2 Tem, 2018

Almanca Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları

Almanca Sıfatlar Konu Anlatımı

Almanca’da Sıfatlar (Adjektive) ve Sıfat Tamlamaları
  • I. SIFATLAR

Varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini vs. özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir.

Sıfatlar, isimlerden önce gelir ve isimlerle birlikte kullanılırlar.

Kocaman bir bahçenin içinde uzun kavak ağaçları…
Bir bahçenin içinde kavak ağaçları…

Çocuk parkında oynayan güzel çocuklar, ellerinde kırmızı balonlar…
Çocuk parkında oynayan çocuklar, ellerinde balonlar…

Genç adam, yaşlı adama yer verdi otobüste…
Adam, adama yer verdi otobüste…

Yukarıdaki cümlelerde koyu ile yazılan kelimeler birer sıfattır.Sıfatları cümleden çıkardığımızda anlam eksilmesini görüyoruz.Özellikle son cümleden sıfatları çıkardığımızda cümle anlaşılmaz bir hale geliyor.
Tekrar tanımlayacak olursak varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini vs. özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir.Örneğin kırmızı, büyük, küçük, yaşlı, eski, yeni, güzel, çirkin gibi kelimeler birer sıfattır.

(Türk dilbilgisinde bu kelimeler tek başlarına kulanıldığında sıfat değildir, sadece isimdir. Ancak “kırmızı kalem” şeklinde bir isimle beraber kulanılırsa o zaman sıfat özelliği kazanır, bu durumda “kırmızı kalem” sıfat tamlaması olmuş olur.Eğer bu kelimeler bir fiilin önünde kullanılırsa o zaman bunlara zarf denilir.)

Almanca’da ise jung (genç), grün (yeşil), gut (iyi) gibi kelimeler birer sıfattır.
Cümlede tek başlarına kullanılabilir, fiili niteliyorsa yine zarf görevi görür.
Fakat Almanca’da bu şekilde tek başına kullanılan sıfat sayısı çok azdır.
Sıfatların büyük bir bölümü yanında bir isim olmasını gerektirir, zaten sıfatın asıl görevi de herhangi bir varlığı nitelemektir.Dolayısıyla tek başına “kırmızı” kelimesini sıfat olarak algılamaktansa “kırmızı balon” sözcüklerindeki kırmızı sözcüğünü sıfat olarak algılamak daha yerinde olacaktır.

Almanca’da en çok kullanılan sıfatlardan bazıları şunlardır :

gut : iyi
schlecht : kötü
hässlich : çirkin
schön : güzel
grün : yeşil (ve tüm renkler birer sıfattır)
jung : genç
alt : yaşlı
faul : tembel
gesund : sağlıklı
krank : hasta
tief : alçak
hoch : yüksek
fleissig : çalışkan
klein : küçük
neu : yeni
alt : eski
klug : akıllı
sauber : temiz
lang : uzun
.
.
.

Sıfatların tek başlarına kullanılması ile ilgili verilebilecek çok fazla bilgi yoktur.Burada bizim inceleyeceğimiz asıl konu sıfatların en fazla kullanıldığı yer olan sıfat tamlamalarıdır.

    Almanca Sıfat Tamlaması Konu Anlatımı

  • II. SIFAT TAMLAMALARI

Bir veya daha fazla sıfatın, bir veya daha fazla ismi, renk, biçim, sayı vb. bakımından nitelediği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir.
Örneğin kırmızı balon, yeşil kravat, hızlı işlemci, genç adam, uzun kavak ağacı, gibi kelime grupları birer sıfat tamlamasıdır.
Türkçe’de sıfat tamlamaları bir sıfat ve bir ismin yanyana gelmesiyle oluşurken, Almanca’da sıfat tamlamaları için aşağıdaki genel kalıp kullanılır:

ARTİKEL + SIFAT + İSİM

Yukarıdaki kalıpta da görüldüğü gibi sıfatlar artikel ile isim arasında yer alır.
Almanca’da belirli, belirsiz, olumsuz belirsiz gibi artikel türleri olduğundan dolayı, sıfatlar da artikele uyum sağlamak
zorundadır ve her artikele göre sıfatlar farklı ekler alır.Bu arada, sıfatların aldığı eklerin sadece artikele göre değiştiğini
söylemek yanlış olur.
Sıfatların aldığı ekler, artikele, ismin tekil veya çoğul oluşuna, ismin haline göre değişir.

