet sich in der ……..Straße. 

ayn hotel fon der ersten klasse befindet zih in der ……ştrase  


İyi otel …….. caddesinde bulunur.  

Ein gutes Hotel befindet sich in der……… Straße.  

ayn gutes hotel befindet zih in der…….ştrase  


Bir oda rica ediyorum.  

Ich möchte ein Zimmer. 

ih möhte ayn simmar  


Boş odalarınız var mı?  

Haben Sie freie Zimmer? 

haben zii fraye simmar  


Tek yataklı oda istiyorum.  

Ich möcthe ein Zimmer mit einem Bett. 

ih möhte ayn simmar mit aynem bet  


İki yataklı oda istiyorum.

Ich möchte ein Zimmer mit zwei Betten.  

ih möhte ayn simmar mit svay betten  


Banyolu bir oda istiyorum.  

Ich möchte ein Zimmer mit Bad  

ih möhte ayn simmar mit baat  


Çocuk yatağı olan bir oda istiyorum.  

Ich möchte ein Zimmer mit einem Bett fürs Kind.  

ih möhte ayn simmar mit aynem bet fürs kint  


Bir apartman dairesi istiyorum.  

Ich will eine Wohnung. 

ih vil ayne voğnung  


Teraslı bir oda istiyorum.  

Ich ein Zimmer mit Terrasse. 

ih vil ayn simmar mit terrasse  


Denizi gören bir oda istiyorum.

Ich will ein Zimmer mit Blick aufs Meer. 

ih vil ayn simmar mit blik avfs meer  Size ne zaman için bir oda lazımdır?  

Für wann brauchen Sie ein Zimmer? 

für van bravhen zii ayn simmar  


Bana bir gün için bir oda lazımdır.  

Ich brauche ein Zimmer für einen Tag.  

ih bravhe ayn simmar für aynen tag

Oda tutmak istiyorum.  

Ich will ein Zimmer mieten.  

ih vil ayn simmar miiten  


Adım …… dır.

Mein Name ist……… 

mayn name ist….  


Eşimin adı …….. dır.

Der Name meiner Fraumeines Mannes….ist.  

der name mayner fravmaynes mannes ….ist  


İşte belgelerimiz.  

Hier, unsere Scheine. 

hiir, unzere şayne  


Ben …. de doğdum.  

Ich bin in…… geboren. 

ih bin in …… geboren  


Eşim ….. de doğdu.  

Meine Frau mein Mann ist in …… geboren.  

mayne frav mayn man ist in ….geboren  


Odamın numarası kaçtır?

Was ist meine Zimmernummer?  

vas ist mayne simmarnummmar  


Hangi katta bulunuyor?  

Im welchem Stock ist es? 

im velhem ştok ist es  


Anahtarı rica ederim.  

Ich bitte um den Schlüssel.  

ih bitte um değn şlüssel  


Asansörünüz var mı?

Haben Sie einen Aufzug?  

haben zii aynen avfsug  


Eşyamın taşınmasını rica ederim.

Ich bitte Sie um mein Gepäck zutragen.  

ih bitte zii um mayn gepek su tragen  


Kat görevlisi kadın nerede?  

Wo ist die Haushälterin? 

vo ist dii havshelterin  


Kahvaltı kaçta?  

Wann ist das Früstück? 

van ist das früğştük  


Kahvaltıyı odama getirtebilir miyim?  

Kann ich das Frühstück ins Zimmer bestellen? 

kan ih das früğştük ins simmar beştellen  


Öğle yemeği saat kaçta?  

Wann ist das Mittagessen? 

van ist das mittagessen  


Akşam yemeği saat kaçta?

Wann ist das Abendessen? 

van ist das abentessen  


Beni saat …… de uyandırınız.  

Wecken Sie mich um …….. Uhr auf.  

vekken zii mih um …. uğr avf  


Yemek salonu nerededir?  

Wo ist der Speisesaal? 

vo ist der şpayzezaal 


Ben yarın yola çıkıyorum.

Ich reise morgen ab. 

ih rayze morgen ap  


Hesabı rica ediyorum.

Bitte die Rechnung. 

bitte dii rehnung  


Pahalı olduğunu sanıyorum.  

Ich denke es ist zu teuer. 

ih denke es ist su toyar  


Hizmetinizden memnunum.  

Ich bin von Ihrem Diest sehr zufrieden. 

ih bin fon iğrem diinst zeğr sufriiden  


Otelde rahatı iyi idi.  

Im Hotel war ihre Gemütlichkeit gut.  

im hotel var iğre gemütlihkayt guut  


Benim eşyalarımı lütfen (vapura, otomobile) gönderiniz.  

Schicken Sie meine Sachen (zum Wagen, Dampfer). 

şikken zii mayne zahen (sum vagen,damfer)  

 

Pansiyon rica ediyorum.  

Ich bitte um ein Pensionat. 

ih bitte um ayn panzionat  


Bir günlük fiyatı ne kadardır?  

Was kostet es täglich? 

vas kostet es teglih  

 

Döşeli bir oda nereden bulabilirim?

Wo kann ich ein mobiliertes Zimmer finden?  

vo kan ih ayn mobiliirtes simmar finden  


Evin sahibini rica ediyorum.  

Ich bitte um den Hausbesitzer.  

ih bitte um değn havsbezitser  


Döşeli bir oda fiyatı ayda ne kadardır?

Wie viel kostet ein mobiliertes Zimmer im Monat? 

vii fiil kostet ayn mobiliirtes simmar im monat  


Bana bir ay için bir oda lazımdır.

Ich brauche ein Zimmer für einen Monat.  

ih bravhe ayn simmar für aynen monat 


Bana iki hafta için bir oda lazımdır.

Ich brauche ein Zimmer für zwei Wochen. 

ih bravhe ayn simmar für svay vohen  

   

 

5 Tem, 2018

Almanca Ucak yolculug


Almanca Uçak yolculuğu ile ilgili önemli sözcük ve cümleler.

..

Havaalanı nerede ?

Wo ist der Flughafen?

Vo ist der flukhafen?

 

Havaalanına nasıl gidebilirim?

Wie kann ich zum flughafen kommen?

Vi kan ih tsum flukhafen komen?

 

Berlin ilk uçak kaçta kalkıyor?

Wan fliegt das erste flugzeug nach berlin?

Van filgt das erste fluktsoyk nah berlin?

 

Bremen’e sonraki uçak kaçta kalkıyor?

Wann flieght das nachste flugzeug nach bremen?

Von flight das nehste fluktsoyk nah bremen?

 

Biletler nerede satılıyor?

Wo werden die flugscheine verkauft?

Vo verden di flulşayne ferkauft?

 

Frankfurt’a gidiş- dönüş bileti ne kadar?

Was kostet ein hin und rückflugschein nach frankfurt?

Vas kostet ayn hin unt rükfulukşayn nah frankurt?

 

İstanbul için iki yer ayırtmak istiyorum.

Ich möchte zwei platze nach istanbul buchen.

Ih möhte tsway pletse nah istanbul buhen

 

Müracaat nerede?

Wo ist die anmeldung?

Vo ist di anmelduk?

 

Uçak zamanında varacak mı ?

Wird das flugzeug pünktlich ankommen?

Virt das fluktsoyk pünktlih ankomen?

 

Uçak 20 dakika gecikme ile varacak.

Das flugzeug hat zwanzig minuten verspatung.

Das fluktsoyk hat tsvantsik minuten ferşpetunk

 

Uçuş kötü hava şartlarından dolayı gecikecek.

Der flug wird sich wegen schlechten wetterver haltnisse veerspaten.

Der fluk virt zih vegen şiehten veterferheltnise ferşpeten.

 

Dikkat! şirketi berlin’den gelen 505 sefer.

Achtung! der fünfhundertfunf flukaus berlin der firma.

Ahtunk! der fünfhundertfünf fluk aus berlin der firma.

 

Saat tarifesi bekleme salonunda.

Der zeittarif ist im wartesaal.

Der tsayttarif ist im vartezal.

 

…. havaalanına iniyoruz.

Wir landen auf dem… flughafen.

Vir landen auf dem …. Flukhafen.

 

Lütfen amniyet kemerlerinizi bağlayın.

Bitte schnallen sie sich an.

Bitte şnalen zi zih an.

 

Emniyet kemerini çözebilir miyim?

Darf ich den sicherheitsgurt lösen?

Darf ih den ziherhaytsgurt lözen?

 

Gümrük muayenesine geçin.

Gehen sie and die zollkontrolle.

Gehen zi an di tsolkontrole.

 

…Her yolcuya 30 kilo ücretsiz bagaj izni veriliyor.

Jeder pasagier darf dreisig kilo gepack umsonst mitnehmen.

Yeder pasagir darf draysik kilo gepek umzonst mitnemen.

 

Bagaj kaç kilo geliyor?

Was wiegt das gepack?