Ancak Almanca sıfat tamlamaları konusunda daha da ayrıntıya girmeden önce dilerseniz daha eski konularımızı biraz hatırlayalım.Öncelikle Almanca artikeller konusunu tazelemeniz gerekmektedir.Bir başka Almanca artikeller konusuna da göz atınız, bu konuda da artikeller başka bir açıdan ele alınmış.

Ayrıca der das die yani Almanca belirli artikeller konu anlatımı ve özellikle de Almanca belirsiz artikeller konu anlatımlarımıza da mutlaka göz atınız.Çünkü artikeller konusunu tam olarak öğrenmeden Almanca sıfat tamlaması dersini tam olarak kavrayamazsınız.Hatta Almanca artikeller konularına göz atmaya başlamışken neden daha da derine inip konuyu ayrıntılarıyla birlikte öğrenmeyelim ki?Bunun için işte size detaylı bir konu anlatımı daha verelim, Almanca olumsuz belirsiz artikeller konu anlatımı dersini de okuduktan sonra artık artikeller konusunda bilmediğiniz bir şey kalmayacak demektir.Son olarak bir de Almanca’da nerede artikel kullanılır nerede artikel kullanılmaz onu da öğrendik mi artık Almanca sıfat tamlaması konusuna başlayabiliriz 🙂

ARTİKELİ DER – DİE – DAS OLAN İSİMLERLE TAMLAMA YAPMA KURALI

ARTİKEL + SIFAT + SIFATA EKLENEN E TAKISI + İSİM

Sıfat : rot : Kırmızı
İsim : das Buch : Kitap
Tamlama : das rote Buch (Kırmızı kitap)

Sıfat : alt : Yaşlı
İsim : der Mann : Adam
Tamlama : der alte Mann (Yaşlı adam)

Sıfat : klein : Küçük
İsim : die BLume : Çiçek
Tamlama : die kleine Blume (Küçük çiçek)

Örneklerde görüldüğü gibi, der-die-das artikellerinden hangisini kullanırsak kullanalım, sıfata -e takısı ekliyoruz.
Yukarıdaki örnekler tekil isimler içindi, şimdi çoğul isimlere bakalım.
Bildiğiniz gibi çoğul isimlerle die artikeli kullanılıyordu.
Çoğul isimlerle tamlama yaparken bu kez -e takısını değil, -en takısını kullanacağız yani sıfata -en takısını ekleyeceğiz.

Sıfat : rot : Kırmızı
İsim : die Bücher : Kitaplar
Tamlama : die roten Bücher (Kırmızı kitaplar)

Sıfat : alt : Yaşlı
İsim : die Männer : Adam
Tamlama : die alten Männer (Yaşlı adamlar)

Sıfat : klein : Küçük
İsim : die BLumen : Çiçekler
Tamlama : die kleinen Blumen (Küçük çiçekler)

ARTİKELİ EIN – EINE OLAN İSİMLERLE TAMLAMA YAPMA KURALI

Bildiğimiz gibi der ve das artikellerinin belirsizi ein, die artikelinin belirsizi eine ‘dir.
O halde ein artikeliyle bir tamlama yapılacaksa:

EIN + CİNSİYETSİZ İSİMLER İÇİN (DAS) SIFATA ES TAKISI EKLENİR + İSİM

EIN + ERİL CİNS İSİMLER İÇİN (DER) SIFATA ER TAKISI EKLENİR + İSİM

EINE + DİŞİ CİNS İSİMLER İÇİN (DIE) SIFATA E TAKISI EKLENİR + İSİM

Yukarıdaki kuralı da diğerleri gibi ezberlemek lazımdır.