Vas vikt das gepek?

 

15 kilo fazla taşıyorsunuz.

Sie tragen fünfzehn kilo zu viel.

Zi tragen fünftsen kilo tsu fil.

 

Yolculuk nasıldı?

Wie war die reise?

Vi var di rayze?


Guten Flug – iyi ucuslar
Gute Reise – iyi seyahat ler

Ihre Sitz-Platz Nummer ist-Koltuk numaraniz —

Möchten Sie Raucher-Platz oder Nichtraucher-Platz
Sigara icilen bölümmü istersiniz yada icilmeyenmi

Haben Sie Hand-Gepäck-El cantanis varmi
Ihre Hand-Gepäck bitte- El cantaniz lütfen

planen: tasarlamak
das Flugzeug: ucak
abfliegen: hareket etmek(ucak)
annullieren: iptal etmek
die Verspätung: randevu
die Ermäßigung: indirim
überlegen: düsünmek
melden,verkünden: haber vermek
landen: yere inmek(ucak icin)
die Zollkontrolle: gümrük muayenesi


der Auskunftschalter: danisma masasi
die Verspätung: gecikme
technisch: teknik
die Störung: ariza
umbuchen: transfer etmek
prüfen lassen: kontrol ettirmek
die Mannschaft: mürettebat


Herzlich Willkommen!;hos geldiniz
gefallen: begenmek
angenehm: rahat
berühmt: meshur,ünlü
die Klippe: kayalik
neblig: sisli
bewölkt: bulutlu
das Gebiet: bölge
verzollen: gümrük vermek


Uçak :Flugzeug ( fluktsoyk)

Havaalanı : Flughafen ( Flukhafen)

Uçuş : Flug ( fluk)

Pilot :Pilot ( Fluk)

Hostes : Hostese (Pitot)

Yer hostesi : Hafen hostese (Hafen hosteze)


Uçuş hostesi :Flughostese (Flukhosteze)

Yolcu : Pasagier ( Pasajir)

Müracaat : Anmeldung ( Anmeldunk)

Röpar : Rotar ( Rotar )

Emniyet kemeri : Sicherheitsgurt (siherhaytsgurt)

Paraşüt : Fallschirm (Falşirm)


Kanat :Flügel ( Flügel)

Gelen : Kommender (komender)

Saat tarifesi : Stundentarif ( Ştundentarif)

Bagaj :Gepâck ( Gepek)

Kara inmek :Landen (Landen)

Havalanmak :Absetzen ( Apzetsen)

Bağlamak (emniyet kemerini): Sich anschnallen ( Zih anşnalen)

Gecikmek : Sich verspâten ( Zih ferşpeten)

Uçmak : Fliegen ( fligen)

 

Alle Reisenden werdwn an die Tür Nr.3 gebeten: Bütün yolcular 3 numarali kapiya cagriliyorlar.
wann Sie wollen: ne zaman isterseniz
zur rechten Zeit: tam zamaninda
pro person: adam basina
zollfrei: gümrüksüz
hoffentlich sehen wir Sie wieder: insaallah tekrar görüsürüz


die Hinfligskarte: gidis bileti
die Rückflugskarte: dönüs bileti

das Mehrgewicht: fazla bagaj
zu welcher Zeit: ne zaman?
Welche Flugzeuge fliegen nach….?:..‘ya hangi ucaklar vardir?
eine Nacht verbringen: bir gece kalmak
das Datum meiner Rückkehr: dönüsümün tarihi

die Flugsicherheit : uçuş güvenliği
der/die Steward/ess : Host/ hostes
die Flugnummer : uçuş numarası
Handy ausschalten : cep telefonunu kapatmak
im Anflug : inişte
gelandet : indi

5 Tem, 2018

Almanca Yolculuk – Otomobil yolculugu


Almancada araba yolculuklarinda en cok kullanilan cümleler ve kelimeler.

..