Sıfat : alt : Yaşlı
İsim : der Mann : Adam
Tamlama : ein alter Mann (Yaşlı bir adam)

Sıfat : klein : Küçük
İsim : die BLume : Çiçek
Tamlama : eine kleine Blume (Küçük bir çiçek)

Sıfat : rot : Kırmızı
İsim : das Buch : Kitap
Tamlama : ein rotes Buch (Kırmızı bir kitap)

Hatırlayacağınız gibi, ein ve eine artikelleri çoğulda kullanılmıyordu.
Dolayısıyla çoğul isimler için şöyle bir kural verilebilir:

SIFATA E TAKISI EKLENİR + İSİM

Sıfat : alt : Yaşlı
İsim : der Mann : Adam
Tamlama : alte Männer (Yaşlı adamlar)

Sıfat : klein : Küçük
İsim : die BLume : Çiçek
Tamlama : kleine Blumen (Küçük çiçekler)

Sıfat : rot : Kırmızı
İsim : das Buch : Kitap
Tamlama : rote Bücher (Kırmızı kitaplar)

Yukarıda tekil isimlerle kullanılan sıfatlardan örnekler verdik.
Örneklerin tamamı yalın halde bulunan isimlerden oluştu.
Önümüzdeki derslerde ismin diğer halleri için sıfatlara eklenen ekleri inceleyeceğiz.
Bir de Almanca’da ismin hallerine göre sıfatlar; -İ haliyle kullanılan sıfatlar, -E haliyle kullanılan sıfatlar ve -İn haliyle kullanılan sıfatlar olmak üzere üçe ayrılırlar.Önümüzdeki konularda bunlara da yer vereceğiz.

Başarılar dileriz.

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELER

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞREN

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

2 Tem, 2018

Almanca En Çok Kullanılan Sıfatlar, Almanca Sıfatlar, Adjektive

Almanca sıfatlar, Almanca en çok kullanılan sıfatlar, Almanca en sık kullanılan sıfatlar, sıfatlar Almanca, Almanca’da sıfatlar, sıfatların Almanca’sı, Almanca sıfatlar listesi

Almanca En Çok Kullanılan Sıfatlar, Almanca Sıfatlar, Adjektive

Almancada birisinin veya bir şeyin özelliğini öğrenmek için “Wie?”=Nasıl? sorusunu sorarız.

  Örn. Wie ist dein Lehrer?              (Öğretmenin nasıldır?)
      – Er ist gut/langweilig/nett.      (O, iyidir/sıkıcıdır/cana yakındır.)
      Wie ist dein Zimmer?               ( Odan nasıl?)
      – Es ist hell und gross.            (O, aydınlık ve büyüktür.)   ADJEKTIV:         TÜRKISCH:           BEISPIELSATZ:


  achtlos             dikkatsiz               Du bist aber achtlos.
  alt                   yaşlı/eski              Mein Fahrrad ist alt.
  bequem            rahat                   Der Sessel ist sehr bequem.
  billig                 ucuz                    Der Schall ist billig.
  blau                 mavi                    Mein Schall ist nicht blau.
  blind                 kör                     Der Mann ist blind.
  blöd                 aptal                   Dein Freund ist blöd.
  böse                kötü/fena             Meine Nachbarin finde ich etwas böse.
  braun               kahverengi            Ich kaufe eine braune Tasche.
  bunt                karışık renkli           Meine Mami mag bunte Kleider.
  dick                 şişman/kalın           Sie ist dick und alt.
  doof                aptal                     Er ist doof,er versteht nichts.
  einfach            basit/sade              Deutsch finde ich einfach.
  ernst               ciddi                      Bist du ernst?
  falsch              yalnış                     Dein Satz ist falsch.
  frisch               taze                      Dieser Fisch ist frisch.
  früh                 erken                     Ich stehe früh auf.
  gelb                 sarı                       Ihre Bluse ist gelb.
  gern                severek                  Wir lernen gern Deutsch.
  glücklich          mutlu                     Ich bin sehr glücklich.
  golden             altın renkli               Mein Füller ist golden.
  grau                gri                         Mein Vater hat graue Haare.
  gross               büyük/iri                 Das Kamel ist gross.
  grün                yeşil                       Der Baum ist noch grün.
  gut                 iyi                         Ich finde den Stundenplan gut.
  hart                sert                       Das Brot ist aber hart.
  heiss               sıcak                     Es ist heiss heute.
  hoch               yüksek                   Unsere Wohnung ist nicht so hoch.
  hübsch            şirin                       Meine Freundin ist so hübsch.
  interessant      ilginç                      Deutsch finde ich interessant.
  kalt                soğuk                     Erzurum ist sehr kalt.
  kaputt            bozuk                     Unser Computer ist kaputt.
  klein               küçük                     Mein Bruder ist noch klein.
  komisch          komik                      Ich meine,Nejat Uygur ist komisch.
  krank             hasta                      Bist du heute krank?
  kurz               kısa                        Das Lineal ist kurz.
  lang              uzun                        Mehmet Okur ist lang.
  langsam         yavaş                      Der Mann geht langsam.
  langweilig       sıkıcı                        Die Schule ist nicht langweilig.
  laut               yüksek sesle              Der Lehrer spricht laut.
  lecker            lezzetli                      Döner finde ich lecker.
  leicht            kolay/hafif                 Deutsch ist leicht.
  leise             alçak sesle                 Die Lehrerin spricht leise.
  lieb               sevimli                      Unsere Katze ist sehr lieb.
  lila                mor                           Meine Hose ist nicht lila.
  modern         modern                      Ankara ist modern.
  müde            yorgun                       Ich bin jetzt müde.
  nah              yakın                         Amerika ist nicht nah.
  natürlich       gerçek/tabii                 Der Salat ist natürlich.
  neu             yeni                           Diese Schülerin ist neu hier.
  niedrig         alçak                          Mein Haus ist niedrig.
  nötig           gerekli                Beim Deutsch-Lernen ist viel Arbeit nötig.
  oft              sık sık                        Ich gehe oft ins Kino.
  prima          harika                          Du bist prima.
  reich           zengin                        Mein Onkel ist reich.
  richtig         doğru                         Dein Satz ist nicht richtig.
  rot             kırmızı                          Unsere Fahne ist rot.
  ruhig           sessiz/sakin                  Der Wald ist ruhig.
  schlecht      kötü                             Es ist schlecht heute.
  schnell        hızlı/çabuk                     Er geht schnell ins Klo.
  schön         güzel                            Meine Freundin ist sehr schön.
  schwach     güçsüz                       Mein Opa ist schwach,denn er ist alt.
  schwarz      siyah                           Seine Hose ist schwarz.
  schwer       zor/ağır                         Französisch ist schwer.
  spaet         geç                              Er kommt immer spaet nach Hause.
  süss          tatlı/sevimli                    Der Honig ist süss.
  teuer        pahalı                            Mein Ring ist teuer.
  toll          harika/mükemmel             Du bist aber toll in Deutsch.
  warm       sıcak                             Mein Pulli ist sehr warm.
  weich       yumuşak                         Mein Pulli ist weich und warm.
  weiss       beyaz                            Das Papier ist weiss.
  wichtig     önemli                            Grammatik ist nicht so wichtig.
  wirklich    gerçek                            Kommst du wirklich mit uns?
  zufrieden  memnun/hoşnut               Ich bin zufrieden mit dir.

                              ÜBUNG:Was passt  wohin?