Türkce : Almanca ( Okunusu )


Araba : Wagen – Auto (Vagen – Auto)

Yol : Weg (Veg)

Şöför : Fahrer ( Farer )

Garaj : Garage ( Garaje)

Benzin : Benzin ( Bentsin)

Benzinci : Benzininstation ( Bentsinştatsiyon)

Benzin deposu : Benzintank ( bentsintank)

Direksiyon : Lenkrad (Lenkrat)


Kaporta : Karosserie ( Karoseri)

Fren :Bremse (Bremze)

Egzoz borusu : Auspuffsrohr ( Auspufsror)

Debriyaj : Kuplung ( Kuplunk)

Vites kutusu : Zehnradkasten ( Tsanratkasten )

Lastik : Reifen (Rayfen)

Yedek lastik : Ersatsreifen ( Erzatsrayfen)


Motor : Motor (Motor)

Römork : Anhânger ( Anhenger )

Far : Scheinwerfer (Şaynverfer )

Buji : Züntkerze ( Tstntkertse)

Plaka : Nummerschild (Numerşilt)

Korna : Hupe (Hupe)

Takoz : Balken (Balken )

Cam sileceği : Scheibenwischer ( şaybenvişer)


Karbüratör : Karburator – vergaser ( Karburator – Fergazer)

Kriko : Wagenheber ( vagenheber)

Radyatör : Radiator – kühler (Radiator – küler)

Akümülatör : Aku ( Aku )

Pedal : Pedal (Pedal)


Gaz Pedalı : Gaspedal ( Gaspedal)

Tampon : Stossdampfer (Forderşaybe)

Ön cam: Vorderscheibe ( Forderşaybe)

Arka cam : Hinterscheibe ( Hinterşaybe)

Kaza : Unfall ( Unfal)

Trafik : Verkehr ( Ferker)


Trafik kuralları : Verkehrsregeln ( Ferkersregeln)

Trafik İşaretleri : Verkehrszeichen ( Ferkerstsayhen)

Trafik ışığı : Ampel (Ampel)

Park yeri : Parkplatz ( Parkplats)

Ceza : strafe ( Ştraafe)

Park yapmak :Parken (Parken)

Fren Yapmak : Bremsen (Bremzen)


Durmak : Halten ( Halten)

Çarpmak : Anfahren (Anfaren )

Araba sürmek : Autofahren (autofaren)

Tamir etmek : Reparieren (Repariren)


Nürnberg‘e gitmek için hangi yolu kullanmalıyım ?

Welchen weg muss ich nehmen um nach Nürnberg zu gehen ?

Velhen veg muss ih nemen um nah nürnberg tsu gehen ?

  

Hangi yol daha iyidir?

Welcher weg ist besser?

Velher veg ist beser?

 

Bana yolu tarif eder misiniz?

Können sie mir den weg beschreiben?

Velher veg ist beser?

 

Bana Yolu tarif eder misiniz?

Können sie mir de weg beschreiben?

Könen zi mir den veg beşrayben?

 

Evet burdan sağa ( sola ) dönün ve doğru gidin.

Ja, biegen sie hier rechts (links) ein und gehen sie geradeaus.

Ya, bigen zi hir rehts ( links) ayn unt gehen zi geradeaus

 

Hamburg buradan ne kadar uzaklıktadır?

Wie welt ist hamburg von hier ?

Vi vayt ist hamburk fon hir?

 

Çok uzak (yakın) değil.

İst nicht weit (nah).

İst niht wayt (na).

 

Yolumuzu kaybettik.

Wir haben unseren weg verloren.

Vir haben unzeren veg ferloren

 

Tabelayı görmediniz mi?

Haben sie die tabelle nicht gesehen?

Haben zi di tabele niht gezehen?

 

Geri dönmek Zorundasınız çünkü bu yol kapalı.

Sie müssen zurückkehren, denn der weg ist zu.

Zi müsen tsurükkeren, den der veg ist tsu

 

Yolda çalışma var.

Bauarbeit auf der strasse.

Bauarbayt auf der ştrase.

 

Bizi şehre Kadar götürebilir miydiniz?

Könnten sie uns bis zur Stadt fahren?

Könten zi uns bis tsur stat faren?

 

Aşırı hızdan dolayı ceza ödemek zorundasınız.

Sie müssen wegen schnell fahren strafe zahlen.

zi müsen vegen şnel faren ştrafe tsalen

 

Ehliyetinizi görebilir miyim?

Kaan ich ihren Führerschein sehen?

Kan ih iren fürerşayn zehen?

 

Ön lastiklerden biri patladı.

Eines von den Vorderreifen ist geplatzt.

Aynes fon den forderrayfen ist geplatst

 

Farları niçin yakmadınız?

Warum haben sie die Scheinwerfer nicht angemacht?

Varum haben zi di Şaynverfer niht andemaht?

 

Benzin istasyonu nerede var?

Wo gibt es eine Benzinstation?

Vo gipt es ayne Bentsinştatsiyon?

 

İki kilometre içinde bir tane var.

Innerhalb zwei kilometer gibt es eine.