ZWEI DINGE HABEN DIE GLEICHE EIGENSCHAFT

der Zucker, der Honig              _______    spannend (eğlendirici)

die Zitrone, der Essig               _______    kostbar    (değerli)

der Schnee, die Milch               _______    flüssig      (akıcı)

das Blut, die Tomate                _______    gefährlich  (tehlikeli
)
das Messer, die Schere             _______    niedlich     (sevimli)

der Nagel, der Nagel                _______     süß          (tatlı)

der Kreis, die Kugel                  _______    rund         (yuvarlak)

der Berg, die Turm                   _______    jung         (genç)

das Wasser, das Öl                   _______    rot           (kırmızı)

das Buch, der Film                   _______     weiß        (beyaz)

der Lärm, der Krach                 _______     sauer       (ekşi)

das Gold, das Platin                 _______     gemütlich (rahat)

der Tiger, der Löwe                 _______     spitz        (sivri uçlu)

das Mädchen, der Junge           _______     hart         (sert)

der Greis, die Greisin               _______     hoch        (yüksek)

der Vogel, die Katze                 _______     scharf      (baharatlı/keskin)

das Eisen, der Stein                 _______     laut         (gürültülü)

das Sofa, der Sessel                 _______    alt           (yaşlı/eski)

das Glas, das Wasser                _______    lästig       (rahatsız edici)

die Mücke, die Fliege                _______    durchsichtig (saydam)

WIE SIND DIESE DINGE, SACHEN ODER PERSONEN?


Eine Krankheit, die man heilen kann,                _______ fruchtbar.Eine Krankheit, die man nicht heilen kann,         _______ arbeitslos.

Ein Gegenstand, der leicht zerbricht,                 _______ leserlich.

Ein Gegenstand, der nicht leicht zerbricht,         _______ neugierig.

Ein Feld, auf dem viel wachst,                          _______ unfruchtbar.

Ein Feld, auf dem nichts wächst, ist                  _______ unlösbar.

Eine Schrift, die man leicht lesen kann, ist         _______ frech.

Eine Schrift, de man nicht lesen kann, ist           _______ unglücklich.

Eine Person, die zwei Sprachen spricht, ist         _______ falsch.

Ein  Problem, das man nicht lösen kann, ist        _______ sauer.

Eine Person, die keine Arbeit hat, ist                  _______ süß /saftig

Eine Person, die immer etw. wissen möchte, ist   _______ roh.

Eine Person, die Sport treibt, ist                        _______ unerwünscht.

Eine Person, die rote Haare hat, ist                    _______ stumpf.

Ein Gegenstand, den man nıcht brauchen kann, ist_______ leer / frei.

Ein Gegenstand, den man gebrauchen kann, ist    ______ offen. 

Ein Raum, in dem viele Menschen sind,ist             ______ kalt.

Ein Raum, in dem niemand ist, ist                      _______ schmutzig.

Ein Film, der nicht interessant ist, ist                  _______ schmutzig.

Unreife Äpfel sind                                            _______ zerbrechlich.

Reifes Obst ist                                                 _______ unleserlich.

Ungekochtes Gemüse ist                                   _______ heilbar.

Unerzogene Kinder sind                                    _______ zweisprachig.

Ungewaschene Wäsche sind                               _______ unzerbrechlich.

Ungeheizte Räume sind                                     _______ unheilbar.

Unbesetzte Plätze sind                                       _______ rothaarig.

Unverschlossene Türen sind                               _______ überfüllt.

Ungeschliffene Messer sind                                _______ leer.

Ungeputzte Schuhe sind                                    _______ ist sportlich.

Ungeladene Gaste sind                                      _______ ist unsportlich.

Unzufriedene Menschen sind                            _______ ist unbrauchbar.

Ungenaue Ergebnisse sind                                 _______ ist brauchbar.

 

                                MİKAİL
                          DEUTSCHLEHRER