Inerhalp tsvay kilometer gipt es ayne

 

Benzin bititi. Benzinimiz kalmadi.

Benzin ist leer. Wir haben kein Benzin

Bentsin ist lea. wia haben kayn  Bentsin .

 

15 litre benzin (süper benzin).

Fünfzehn lieter normalbenzin (superbenzin)

Fünftsen liter normalbentsin (Superbentsin)

 

Lütfen yağ doldurun.

Bitte füllen sie öl ein.

Bitte fülen zi öl ayn.

 

Yağı ne zaman değiştireceksiniz?

Wann wechseln sie das öl?

Van vekseln zi das öl?

 

Lütfen frenleri ayarlayın.

Bitte stellen sie die bremsen ein.

Bitte ştelen zi di bremzen ayn.

 

Arka ve ön camı temizleyin

Waschen sie die Hinter- und vorderscheibe

Vaşen zi di hinter – forderşaybe.

 

Arabanın yıkanması için ne kadar ödeyeceğim?

Was muss ich für die reinigung meines wagens zahlen?

Vas mus ih für di raniggunk maynes vagens tsalen?

 

Çamurluğu tamir ettiniz mi ?

Haben sie den spoiler repariert?

Haben zi den şpoyler reparirt?

 

Arabanızın plaka numarası nedir?

Wie lautet das nummernschild ihres autos?

Vi lautet das numerşilt ires autos?

 

Aküyü kontrol ettiniz mi?

Haben sie die batterie kontrolliert?

Haben zi di bateri kontroliyert?

 

Arabam arızalandı.

Mein auto ist defekt.

Mayn auto ist defekt.

 

Araba niçin çalışmıyor?

Warum funktioniert das auto nicht?

Varum funktsiyoniert das auto niht?

 

Motorn sorunu nedir?

Was für probleme hat der motor?

Vas für propleme hat der motor?

 

Arabayı çekebilir miydniniz ?

Könnten sie den wagen abschleppen?

Könten zi den vagen abşlepen?

 

Bana yardım eder misiniz?

Können zi mir helfen?

Könen zi mir halfen?

 

Nerede bir tamirhane bulabilirim ?

Wo kann ich eine erkstatt finden?

Vo kan ih ayne verkştat finden?

 

Köşede bir tane var.

An der ecke ist eine.

An der eke ist ayne.

 

Yedek parça nerede satılıyor?

Wo werden ersatzteile verkauft?

Vo verden erzatstayle ferkauft?

 

Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

Ich bedanke mich sehr für ihre hilfe.

Ih bedanke mih zer für ire hilte.

 

Borcum ne kadar ?

Was schulde ich?

Vas şulde ih?

 

Park yeri nerede?

Wo ist ein parkplats?

 

Park fiyatı ne kadar ?

Was kostet das parken ?

Vas kostet das parken?

 

Arabamı park yerinden çıkaracağım.

Ich werde meinen wagen vom parkplazt holen.

Ih verde maynen vagen fom parkplats holen

 

Orada bi garaj var.

Da gibt es eine autogaraje.

Da gipt es ayne autogaraje.

 

Ne oldu ?

Was ist Geschehen?

Vas ist geşeeyen?

 

Bir kaza geçirdim.

Ich habe einen unfall verbracht.

Ih habe aynen unfal ferbraht.

 

Kaza nasıl oldu?

Wie isr der unfall geschehen?

Vi ist der unfal geşeyen?

 

Oldukça yavaş gidiyorum ama lastikler kaydı.

Ich fuhr ziemlich langsam, aber meine reifen sind gerutscht.

İh fur tsimlih lankzam, aber mayne rayfen zint gerutşt.

 

Benim suçum yok.

Ich habe keine schuld.

Ih habe kayne şult.

 

Arabalar için yeşil ışık yanıyordu.

Die ampel war grün für den autoverkehr.

Di ampel var grün für den autoferker.

 

Araba parmaklıklara çarptı.

Der wagen ist an die gitter gefahren.

Der vagen ist an di giter gefaren.

 

Arabanız sigortalı mı ?

İst ihr auto versichert?

İst ir auto fersihert?

 

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Wie fühlen sie sich?

Vi fülen zi zih?

 

İyi değilim.

Ich bin nicht gut.

ih bin niht gut

 

Bir ambulans çağırmak zorundayız.

Wir müssen einen krankenwagen rufen.

Vir müsen aynen krenkenvagen rufen.

 

Yaranız çok derin değil.

Ihre wunde ist nicht sehr tief.

ire vunde ist niht zer tif